Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Product manager 5320 PLN
Manager produktu 5320 PLN
Nauczyciel historii 3930 PLN
Operator SAP 5470 PLN
Księgowy 4040 PLN
Accountant 4820 PLN
Operator suwnic 4000 PLN
Wagowy 3690 PLN
Dyrektor biblioteki 4800 PLN
Wiertacz studni 4400 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Informacje prasowe

Wynagrodzenia w służbie zdrowia. Ile zarabiają lekarze, a ile pielęgniarki?

27.05.2014
Pracownicy służby zdrowia mogą liczyć na podobne wynagrodzenia w sektorze publicznym i prywatnym. Lekarze, pielęgniarki i położne otrzymują nieznacznie wyższe pensje w "budżetówce", natomiast diagności laboratoryjni i dentyści w sektorze publicznym zarabiają nawet o 23% więcej niż w prywatnym - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Okazuje się, że pracownicy służby zdrowia, biorąc pod uwagę zarobki z umów o pracę, zarabiają w większości bardzo podobnie w sektorze publicznym i prywatnym.

Zarobki w sektorze publicznym i prywatnym

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie: Struktura wynagrodzeń według zawodów
w październiku 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, 2014Lekarze wraz ze wzrostem stażu pracy zarabiają średnio coraz więcej i ta tendencja utrzymuje się przez okres nawet 20 lat. Inna sytuacja jest w przypadku dentystów – powyżej ok. 15 lat stażu pracy ich płace są niższe. Pielęgniarki i położne na początku kariery zarabiają na ogół dwa tysiące kilkaset złotych i w toku rozwoju zawodowego mogą przeciętnie liczyć tylko na kilkaset złotych podwyżki.

Zarobki specjalistów o różnym stażu pracy

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie: Struktura wynagrodzeń według zawodów
w październiku 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, 2014Znaczna większość (ponad 80%) pielęgniarek i położnych zarabia poniżej 3 900 PLN. Ok. 17% zarabia w przedziale 3 900 - 5 840 PLN. Prawie nie występują natomiast w tych grupach zawodowych wyższe zarobki. Przeciętnie wyższe są zarobki diagnostów laboratoryjnych oraz dentystów. Największy odsetek wysoko zarabiających jest wśród lekarzy. Tylko 20% zarabia poniżej 3 900 PLN. Zarobki połowy mieszczą się w przedziale 3 900 – 7 800 PLN. Aż 30% z nich zarabia powyżej 7 800 PLN.

Zarobki pracowników służby zdrowia

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie: Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 r.,Główny Urząd Statystyczny, 2014Ciekawe wnioski płyną również z analizy wynagrodzeń 20% najlepiej i najsłabiej wynagradzanych specjalistów reprezentujących dane zawody. Najsilniej zróżnicowane są zarobki lekarzy i dentystów. Przeciwnie jest u pielęgniarek i położnych – większość z nich zarabia w stosunkowo wąskim przedziale płacowym. Warto zauważyć zbieżność granicy zarobków najsłabiej opłacanych lekarzy z najlepiej opłacanymi pielęgniarkami i położnymi – ok. 3 800 PLN.

Najlepiej i najgorzej opłacani specjaliści

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie: Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, 2014Biorąc pod uwagę powyższe dane należy pamiętać, że w służbie zdrowia etat rzadko jest jedynym źródłem przychodu. Specyfika pracy i wynagrodzeń lekarzy wynika w dużej mierze z przepisów, które ograniczają czas pracy, pozwalając równocześnie na kontraktowanie usług medycznych, rozliczanych poza etatem. Dlatego lekarz, poza pensją, ma często dodatkowe wpływy finansowe, płynące np. z dyżurów rozliczanych kontraktowo. Badanie, przeprowadzone przez GUS w październiku 2012 roku, uwzględnia tylko zarobki z umowy o pracę. Daje więc tylko pewien szacunek przychodów w zawodach medycznych.

Michał Pulanecki
Sedlak & Sedlak

Sedlak & Sedlak wyraża zgodę na publikację niniejszych opracowań pod warunkiem powołania się na źródło: wynagrodzenia.pl oraz zamieszczenie pod artykułem aktywnego linku do strony Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (https://wynagrodzenia.pl/t/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen-np) czcionką nie mniejszą niż czcionka użyta w publikacji.