Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Ile wynosi Pana/i miesięczne wynagrodzenie brutto?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Raport wwynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Główny mechanik 4552 PLN
Kierowca trolejbusu 3297 PLN
Event Specialist 4236 PLN
Pracownik socjalny 2700 PLN
Pracownik ochrony 2074 PLN
Referendarz sądowy 4211 PLN
Spedytor krajowy 4000 PLN
Kreślarz 3297 PLN
Tokarz CNC 3250 PLN
Inspektor ds. BHP 3400 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - październik 2018

sektor przedsiębiorstw - 4 921 PLN
3.1% (m/m)    7.6% (r/r)

płaca minimalna - 2018 2 100 PLN

PKB - II kw. (r/r) 105.1%

inflacja - październik 2018 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Klasycy wynagrodzeń

Tadeusz Oleksyn

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i kierownik Zakładu Ekonomiki i Zarządzania Pracą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej tej uczelni. Związany także (i znacznie dłużej) z Warszawą. Specjalizuje się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi (potencjałem pracy), a także w naukach o pracy. Problematyką HRM zajmował się jako menedżer w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych i zajmuje się nią obecnie - z pozycji dydaktyka, badacza i konsultanta. Tadeusz Oleksyn stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, w listopadzie 1989, za pracę „Płace a wewnętrzny rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłowym” (nagrodzoną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w roku 1990). Następnie przez kilka lat (1990 - 1997 roku) kierował jednym z zakładów badawczych w tym instytucie. Miał okazję zapoznać się bliżej z problematyką HRM, a także kształtowania rynku pracy i jego instytucji oraz demokracji przemysłowej we Włoszech, Belgii, Holandii i w Japonii, gdzie uzyskał certyfikat Japan International Cooperation Agency (JICA). W latach 1997 - 1999 był prorektorem ds. nauki i dziekanem Wydziału Zarządzania w niepublicznej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie. W roku 1999 uzyskał stopień doktora habilitowanego w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej (tytuł rozprawy „Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie – istota, ewolucja, uwarunkowania”). Od 1992 roku prowadzi Agencję Konsultingową ATONA w Warszawie, specjalizującą się w projektowaniu, doradztwie i szkoleniach z zakresu HRM. Agencja zrealizowała projekty z zakresu HRM (systemy zarządzania, rozwój przywództwa, systemy wynagradzania i wartościowanie pracy, systemy ocen okresowych pracowników, systemy zarządzania kompetencjami, rozwoju zawodowego i awansów, układy zbiorowe pracy, szkolenia menedżerskie, i inne) dla ponad 60 krajowych, międzynarodowych i globalnych firm. Tadeusz Oleksyn wykłada także gościnnie w SGH i w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie - na studiach podyplomowych z zakresu HRM.

Zdaniem Tadeusza Oleksyna płaca zasadnicza menedżera/lidera nie powinna być niezmienna. Powinna zwiększać się, gdy uzyskuje on przez pewien dłuższy czas (na przykład przez 2 – 3 lata) duże efekty i gdy w sposób istotny – i wykorzystywany przez firmę – zwiększył swoje kompetencje. Podwyższanie płacy zasadniczej za krótkotrwałe efekty nie jest celowe, gdyż rodzi względnie trwałe zobowiązania pracodawcy. Według Oleksyna zacieranie się różnic miedzy kierownikami, zwłaszcza pierwszej linii, a specjalistami, którzy przejmują coraz więcej funkcji, zarezerwowanych w przeszłości dla kierowników uzasadnia wartościowanie stanowisk kierowników i specjalistów z wykorzystaniem tych samych (uniwersalnych) metod. Jak twierdzi profesor Tadeusz Oleksyn wynagrodzenia naczelnego kierownictwa powinny być ustalane z reguły według odmiennych zasad, bez uciekania się do metod wartościowania pracy. Tadeusz Oleksyn jest autorem metody wartościowania pracy WRZOS. WRZOS bazuje na matrycach kompetencji dla rodzin stanowisk, wartościuje homogeniczne grupy stanowisk, nie zaś pojedyncze stanowiska. Ogranicza to radykalnie nakłady czasu na wartościowanie pracy i związane z tym koszty. Istotnym elementem metody są matryce kompetencji, będące wygodnym dla firmy punktem wyjścia do uściślenia rzeczywistych potrzeb kompetencyjnych w konkretnej organizacji.

Jest autorem ponad 130 publikacji naukowych i popularno-naukowych, raportów i ekspertyz a także referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Ważniejsze książki: „Praca i płaca w zarządzaniu” (trzy wydania, czwarte przygotowywane), „Sztuka kierowania” (trzy wydania), „Efektywne systemy wynagrodzeń” (trzy wydania), „Systemy ocen i awansów” (dwa wydania).