Stefa premium

Czy Twój pracodawca informuje Cię o rynkowych stawkach wynagrodzeń?

Wielka Brytania – kierunki studiów, po których absolwenci są najlepiej wynagradzani

ekonomia 33 000

inżynieria 28 000

zarządzanie 27 000

*rocznie w GBP

Małopolskie Forum Dobrych Praktyk Płacowych

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Młodszy księgowy 3000 PLN
Analityk sprzedaży 5000 PLN
Akustyk 2999 PLN
Lekarz radiolog 5225 PLN
Rejestratorka 2258 PLN
Pomocnik kucharza 2048 PLN
Programista Delphi 5430 PLN
Monter rusztowań 2823 PLN
Technik serwisu 3600 PLN
Tłumacz tekstów 4300 PLN

wynagrodzenia - wrzesień 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 473 PLN
- 0.4% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - II kw. (r/r) 103.9%

inflacja - wrzesień 2017 (r/r) 0%

Wynagradzanie menedżerów wyższego szczebla

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Służbie Cywilnej, czyli ile zarabiają pracownicy w Ministerstwach, Urzędach Centralnych i Wojewódzkich

01.06.2009 Renata Kucharska-Kawalec
Niniejszy artykuł przedstawia wynagrodzenia członków Korpusu Służby Cywilnej w pierwszym półroczu 2007 i 2008 roku. Zaprezentowane dane dowodzą, że płace pracowników administracji publicznej są zróżnicowane i w dużej mierze zależą od stopnia centralizacji zatrudniającego ich urzędu. Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenia wypłacane są pracownikom Ministerstw. Przykładowo w Ministerstwie Finansów, zarobki pracowników w pierwszej połowie 2008 roku wyniosły 5 799 PLN. Wynagrodzenia w Urzędach Wojewódzkich ustalono na nieco niższym poziomie. I tak, pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego mogli liczyć na 3 573 PLN miesięcznie. Jednocześnie osoby zatrudnione w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zarabiały około 2 584 PLN. W artykule zaprezentowano również wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w badanych instytucjach na najwyższych stanowiskach. Opracowanie zawiera analizę struktury płac oraz zmian wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2008 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2007. Artykuł zawiera 6 wykresów i 9 tabel.
Wynagrodzenia członków Korpusu Służby Cywilnej są zróżnicowane i w dużej mierze zależą od stopnia centralizacji zatrudniającego ich urzędu. Dane zawarte w niniejszym artykule prezentują poziom wynagrodzeń w Ministerstwach, Urzędach Centralnych oraz Urzędach Wojewódzkich. Przeanalizowano również strukturę zarobków, czyli udział poszczególnych składowych w wynagrodzeniu całkowitym.
Prezentowane w tekście stawki płac – o ile nie zaznaczono inaczej – nie zawierają dodatkowych wynagrodzeń rocznych (DWR).

Wynagrodzenia w Ministerstwach


W pierwszej połowie 2008 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w Ministerstwie Finansów. Ich przeciętne miesięczne płace wyniosły 5 799 PLN. Na drugim miejscu – z zarobkami mniejszymi o 6,7%, w wysokości 5 431 PLN – znaleźli się pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dla porównania – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo w pierwszej połowie 2008 wyniosło 3 004 PLN. Trzecią pozycję w zestawieniu zajęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zatrudnieni w nim pracownicy, w badanym okresie, otrzymywali 5 398 PLN. Pracownicy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – zarabiali 4 911 PLN.
Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Skarbu Państwa. Przeciętne miesięczne płace wyniosły tam odpowiednio 3 524 PLN i 3 653 PLN. Były o 64,5% i 58,7% mniejsze od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Ministerstwie Finansów.
Warto zauważyć, że przeciętna płaca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyniosła 5 162 PLN.

