Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Operator maszyn 4280 PLN
Kierownik marki 8920 PLN
PR manager 7710 PLN
Copywriter 4000 PLN
Aplikant radcowski 3690 PLN
Lekarz radiolog 6750 PLN
Rzecznik patentowy 6580 PLN
Doradca biznesowy 4570 PLN
Operator techniczny 4530 PLN
Podolog 3400 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Informacje prasowe

Najwyżej i najniżej opłacane branże w 2015 roku

12.02.2016
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: Interia.pl, Gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Najwyżej opłacaną branżą w 2015 roku były technologie informatyczne (IT), gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 5 700 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Na drugim miejscu w zestawieniu uplasowała się bankowość z medianą płac w wysokości 5 000 PLN brutto miesięcznie. Trzecie miejsce na podium zajęła telekomunikacja, gdzie mediana wynosiła 4 772 PLN.

Z kolei najniższe wynagrodzenia odnotowano ex aequo w usługach dla ludności oraz kulturze i sztuce, gdzie mediana zarobków wyniosła 2 900 PLN brutto, czyli była aż o 49% niższa niż w najlepiej opłacanej branży. Na trzecim miejscu najniżej opłacanych branż znalazł się sektor publiczny z medianą płac 3 100 PLN miesięcznie.

Zestawienie median wynagrodzeń całkowitych
w różnych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwyżej opłacani dyrektorzy byli w IT i w bankowości, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 15 000 PLN brutto miesięcznie. Zatrudnieni na najwyższym szczeblu zarządzania w kulturze i sztuce, aby zarobić pensję dyrektorów z bankowości lub IT, musieliby przepracować ponad 3 miesiące. Największe różnice były pomiędzy zarobkami kierowników i dyrektorów. W usługach dla ludności czy w bankowości dyrektorzy zarabiają dwa razy więcej niż menedżerowie. Bardziej szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób na różnych
szczeblach zarządzania w dwóch najwyżej i najniżej opłacanych branżach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWśród najwyżej opłacanych branż w poszczególnych województwach znalazły się: IT (w jedenastu województwach), energetyka i ciepłownictwo (w dwóch województwach) oraz telekomunikacja, bankowość i przemysł ciężki (każda z wymienionych w jednym regionie). Najniżej opłacaną branżą są usługi dla ludności (w ośmiu województwach), następnie kultura i sztuka (siedmiokrotnie) oraz nauka i szkolnictwo (w jednym regionie). Więcej informacji na temat wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w różnych województwach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Najwyżej i najniżej opłacane branże
w poszczególnych województwach (mediany wynagrodzeń całkowitych, brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki kobiet i mężczyzn


W ubiegłym roku mężczyźni zarabiali najwięcej w bankowości. Mediana ich zarobków wyniosła 6 300 PLN brutto miesięcznie, a co czwarty zatrudniony otrzymywał 10 000 PLN i więcej. Wysokie zarobki panów odnotowano również w IT, gdzie mediana płac wyniosła 6 000 PLN. Średnio o połowę niższe wynagrodzenia mężczyźni otrzymywali w usługach dla ludności oraz w kulturze i sztuce, mediana wynagrodzeń w tych branżach wyniosła kolejno 3 100 i 3 200 PLN. Ponadto, co czwarty zatrudniony w usługach dla ludności otrzymywał 2 272 PLN i mniej.

Wynagrodzenia całkowite mężczyzn w dwóch najwyżej
oraz w dwóch najniżej opłacanych branżach (brutto w PLN)

branża

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

bankowość

3 579

4 100

6 300

10 000

technologie informatyczne (IT)

9 884

4 000

6 000

9 000

kultura i sztuka

555

2 400

3 200

4 550

usługi dla ludności

4 364

2 272

3 100

4 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW 2015 roku kobiety najwięcej zarabiały w branży IT, gdzie mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 900 PLN brutto miesięcznie. Na drugim miejscu w zestawieniu pań uplasowała się bankowość, gdzie połowa kobiet otrzymywała miesięcznie 4 265 PLN i więcej. Najniższe wynagrodzenia (tak samo, jak mężczyźni) otrzymywały zatrudnione w usługach dla ludności i w kulturze i sztuce. W tych branżach mediany wynagrodzeń wyniosły kolejno 2 700 oraz 2 800 PLN.

Wynagrodzenia całkowite kobiet w dwóch najwyżej
oraz w dwóch najniżej opłacanych branżach (brutto w PLN)

branża

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

technologie informatyczne (IT)

3 029

3 500

4 900

7 290

bankowość

3 938

3 000

4 265

6 450

kultura i sztuka

1 210

2 200

2 800

3 729

usługi dla ludności

5 005

2 057

2 700

3 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuSedlak & Sedlak wyraża zgodę na publikację niniejszych opracowań pod warunkiem powołania się na źródło: wynagrodzenia.pl oraz zamieszczenie pod artykułem aktywnego linku do strony Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (https://wynagrodzenia.pl/t/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen-np) czcionką nie mniejszą niż czcionka użyta w publikacji.