Ile zarabiają menedżerowie spółek z branży gier video?
Branża gier video jest dziś szybko rozwijającą się gałęzią przemysłu rozrywkowego. Niewątpliwie sukcesy polskich wydawców sprawiają, że stopniowo staje się ona wizytówką polskiej gospodarki a wydawcy osiągają coraz wyższe zyski. W niniejszym artykule przyjrzymy się jak wynagradzani są top menedżerowie spółek notowanych na GPW.

Które spółki Skarbu Państwa najefektywniej wydatkują środki przeznaczone na wynagrodzenia?
Częste zmiany w zarządach spółek Skarbu Państwa przyciągają uwagę opinii publicznej. Rządzący zarzekają się, że zarządzanie tymi spółkami powinno być podporządkowane interesowi społecznemu. Warto przyjrzeć się zatem, czy pieniądze mające wspierać interes społeczny są wydatkowane w efektywny sposób.
 
 
Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku” już dostępny!
  • 976 menedżerów
  • 377 spółek
Musk nie będzie już przewodniczącym rady nadzorczej Tesli
Elon Musk nie będzie już łączył funkcji przewodniczącego rady nadzorczej i dyrektora generalnego. Jest to pokłosie dwóch zdań, które opublikował 7 sierpnia: "Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured". Amerykańska komisja nadzoru finansowego (SEC) uznała, że były to słowa bez pokrycia i mogły wpłynąć na wahanie kursu akcji. Musk zapłaci też razem z firmą pół na pół 40 mln dolarów kary, a do rady nadzroczej będzie trzeba dokooptować dwóch niezależnych członków.
Plan motywacyjny oparty na kamieniach milowych
Pay Governance opublikowało na swoich stronach artykuł proponujący nowe podejście do planów motywacyjnych dla kadry zarządzającej. W miejsce dominującej praktyki, jaką jest opieranie potencjalnych wypłat na realizacji wskaźników finansowych w odniesieniu do samej spółki lub do grupy porównawczej, autorzy proponują podejście oparte na realizacji kamieni milowych. Kamienie te miałyby być przełomowymi wydarzeniami w działalności firmy, które prowadzą do znacznego polepszenia jej wyników. Dobrym przykładem firmy stosującej taki plan jest np. Tesla. Więcej na Paygovernance
Średnie wynagrodzenia członków zarządów w spółkach z branży gier wideo
Najlepiej wynagradzani w 2017 roku byli menedżerowie CD Projekt SA twórcy słynnej gry Wiedźmin. W 2017 roku jej przychody ze sprzedaży wyniosły 463 mln PLN a zysk netto – ponad 200 mln PLN. Średnie wynagrodzenie osób zarządzających wyniosło 5,3 mln PLN. Najwięcej zarobił prezes zarządu – prawie 7,6 mln PLN, z czego 7,2 mln PLN stanowiło wynagrodzenie z tytułu programu motywacyjnego. Wypłaty z programu uzależnione są od poziomu zysku netto Grupy Kapitałowej za rok poprzedni. Spośród 6 członków zarządu, którzy przepracowali cały rok 2017, pięciu otrzymało wypłaty z wyżej wymienionego programu motywacyjnego w wysokości od 4 mln PLN do 7,2 mln PLN.
 
 
Miło nam, że jesteście Państwo naszymi subskrybentami.
Tutaj można zrezygnować z otrzymywania Executive Compensation Bulletin.