Porównajmy poziom wynagrodzeń pracowników poszczególnych Ministerstw do analogicznego okresu w roku poprzednim, czyli do pierwszej połowy 2007 roku. Podobnie jak w roku 2008, na czele zestawienia znalazło się Ministerstwo Finansów. Średnie wynagrodzenie zatrudnionych w nim osób wyniosło 5 675 PLN. Przeciętna miesięczna płaca osób zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wyniosła natomiast 4 370 PLN.
W I połowie 2007 roku najniższe wynagrodzenia oferowano w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (3 331 PLN) oraz w Ministerstwie Sportu i Turystyki (3 153 PLN). Było to o 70,4% i 80% mniej, niż w analogicznym okresie otrzymywali pracownicy Ministerstwa Finansów.
O 21,8% mniej (4 657 PLN) otrzymywali pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej
zatrudnionych w poszczególnych Ministerstwach

Ministerstwo

I połowa 2007

(średnia w PLN)

I połowa 2008

(średnia w PLN)

Ministerstwo Finansów

5 675

5 799

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 507

5 431

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

4 237

5 398

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

4 657

5 162

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

4 370

4 911

Ministerstwo Sprawiedliwości

3 710

4 706

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

4 156

4 483

Ministerstwo Gospodarki

4 028

4 451

Ministerstwo Infrastruktury

3 853

4 441

Ministerstwo Sportu i Turystyki

3 153

4 351

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3 748

4 050

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

3 666

4 030

Ministerstwo Zdrowia

3 587

3 904

Ministerstwo Środowiska

3 512

3 879

Ministerstwo Edukacji Narodowej

3 416

3 788

Ministerstwo Obrony Narodowej

3 364

3 757

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

3 331

3 653

Ministerstwo Skarbu Państwa

3 419

3 524

Opracowanie na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady MinistrówWarto również zwrócić uwagę na to, w których Ministerstwach zanotowano największy wzrost wynagrodzeń (wykres 1). Analizując dane dla pierwszego półrocza 2007 i 2008 roku wyraźnie widać, iż najwyższe podwyżki otrzymali pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenia wzrosły aż o 54,9%. Podczas gdy zmiana wynagrodzeń osób zatrudnionych w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa wyniosła nieco ponad 15%.
O niemal 38% wzrosły wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki. O 27,4% płace osób zatrudnionych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a o 26,8% - w Ministerstwie Sprawiedliwości. Stosunkowo najniższe podwyżki w pierwszej połowie 2008 roku – w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2007 – zaobserwowano w Ministerstwie Finansów. Wynagrodzenia zatrudnionych tam osób wzrosły jedynie o 2,2%. Poziom przeciętnych miesięcznych płac w tym ministerstwie był i nadal jest najwyższy.

Zmiana przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w Ministerstwach
w I połowie 2008 roku w stosunku do I połowy 2007 roku (w procentach)

Wykres

Opracowanie na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady MinistrówW tabeli 2 przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na najwyższych stanowiskach w Ministerstwach. Średnie zarobki dyrektorów generalnych wyniosły w I połowie 2008 roku 12 945 PLN. Były o 11,2% wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2007. Z kolei dyrektorzy departamentów (10 733 PLN) otrzymywali w pierwszej połowie 2008 roku o 18,1% więcej (9 092 PLN). Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu (9 642 PLN) były w I połowie 2008 roku o 18,7% wyższe od płac oferowanych im w analogicznym okresie roku 2007 (8 111 PLN).

Wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej
zatrudnionych na wybranych stanowiskach w Ministerstwach

stanowisko

I połowa 2007

(średnia w PLN)

I połowa 2008

(średnia w PLN)

zmiana

(w %)

dyrektor generalny urzędu

13 443

14 945

11,2

dyrektor departamentu

(komórki równorzędnej)

9 092

10 733

18,1

zastępca dyrektora departamentu

(komórki równorzędnej)

8 111

9 624

18,7

Opracowanie na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady MinistrówZmiana przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń na wybranych stanowiskach
w Ministerstwach w I połowie 2008 roku w stosunku do I połowy 2007 roku (w procentach)

Wykres

Opracowanie na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady MinistrówWynagrodzenia w Urzędach Centralnych


