Wynagrodzenia bankowców w regulacjach Unii Europejskiej
Struktura wynagrodzeń wypłacanych w instytucjach finansowych stanowiła jeden z głównych czynników światowego kryzysu gospodarczego z 2008 roku. Wypłacanie premii o znacznej wysokości w porównaniu z wynagrodzeniem podstawowym stanowiło impuls do podejmowania przez bankowców nadmiernego ryzyka. W związku z tym, instytucje Unii Europejskiej przyjęły szeroki wachlarz środków prawnych gwarantujących, że menedżerowie banków będą podejmowali decyzje, mając na uwadze długookresową stabilność banku, a nie krótkoterminowe zyski z ryzykownych transakcji.

Zarobki dyrektorów
General Motors
General Motors (GM) to amerykański koncern motoryzacyjny z siedzibą w Detroit. Poza samochodami i częściami do nich produkuje również silniki okrętowe i instalacje przemysłowe. W firmie zatrudnionych jest ponad 216 tysięcy osób pracujących w blisko 400 zakładach na całym świecie. W 2009 roku firma zbankrutowała, a przed zupełnym upadkiem uchroniło ją przejęcie przez rząd federalny USA i bolesna restrukturyzacja. W 2015 roku GM wypracował przychód w wysokości ponad 152 mld USD i prawie 10 mld USD zysku netto. Wyprodukował też około 10 mln samochodów i jest tym samym drugim po Toyocie koncernem motoryzacyjnym świata.
 
Nowa usługa
 
Instrumenty kapitałowe wynagradzania - które wybrać?
Opcje menedżerskie dostały łatkę wszelkiego zła po bańce internetowej w roku 2002. Pomogły im w tym liczne afery związane z niewłaściwą wyceną i złymi praktykami ich przyznawania. Jednak opcje stopniowo wracają do łask jako instrumenty silnie wiążące wynagrodzenie menedżerów z wyceną rynkową spółki. Eksperci PayGovernance zastanawiają się nad wadami i zaletami opcji przyznawanych za wyniki (PSO). Więcej na: PayGovernance.com.
Say on pay także w Europie

Procedura say on pay daje akcjonariuszom spółek notowanych w USA możliwość wyrażenia opinii na temat przyjętego w spółce systemu wynagradzania kadry zarządzającej. Procedura polega na głosowaniu za lub przeciwko przyjęciu systemu podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a oddane głosy mają status „non-binding”, czyli niewiążących do podjęcia działań przez spółkę. Parlament Europejski podjął ostatnio decyzję o możliwości wprowadzenia takiej procedury przez firmy notowane na giełdach w Europie. więcej na NY Times
 
Tabela miesiąca: Najlepiej zarabiający prezesi banków w latach 2006 - 2015
Źródło: Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie raportów:
„Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW”
Tabela przedstawia wynagrodzenia całkowite prezesów banków notowanych na GPW w latach 2006 - 2015. W zestawieniu ujęto osoby, które przepracowały pełny rok, za który zostało przedstawiono wynagrodzenie. Lata 2012 - 2015 zostały zdominowane przez prezesa Banku PEKAO SA Luigi Lovagliego. Przez ostatnie 4 lata zarobił on niemal 30 mln PLN (29 742 000 PLN). Prezes Banku PEKAO SA otrzymał najwyższe wynagrodzenie wśród bankowców w jeszcze jednym roku: 2009. Funkcję prezesa pełnił wtedy Jan Krzysztof Bielecki. W latach 2006 - 2007 najwyższe wynagrodzenie otrzymał prezes BRE Banku SA Sławomir Lachowski. W latach 2010 - 2011 zestawienie najlepiej zarabiających prezesów otwierał Krzysztof Sławomir Rosiński z Getin Noble. Do grona najlepiej zarabiających prezesów w 2008 roku dołączył także Józef Wancer z Banku BPH SA. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 10 lat zestawienia najlepiej wynagradzanych prezesów zdominowały cztery banki. O najlepiej wynagradzanym prezesie w roku 2016 będą mogli dowiedzieć się Państwo już niedługo w najnowszym raporcie Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2016 roku”
 
 
Miło nam, że jesteście Państwo naszymi subskrybentami.
Zawsze możecie Pastwo zrezygnować, z otrzymywania naszych wiadomości w tym miejscu.