Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4 932 PLN

sprawdź dane miesięczne

5 071 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 852 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

4 864 PLN
IV kwartał 2018
4 272 PLN
2018 Rok

4 864 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 272 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

2 250 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

0.9%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

4.9%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny (r/r)

1 598 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 4 932 PLN
przemysł 4 932 PLN
przetwórstwo przemysłowe 4 739 PLN
budownictwo 4 827 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 4 729 PLN
transport i gospodarka magazynowa 4 441 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 616 PLN
informacja i komunikacja 8 367 PLN
obsługa rynku nieruchomości 5 065 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 3 676 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :
xiv krakowskie forum wynagrodzeń

Największa w Polsce konferencja o wynagrodzeniach zobacz więcej