W I połowie 2008 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (5 736 PLN). Niemal tyle samo zarabiały osoby zatrudnione w Urzędzie Regulacji Energetyki (5 409 PLN) oraz w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (5 406 PLN). Średnie miesięczne wynagrodzenia – rzędu 5 314 PLN – wypłacano pracownikom Wyższego Urzędu Górniczego. Na piątej pozycji w zestawieniu najwyższych zarobków znalazł się Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Zatrudnione w nim osoby otrzymywały w pierwszej połowie 2008 roku około 4 997 PLN. Stosunkowo najniższe wynagrodzenia oferowano pracownikom Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2 368 PLN) oraz Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych (2 074 PLN).
Warto również zwrócić uwagę na to, jak ranking ten prezentował się w pierwszej połowie 2007 roku. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki (5 510 PLN). Tuż za nimi w zestawieniu znalazły się osoby zatrudnione w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (5 360 PLN) oraz w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (5 287 PLN). Pierwszą piątkę zamykał Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Jego pracownicy otrzymywali około 4 312 PLN miesięcznie. Podobnie jak w pierwszej połowie 2008 roku, tak i w analogicznym okresie roku 2007 najniższe wynagrodzenia wypłacano w: Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2 191 PLN) oraz Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych (2 239 PLN).

Wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej
zatrudnionych w poszczególnych Urzędach Centralnych

Urząd Centralny

I połowa 2007

(średnia w PLN)

I połowa 2008

(średnia w PLN)

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

5 360

5 736

Urząd Regulacji Energetyki

5 510

5 409

Urząd Lotnictwa Cywilnego

5 287

5 406

Wyższy Urząd Górniczy

(bez Okręgowych Urzędów Górniczych)

5 152

5 314

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

3 641

4 997

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

(wraz z oddziałami terenowymi)

3 976

4 972

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

4 312

4 526

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

(bez jednostek podległych)

4 282

4 495

Urząd Komunikacji Elektronicznej (wraz z oddziałami)

3 754

4 170

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

3 353

4 051

Urząd Zamówień Publicznych

3 228

3 990

Urząd Patentowy RP

3 582

3 938

Główny Urząd Miar (bez jednostek podległych)

3 093

3 824

Główny Inspektorat Sanitarny

3 711

3 716

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

(bez inspektoratów wojewódzkich)

3 402

3 706

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

2 875

3 654

Urząd Transportu Kolejowego

3 439

3 615

Urząd ds. Cudzoziemców

2 972

3 578

Główny Urząd Statystyczny (bez jednostek podległych)

3 047

3 541

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

3 090

3 529

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

3 032

3 515

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

3 405

3 437

Państwowa Agencja Atomistyki

2 746

3 210

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

3 369

3 195

Główny Inspektorat Weterynarii

2 262

2 804

Główny Inspektorat Jakości Handlowej

Artykułów Rolno-Spożywczych

2 191

2 368

Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

2 239

2 074

Opracowanie na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady MinistrówWarto zwrócić uwagę na to, jak zmienił się poziom wynagrodzeń pracowników Urzędów Centralnych w I półroczu 2008 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku 2007. Najbardziej wzrosły płace osób zatrudnionych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej (37,2%). O ponad ¼ więcej otrzymywali pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (27,1%) oraz Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad (25,1%). Ci, którzy pracowali w Głównym Inspektoracie Weterynarii, mogli liczyć na podwyżki rzędu 24%. Natomiast o 23,6% więcej wypłacano osobom zatrudnionym w Głównym Urzędzie Miar oraz w Urzędzie Zamówień Publicznych. Najniższy wzrost wynagrodzeń w pierwszej połowie 2008 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku 2007, zaobserwowano w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Poziom płac zmieniono tam odpowiednio o 0,9% i 0,1%.
Warto zauważyć, że w niektórych Urzędach Centralnych poziom wynagrodzeń obniżył się. Najwięcej – aż o 7,4% - zmalały zarobki pracowników Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych. O 5,2% spadła wysokość płac osób zatrudnionych w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Natomiast o niecałe 2% zmalały wynagrodzenia pracowników Urzędu Regulacji Energetyki.

