Raport przykładowy. Poniższe dane mają na celu zaprezentowanie analiz znajdujacych się w indywidualnym raporcie OBW.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2018

Indywidualny raport płacowy dla osób pracujących na stanowisku specjalista ds. personalnych

Grupa stanowisk: hr

Próba: 1626 - specjalistów ds. personalnych

Liczba mężczyzn:
154 (9%)
Liczba kobiet:
1472 (91%)

Rozkład wynagrodzeń całkowitych brutto na stanowisku specjalista ds. personalnych

Twoje całkowite wynagrodzenie brutto na stanowisku Specjalista ds. personalnych jest zbliżone do rynkowych zarobków.
55% badanych osób na Twoim stanowisku zarabia mniej od Ciebie

Wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów ds. personalnych
o stażu pracy 6 lat i więcej

mediana: 4 802 PLN
3 805 PLN 6 148 PLN
25% najgorzej zarabiających 50% osób zarabia w tym przedziale 25% najlepiej zarabiających

Zaliczasz się do 50% osób w tej grupie, których zarobki wahają się od 3 805 PLN do 6 148 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów ds. personalnych
posiadających wykształcenie wyższe

mediana: 4 344 PLN
3 500 PLN 5 575 PLN
25% najgorzej zarabiających 50% osób zarabia w tym przedziale 25% najlepiej zarabiających

Zaliczasz się do 50% osób w tej grupie, których zarobki wahają się od 3 500 PLN do 5 575 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów ds. personalnych
pracujących w firmach z kapitałem zagranicznym

mediana: 5 210 PLN
4 100 PLN 6 451 PLN
25% najgorzej zarabiających 50% osób zarabia w tym przedziale 25% najlepiej zarabiających

Zaliczasz się do 50% osób w tej grupie, których zarobki wahają się od 4 100 PLN do 6 451 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów ds. personalnych
pracujących w firmach zatrudniających 50-249 osób

mediana: 4 500 PLN
3 613 PLN 5 572 PLN
25% najgorzej zarabiających 50% osób zarabia w tym przedziale 25% najlepiej zarabiających

Zaliczasz się do 50% osób w tej grupie, których zarobki wahają się od 3 613 PLN do 5 572 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów ds. personalnych
pracujących w firmach z województwa podlaskiego

mediana: 3 478 PLN
2 813 PLN 4 419 PLN
25% najgorzej zarabiających 50% osób zarabia w tym przedziale 25% najlepiej zarabiających

Zaliczasz się do 25% osób najlepiej wynagradzanych w tej grupie zarabiającyh powyżej 4 419 PLN.

Najczęściej przyznawane benefity na stanowisku specjalista ds. personalnych

prywatna opieka medyczna

telefon komórkowy

zajęcia sportowo-rekreacyjne (karty sportowe, karnety)

Wynagrodzenia na stanowisku specjalista ds. personalnych
w zależności od poniższych kryteriów

Twoje wynagrodzenie 4 900 PLN

staż pracy 6 lat i więcej 4 802 PLN

wykształcenie wyższe 4 344 PLN

kapitał firmy zagraniczny 5 210 PLN

wielkość firmy/zatrudnienia 50-249 osób 4 500 PLN

województwo podlaskie 3 478 PLN