Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Likwidator szkód 5020 PLN
Inżynier elektronik 6200 PLN
Dyrektor sprzedaży 15290 PLN
Specjalista ds. HR 5360 PLN
Graphic designer 3740 PLN
Serwisant IT 3750 PLN
Operator CNC 4530 PLN
Aktuariusz 5890 PLN
IT Quality Assurance 7320 PLN
Associate 5220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Prognozy wzrostu wynagrodzeń nominalnych w latach 2013-2014

07.01.2014
W tabeli 1. zaprezentowano prognozy zmian wynagrodzeń nominalnych w latach 2013-2014 w krajach należących do Unii Europejskiej. Predykcje te zostały opracowane przez: Komisję Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Culpepper oraz WorldatWork.

Prognozy wzrostu wynagrodzeń nominalnych w latach 2013-2014

kraj

organizacja

2013

2014

Austria

Komisja Europejska

2,30%

1,90%

OECD

2,40%

1,80%

Culpepper

2,54%

2,78%

Belgia

Komisja Europejska

2,20%

1,10%

OECD

2,00%

1,50%

Culpepper

2,36%

2,69%

Bułgaria

Komisja Europejska

3,50%

3,60%

Culpepper

4,09%

4,15%

Chorwacja

Komisja Europejska

1,00%

1,50%

Culpepper

3,72%

3,51%

Cypr

Komisja Europejska

-9,50%

-4,60%

Culpepper

2,71%

2,93%

Czechy

Komisja Europejska

-0,90%

1,70%

OECD

-1,40%

2,40%

Culpepper

2,85%

3,04%

Dania

Komisja Europejska

1,40%

1,80%

OECD

0,90%

1,40%

Culpepper

2,53%

2,72%

Estonia

Komisja Europejska

6,70%

6,90%

Culpepper

3,17%

3,25%

Finlandia

Komisja Europejska

2,40%

1,60%

OECD

2,00%

1,80%

Culpepper

2,55%

2,73%

Francja

WorldatWork

2,70%

2,80%

Komisja Europejska

1,40%

1,30%

OECD

2,00%

1,90%

Culpepper

2,62%

2,75%

Grecja

Komisja Europejska

-7,00%

-1,50%

Culpepper

1,95%

2,08%

OECD

-7,40%

-4,60%

Hiszpania

Komisja Europejska

1,00%

0,10%

OECD

0,50%

0,60%

Culpepper

2,48%

2,63%

WorldatWork

2,40%

2,50%

Holandia

Komisja Europejska

-0,10%

1,70%

OECD

2,20%

1,50%

Culpepper

2,70%

2,78%

WorldatWork

2,80%

2,80%

Irlandia

Komisja Europejska

0,00%

-0,60%

OECD

-0,40%

1,20%

Culpepper

2,28%

2,42%

Litwa

Komisja Europejska

4,30%

3,80%

Culpepper

2,65%

2,54%

Luksemburg

Komisja Europejska

0,80%

2,90%

OECD

2,20%

0,50%

Culpepper

2,21%

2,34%

Łotwa

Komisja Europejska

4,30%

5,00%

Culpepper

3,53%

3,43%

Malta

Komisja Europejska

2,10%

1,70%

Niemcy

Komisja Europejska

1,90%

2,70%

OECD

2,00%

2,90%

Culpepper

2,74%

2,93%

WorldatWork

2,90%

3,00%

Polska

Komisja Europejska

2,50%

3,10%

OECD

3,10%

3,70%

Culpepper

3,70%

3,61%

Portugalia

Komisja Europejska

2,50%

-0,80%

OECD

1,70%

-0,30%

Culpepper

2,52%

2,54%

Rumunia

Komisja Europejska

5,80%

4,40%

Culpepper

4,50%

4,66%

Słowacja

Komisja Europejska

2,00%

3,00%

OECD

2,10%

3,00%

Culpepper

3,19%

3,57%

Słowenia

Komisja Europejska

-0,20%

0,00%

OECD

0,40%

0,80%

Culpepper

3,06%

2,90%

Szwecja

Komisja Europejska

2,60%

3,00%

OECD

1,00%

2,10%

Culpepper

2,52%

2,80%

Węgry

Komisja Europejska

-0,50%

4,10%

OECD

2,70%

4,00%

Culpepper

3,87%

4,02%

Wielka Brytania

Komisja Europejska

1,30%

1,70%

OECD

1,90%

2,80%

Culpepper

2,90%

3,00%

WorldatWork

2,90%

3,00%

Włochy

Komisja Europejska

1,30%

1,20%

OECD

1,30%

1,00%

Culpepper

2,47%

2,70%

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych OECD, KE, WorldatWork, Culpepper

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".