Zmiana przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w Urzędach Centralnych
w I połowie 2008 roku w stosunku do I połowy 2007 roku (w procentach)

Wykres

Opracowanie na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady MinistrówW tabeli 4 przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na najwyższych stanowiskach w Urzędach Centralnych. Średnie zarobki dyrektorów generalnych wyniosły w I połowie 2008 roku 12 471 PLN. Były zaledwie o 1,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku 2007. Z kolei dyrektorzy departamentów (9 334 PLN) otrzymywali w pierwszej połowie 2008 roku o 19,3% więcej (7 826 PLN). Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu (7 597 PLN) w I połowie 2008 roku pozostały na niemal niezmienionym poziomie (7 591 PLN).

Wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej
zatrudnionych na wybranych stanowiskach w Urzędach Centralnych

stanowisko

I połowa 2007

(średnia w PLN)

I połowa 2008

(średnia w PLN)

zmiana (w %)

dyrektor generalny urzędu

12 251

12 471

1,8

dyrektor departamentu

(komórki równorzędnej)

7 826

9 334

19,3

zastępca dyrektora departamentu

(komórki równorzędnej)

7 591

7 597

0,1

Opracowanie na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady MinistrówZmiana przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń na wybranych stanowiskach
w Urzędach Centralnych w I połowie 2008 roku w stosunku do I połowy 2007 roku (w procentach)

Wykres

Opracowanie na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady MinistrówWynagrodzenia w Urzędach Wojewódzkich


Średnie wynagrodzenia w Urzędach Wojewódzkich ustalono na niższym poziomie niż w Ministerstwach czy w Urzędach Centralnych. W pierwszej połowie 2008 roku najwyższe płace otrzymywali pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (3 573 PLN). Ponad 3 000 PLN zarabiały również osoby zatrudnione w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (3 076 PLN) oraz Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim (3 053 PLN). Natomiast najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy Urzędów Wojewódzkich w Łodzi i Krakowie. Średnie miesięczne wynagrodzenie w pierwszej połowie 2008 roku wyniosło tam 2 668 PLN i 2 584 PLN.
Zwróćmy teraz uwagę na to, jak sytuacja ta przedstawiała się w analogicznym okresie roku 2007. Najlepiej opłacano osoby zatrudnione w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (2 971 PLN). Natomiast na drugiej pozycji – pod względem wielkości zarobków – znaleźli się pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ich średnie miesięczne wynagrodzenia oscylowały wokół poziomu 2 673 PLN. Osoby zatrudnione w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim – zarabiające około 2 668 PLN – znalazły się dopiero na trzecim miejscu. Ponad 2 600 PLN otrzymywali także pracownicy Urzędów Wojewódzkich na Dolnym Śląsku (2 643 PLN) i Lubelszczyźnie (2 629 PLN). Natomiast najniższe wynagrodzenia wypłacano osobom zatrudnionym w Lubuskim i Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenia – w pierwszej połowie 2007 roku – wyniosły odpowiednio 2 041 PLN oraz 2 153 PLN.

Wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej
zatrudnionych w poszczególnych Urzędach Wojewódzkich

Urząd Wojewódzki

I połowa 2007

(średnia w PLN)

I połowa 2008

(średnia w PLN)

Śląski Urząd Wojewódzki

2 971

3 573

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

2 668

3 076

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

2 468

3 053

Lubelski Urząd Wojewódzki

2 629

2 979

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

2 363

2 969

Lubuski Urząd Wojewódzki

2 041

2 912

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

2 331

2 907

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

2 643

2 906

Podlaski Urząd Wojewódzki

2 393

2 862

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

2 673

2 844

Pomorski Urząd Wojewódzki

2 515

2 799

Opolski Urząd Wojewódzki

2 153

2 759

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

2 241

2 740

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

2 516

2 735

Łódzki Urząd Wojewódzki

2 417

2 668

Małopolski Urząd Wojewódzki

2 558

2 584

Opracowanie na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady MinistrówZwróćmy teraz uwagę na to, jak zmienił się poziom płac pracowników Urzędów Wojewódzkich w pierwszej połowie 2008 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2007. Największe podwyżki – rzędu 42,7% - otrzymały osoby zatrudnione w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. O 28,1% wzrosły płace pracowników Urzędu Wojewódzkiego na Opolszczyźnie. Na Warmii i Mazurach wypłacano o 25,6% więcej, a w województwie Zachodniopomorskim – o 24,7%. O ponad 20% więcej zarabiały osoby zatrudnione w Śląskim (20,2%), Świętokrzyskim (22,3%) i Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim (23,7%). Najmniej wzrosły płace pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Małopolsce (1%). Natomiast podwyżki poniżej 10% otrzymały osoby zatrudnione w Urzędach województwa Podkarpackiego (8,7%) oraz Kujawsko-Pomorskiego (6,4%).

