Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń
Dane ogólne
 • (np. 1978)

  Proszę podać poprawny rok urodzenia (ankieta jest przeznaczona dla osób pełnoletnich oraz poniżej wieku emerytalnego)!

 •  kobieta     mężczyzna
 • Prosze wybrać województwo, w którym PanPani pracuje.

Wykształcenie
 • Proszę wybrać poziom wykształcenia z podanej listy!

   studia podyplomowe     MBA     doktorat
   stacjonarne     niestacjonarne

  Proszę wybrać system studiów!

Proszę określić znajomość języków obcych
 • inny

Proszę podać poziom znajomości języka ''!

Zanim będzie możliwe przejście do następnego etapu, proszę poprawnie wypełnić pola oznaczone czerwoną ramką lub zawierające opcję "wybierz"!

Informacje o firmie
 • Proszę wybrać typ firmy!

 • Proszę wybrać pochodzenie kapitału firmy!

 • Proszę wybrać branżę firmy!

 • Proszę podać wielkość firmy!

 • Proszę wybrać typ klientów!

Wszystkie pola są wymagane!

Zatrudnienie
 • Proszę wpisać kilka liter i poczekać na podpowiedź

  Proszę wybrać nazwę stanowiska z listy!

  Proszę podać nazwę zajmowanego stanowiska!

  Proszę podać dokładną nazwę stanowiska!

  Podana nazwa stanowiska nie występuje w naszej bazie danych.
  Upewnij się czy wpisana przez Ciebie nazwa nie ma literówki.
  Jeżeli nazwa wpisana jest poprawnie, nowe stanowisko zostanie dodane do naszej listy.

 • Proszę wybrać szczebel zarządzania z listy!

 • Proszę wybrać nazwę działu z listy!

  Proszę podać nazwę działu!

 • Proszę podać w ilu organizacjach był Pan dotychczas zatrudniony!była Pani dotychczas zatrudniona

 • (w pełnych latach)
 • Proszę podać staż pracy!

  Staż pracy powinien być równy lub większy od stażu pracy na danym stanowisku!

 • (w pełnych latach)
 • Proszę podać staż pracy w obecnym obszarze!

  Staż pracy na stanowiskach kierowniczych równy lub mniejszy od łącznego stażu pracy!

Zanim będzie możliwe przejście do następnego etapu, proszę poprawnie wypełnić pola oznaczone czerwoną ramką lub zawierające opcję "wybierz"!

Wynagrodzenie
 •  TAK     NIE
 • netto "na rękę"
  (PLN)
  lub
  brutto z umowy
  (PLN)

  Proszę prawidłowo wypełnić dane o wynagrodzeniu.
  Pamiętaj, że płaca minimalna wynosi PLN a w pierwszym roku pracy PLN!


 •  TAK     NIE

  Proszę prawidłowo wypełnić dane o premii!   zajęcia sportowo-rekreacyjne (karty sportowe, karnety)
   szkolenia wybierane według własnego uznania
   ubezpieczenie na życie/NNW
   dofinansowanie nauki

   prywatna szkoła/przedszkole dla dzieci
   fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny
   samochód służbowy
   udziały/akcje firmy
   fundusz reprezentacyjny
   komputer przenośny
   opcje na akcje
   ryczałt na paliwo

   mieszkanie/dom służbowy
   telefon komórkowy
   prywatna emerytura
   prywatna opieka medyczna

   kredyty preferencyjne
   członkostwo w prywatnych klubach
   udział w zysku
   możliwość pracy zdalnej • Proszę podać wartość bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych!

  Proszę podać wartość funduszu reprezentacyjnego!

  Proszę wybrać przyznany pakiet dodatkowej opieki medycznej!

  Proszę podać dane na temat samochodu służbowego! • (PLN)
 • Proszę określić zmianę zarobków w porównaniu z ubiegłym rokiem!


Dodatkowe dochody
 •  TAK     NIE
  PLN

  Proszę podać kwotę jaką dorabia PanPani do pensji!

  godzin
 • Proszę podać ile czasu tygodniowo poświęcasz na pracę! • zdecydowanie nie

  raczej nie

  raczej tak

  zdecydowanie tak

 • zdecydowanie nie

  raczej nie

  raczej tak

  zdecydowanie tak

 • zdecydowanie nie

  raczej nie

  raczej tak

  zdecydowanie tak

Proszę podać ile dorabiasz do pensji!

Proszę podać ile czasu tygodniowo poświęcasz na pracę!

Proszę ocenić poziom swoich kompetencji zawodowych!

Proszę ocenić poziom swojego zaangażowania w pracę!

Zanim będzie możliwe przejście do następnego etapu, proszę poprawnie wypełnić pola oznaczone czerwoną ramką lub zawierające opcję "wybierz"!

() pole wymagane