Co wynika z Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Na polskim rynku istnieje niewiele regulacji dotyczących wynagradzania kadry menedżerskiej przez spółki giełdowe. Istniejące rozporządzenia, tudzież implementacje przepisów unijnych dotyczą głównie instytucji finansowych. Powstałą lukę częściowo zapełnia dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w 2016 roku”. W poniższym artykule omawiamy zasady, które zostały sformułowane i zarekomendowane uczestnikom rynku papierów wartościowych w Warszawie.
Ile zarabiają prezesi spółek giełdowych?

Stanowisko prezesa zarządu jest najważniejszym w hierarchii każdej spółki. To on odpowiada za wynik i całej organizacji i jest rozliczany z ich realizacji przez właścicieli spółki, czyli akcjonariuszy. W niniejszy artykule zostaną zaprezentowane analizy wynagrodzeń prezesów zarządów spółek notowanych na GPW w 2015 roku.
 
 
  • Chcesz dowiedzieć się jak efektywnie wynagradzać menedżerów?
  • Interesuje Cię jak stworzyć dobry system wynagradzania kadry zarządzającej?
  • Zastanawiasz się jak dobierać kryteria wynagrodzenia zmiennego?
  • Jesteś zainteresowany skutecznymi programami motywacyjnymi?


 
Kobiety w Snap Inc. zarabiają mniej niż mężczyźni
Duże różnice w wynagrodzeniach osób zarządzających w firmie Snapchat. Wśród pięciu z nich znajduje się jedna kobieta, której zarobki są znacznie niższe niż pozostałych. Wynagrodzenie Pani Coles to 110 000 $, co przy płacach mężczyzn (od 1,1 mln $ do ponad 2,6 mln $) jest bardzo niską kwotą. Więcej na nytimes.com.
Rezygnacja szefa rady dyrektorów firmy Toshiba Corp
Toshiba Corp. spodziewa się 6,3 mld $ straty z działalności w sektorze energii atomowej. Z tego powodu Shigenori Shiga zrezygnował z pełnienia funkcji szefa rady dyrektorów, a firma rozważa sprzedaż działu zajmującego się produkcją układów pamięci. Więcej na Bloomberg.com.
 
Raport
„Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku”


  • 1 361 menedżerów
  • 353 spółki
 
Wykres miesiąca: Wynagrodzenia prezesów zarządów w spółkach o różnej wielkości wskaźnika EPS (osoby, które przepracowały cały rok)
Na wykresie zaprezentowano wynagrodzenia prezesów zarządów w spółkach o różnej wielkości EPS. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż wynagrodzenia prezesów zarządów rosły wraz ze wzrostem osiągniętego zysku na akcję. Najwyższe pensje – ponad 1,3 mln PLN – otrzymywali prezesi spółek, w których EPS był najwyższy i wyniósł 10 PLN i więcej. W spółkach o zysku na akcję wynoszącym od 2 – 9,9 PLN prezesi zarabiali o 14% mniej. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 1,1 mln PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali prezesi spółek w których EPS był ujemny – 430 tys. PLN. Zaniepokojenie inwestorów powinien budzić fakt, iż wynagrodzenia w spółkach, które generują straty były tylko o 17% niższe od wynagrodzeń w spółkach, które osiągnęły najniższy poziom zysków.
 
 
Miło nam, że jesteście Państwo naszymi subskrybentami.
Zawsze możecie Pastwo zrezygnować, z otrzymywania naszych wiadomości w tym miejscu.