Zmiana przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w Urzędach Wojewódzkich
w I połowie 2008 roku w stosunku do I połowy 2007 roku (w procentach)

Wykres

Opracowanie na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady MinistrówW tabeli 6 przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na najwyższych stanowiskach w Urzędach Wojewódzkich. Średnie zarobki dyrektorów generalnych wyniosły w I połowie 2008 roku 11 415 PLN. Były o 5,3% wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2007. Z kolei dyrektorzy departamentów (8 545 PLN) otrzymywali w pierwszej połowie 2008 roku o 23,5% więcej (6 917 PLN). Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu (6 710 PLN) były w I połowie 2008 roku o 15,9% wyższe od płac oferowanych im w analogicznym okresie roku 2007 (5 787 PLN).

Wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej
zatrudnionych na wybranych stanowiskach w Urzędach Wojewódzkich

stanowisko

I połowa 2007

(średnia w PLN)

I połowa 2008

(średnia w PLN)

zmiana (w %)

dyrektor generalny urzędu

10 836

11 415

5,3

dyrektor departamentu

(komórki równorzędnej)

6 917

8 545

23,5

zastępca dyrektora departamentu

(komórki równorzędnej)

5 787

6 710

15,9

Opracowanie na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady MinistrówZmiana przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń na wybranych stanowiskach
w Urzędach Wojewódzkich w I połowie 2008 roku w stosunku do I połowy 2007 roku (w procentach)

Wykres

Opracowanie na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady MinistrówStruktura wynagrodzeń


Poza analizą poziomu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ministerstwach, Urzędach Centralnych i Urzędach Wojewódzkich, warto przyjrzeć się bliżej samej strukturze ich płac.

Struktura wynagrodzeń w Ministerstwach

W pierwszej połowie 2008 roku wynagrodzenia całkowite (nie uwzględniając dodatkowych wynagrodzeń rocznych) składały się w 72% z wynagrodzenia zasadniczego (3 566 PLN), a w 8,6% z dodatków służbowych (427 PLN). Około 6,6% zarobków stanowiły nagrody z funduszu nagród (329 PLN), a 2,2% - dodatki służby cywilnej (101 PLN). Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pierwszej połowie 2008 roku stanowiło 6,1% płacy całkowitej (300 PLN).
A jak struktura wynagrodzeń w Ministerstwach wyglądała w analogicznym okresie roku 2007? Płaca zasadnicza stanowiła 66,4% (3 119 PLN) wynagrodzenia ogółem, a dodatki służbowe – 8,4% (393 PLN). Nagrody z funduszu nagród ustalono na poziomie 4,6% (218 PLN), a dodatki służby cywilnej – 2,1% (101 PLN). Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pierwszej połowie 2007 roku stanowiło 12,4% płacy całkowitej (291 PLN).
Które składniki wynagrodzeń w Ministerstwach uległy największym zmianom? Najbardziej zwiększyły się płace zasadnicze (14,3%) oraz tzw. inne składniki wynagrodzeń (19,6%). O 8,7% wzrosły dodatki służbowe. Natomiast zredukowano dodatki specjalne, a nagrody z funduszu nagród oraz odprawy emerytalne i rentowe zmniejszono odpowiednio o 49,1% oraz 36,5%.

Struktura wynagrodzeń członków Korpusu Służby Cywilnej
w podziale na składniki wynagrodzeń w Ministerstwach

kategoria

w % (2007)

w % (2008)

w PLN (2007)

w PLN (2008)

zmiana

 wartości PLN

w %

wynagrodzenie ogółem

(w tym):

87,6

93,9

4 115

4 652

13,5

a. wynagrodzenie zasadnicze

66,4

72,0

3 119

3 566

14,3

b. dodatki stażowe

8,4

8,6

393

427

8,7

c. dodatki służby cywilnej

2,1

2,0

101

101

0

d. dodatki specjalne

0,8

0,0

38

2

- 94,7

e. nagrody
z funduszu nagród

4,6

6,6

218

329

- 49,1

f. odprawy emerytalne
i rentowe

2,0

0,9

96

61

- 36,5

g. nagrody jubileuszowe

1,0

1,2

49

44

- 10,3

h. inne składniki wynagrodzeń

2,2

2,4

102

122

19,6

dodatkowe wynagrodzenia roczne (DWR)

12,4

6,1

291

300

3,1

Opracowanie na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady MinistrówStruktura wynagrodzeń w Urzędach Centralnych

Zwróćmy teraz uwagę na strukturę płac osób zatrudnionych w Urzędach Centralnych. Jak wynika z tabeli 8, w pierwszej połowie 2008 roku wynagrodzenie zasadnicze stanowiło 72,5% (3 403 PLN), a dodatki służbowe 10,5% (491 PLN) zarobków ogółem. Nagrody z funduszu nagród wyniosły 5,8% (271 PLN). Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pierwszej połowie 2008 roku stanowiło 6,0% płacy całkowitej (282 PLN).
A jak struktura wynagrodzeń w Urzędach Centralnych wyglądała w analogicznym okresie roku 2007? Płaca zasadnicza stanowiła 67,7% (2 887 PLN) wynagrodzenia ogółem, a dodatki służbowe – 10% (428 PLN). Nagrody z funduszu nagród ustalono na poziomie 5% (214 PLN). Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pierwszej połowie 2007 roku stanowiło 11,5% płacy całkowitej (245 PLN).
Warto przeanalizować zmiany udziału poszczególnych składników w strukturze płac w pierwszej połowie 2008 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007. W ujęciu procentowym najbardziej zwiększono nagrody jubileuszowe (27,7%) oraz nagrody z funduszu nagród (26,6%). O 17,9% wzrosła kwota wynagrodzenia zasadniczego, a dodatków służbowych – o 14,7%. Natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 15,1%. Warto zauważyć, że aż o 92,3% spadł udział dodatków specjalnych.

Struktura wynagrodzeń członków Korpusu Służby Cywilnej
w podziale na składniki wynagrodzeń w Urzędach Centralnych

kategoria

w % (2007)

w % (2008)

w PLN (2007)

w PLN (2008)

zmiana wartości PLN

w %

wynagrodzenie ogółem

(w tym):

88,5

94,0

3 774

4 412

16,9

a. wynagrodzenie zasadnicze

67,7

72,5

2 887

3 403

17,9

b. dodatki stażowe

10,0

10,5

428

491

14,7

c. dodatki służby cywilnej

1,1

0,9

47

42

10,6

d. dodatki specjalne

0,3

0,0

13

1

- 92,3

e. nagrody
z funduszu nagród

5,0

5,8

214

271

26,6

f. odprawy emerytalne
i rentowe

1,5

1,3

65

62

- 4,6

g. nagrody jubileuszowe

1,1

1,3

47

60

27,7

h. inne składniki wynagrodzeń

1,7

1,8

73

82

12,3

dodatkowe wynagrodzenia roczne (DWR)

11,5

6,0

245

282

15,1

Opracowanie na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady MinistrówStruktura wynagrodzeń w Urzędach Wojewódzkich

Zwróćmy teraz uwagę na strukturę płac osób zatrudnionych w Urzędach Wojewódzkich. Jak wynika z tabeli 9, w pierwszej połowie 2008 roku wynagrodzenie zasadnicze stanowiło 68,4% (2 130 PLN), a dodatki służbowe 10,1% (315 PLN) zarobków ogółem. Nagrody z funduszu nagród wyniosły 6,5% (202 PLN). Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pierwszej połowie 2008 roku stanowiło 6,4% płacy całkowitej (200 PLN).
W analogicznym okresie roku 2007 struktura wynagrodzeń w Urzędach Centralnych wyglądała nieco inaczej. Płaca zasadnicza stanowiła 64,7% (1 878 PLN) wynagrodzenia ogółem, a dodatki służbowe – 9,9% (288 PLN). Nagrody z funduszu nagród ustalono na poziomie 4,4% (128 PLN). Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pierwszej połowie 2007 roku stanowiło 13,2% płacy całkowitej (191 PLN).
Jak zmienił się udział poszczególnych składników w strukturze płac w pierwszej połowie 2008 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007? W ujęciu procentowym najbardziej zwiększono nagrody z funduszu nagród (57,8%) oraz nagrody jubileuszowe (50%). O 45,5% wzrosły odprawy emerytalne i rentowe, a kwota wynagrodzenia zasadniczego – o 13,4%. Natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o 4,7%. Aż o 93,5% spadł udział dodatków specjalnych.

Struktura wynagrodzeń członków Korpusu Służby Cywilnej
w podziale na składniki wynagrodzeń w Urzędach Wojewódzkich

kategoria

w % (2007)

w % (2008)

w PLN (2007)

w PLN (2008)

zmiana

 wartości PLN

w %

wynagrodzenie ogółem

(w tym):

86,8

93,6

2 521

2 914

15,6

a. wynagrodzenie zasadnicze

64,7

68,4

1 878

2 130

13,4

b. dodatki stażowe

9,9

10,1

288

315

9,4

c. dodatki służby cywilnej

1,5

1,7

44

52

18,2

d. dodatki specjalne

1,1

0,1

31

2

- 93,5

e. nagrody
z funduszu nagród

4,4

6,5

128

202

57,8

f. odprawy emerytalne
i rentowe

2,3

1,2

68

37

45,5

g. nagrody jubileuszowe

1,1

1,5

32

48

50

h. inne składniki wynagrodzeń

1,8

4,1

52

128

146,2

dodatkowe wynagrodzenia roczne (DWR)

13,2

6,4

191

200

4,7

Opracowanie na podstawie danych Kancelarii Prezesa Rady MinistrówPodsumowanie


Wynagrodzenia członków Korpusu Służby Cywilnej są zróżnicowane i w dużej mierze zależą od stopnia centralizacji zatrudniającego ich urzędu. Dane zawarte w niniejszym artykule pokazują, że najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenia wypłacane są pracownikom Ministerstw. Przykładowo w Ministerstwie Finansów, które jest liderem płacowym w obu badanych okresach czasu, wynagrodzenia pracowników w pierwszej połowie 2008 roku wyniosły 5 799 PLN. Dla porównania – osoby zatrudnione w Ministerstwie Skarbu Państwa zarabiały około 3 524 PLN. W odniesieniu do Urzędów Centralnych, najwyższe płace w pierwszym półroczu 2008 roku otrzymywali pracownicy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (5 736 PLN). Natomiast najniższe – osoby zatrudnione w Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych (2 074 PLN). Wynagrodzenia w Urzędach Wojewódzkich plasowały się na nieco niższym poziomie. I tak pracownicy Śląskiego Urzędu wojewódzkiego otrzymywali 3 573 PLN miesięcznie. Jednocześnie osoby zatrudnione w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zarabiały około 2 584 PLN.
Analizując wynagrodzenia pracowników piastujących najwyższe stanowiska w omawianych instytucjach, najwyższe płace otrzymywali dyrektorzy departamentów. W pierwszym półroczu 2008 roku w Ministerstwach zarabiali oni około 14 945 PLN miesięcznie. Dla porównania, w Urzędach Wojewódzkich średnie wynagrodzenia na tych stanowiskach oscylowały wokół poziomu 11 415 PLN.


Bibliografia
1. I. Kacprzak, Droższy tani rząd, „Rzeczpospolita”, 25.04.2009, [w:] www.rp.pl/artykul/296244.html.
2. Zatrudnienie i wynagrodzenia w Korpusie Służby Cywilnej w 2007 roku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego.
3. Zatrudnienie i wynagrodzenia w Korpusie Służby Cywilnej w I półroczu 2007 roku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego.
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie publicznej w I półroczu 2008 roku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego.
Renata Kucharska-Kawalec

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl