Stefa premium

Czy Twój pracodawca informuje Cię o rynkowych stawkach wynagrodzeń?

Wielka Brytania – kierunki studiów, po których absolwenci są najlepiej wynagradzani

ekonomia 33 000

inżynieria 28 000

zarządzanie 27 000

*rocznie w GBP

Małopolskie Forum Dobrych Praktyk Płacowych

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Artysta grafik 3801 PLN
Fizjoterapeuta 2567 PLN
Kierownik recepcji 3640 PLN
Murarz 2605 PLN
Strażak 3334 PLN
Konduktor 3960 PLN
Doradca inwestycyjny 6082 PLN
Programista ERP 6516 PLN
UI/UX Designer 7346 PLN
Starszy wychowawca 3647 PLN

wynagrodzenia - wrzesień 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 473 PLN
- 0.4% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - II kw. (r/r) 103.9%

inflacja - wrzesień 2017 (r/r) 0%

Wynagradzanie menedżerów wyższego szczebla

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wysokość wynagrodzeń w Czechach i na Słowacji

22.09.2008 Mateusz Grabowski
Artykuł opisuje rynek wynagrodzeń Czech i Słowacji oraz aktualną sytuację i trendy tam panujące. Najnowsze z prezentowanych danych pochodzą z I kwartału 2008 roku. Dane szczegółowe zawarte w większości tabel pochodzą z lat 2006 i 2007. Pokazują jednak dobrze aktualne trendy i prawidłowości.
Dla pełniejszego zarysowania sytuacji artykuł zawiera również porównanie zarobków w obu krajach. Czechy wciąż znacznie wyprzedzają Słowację lecz i w tym drugim kraju są regiony, branże i zawody, w których płace są bardzo atrakcyjne. Widać to w szczegółowym porównaniu opartym na internetowych badaniach wynagrodzeń. Artykuł zawiera 12 tabel i 4 wykresy.
Czechy i Słowacja przez wiele lat tworzyły wspólne państwo – Czechosłowację. Dziś to przeszłość, a państwa różnią się znacznie pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, zamożności i wysokości wynagrodzeń. Czechy to kraj bogaty, o ugruntowanej pozycji w Europie, a mimo to wciąż dynamicznie się rozwijający. Z kolei Słowacja po latach zastoju stara się o miano najbardziej dynamicznej gospodarki Europy. Dwucyfrowy wzrost produktu krajowego brutto, rekordowe inwestycje i szybko rosnące płace mówią same za siebie. Artykuł opisuje i porównuje poziom wynagrodzeń w obu krajach.

Sytuacja gospodarcza


Czechy i Słowacja tworzyły wspólne państwo. W 1989 roku poziom zamożności Czechosłowacji wyraźnie przewyższał poziomu zamożności Polski i pozostałych krajów komunistycznych. W 1990 roku PKB na głowę mieszkańca wynosił 3 300 dolarów. To dużo jak na kraj postkomunistyczny. Jednocześnie PKB przypadający w tamtym czasie na mieszkańca Austrii był pięciokrotnie większy. „Rozwód” przeprowadzony w 1991 roku sprawił, że Słowacja i Czechy poszły zupełnie różnymi drogami. Czechy, które były najbardziej rozwiniętą częścią państwa, wskoczyły na drogę szybkiego rozwoju i dziś mają ugruntowaną pozycję wśród najbardziej rozwiniętych krajów tej części Europy. Słowacji nie poszło tak łatwo. Kraj był dużo biedniejszy i słabiej rozwinięty gospodarczo. Jak by tego było mało stracił wiele cennego czasu wskutek rządów populistycznego premiera Vladimira Mecziara. Przez pewien czas Słowację porównywano nawet do Białorusi. Sytuację zmieniły dopiero nowe rządy i reformy, dzięki którym Słowacja stała się europejskim liderem rozwoju gospodarczego.

Czechy

Według danych Eurostatu w 2006 roku PKB na głowę jednego mieszkańca był tu wyższy niż w Portugalii. Dzięki dobremu kursowi korony pod koniec 2007 roku przekraczał 22 tysiące dolarów. Na przełomie wieków kraj przeżywał recesję. W ciągu ostatnich 3-4 lat wzrost gospodarczy osiągał jednak około 6% rocznie. W pierwszym kwartale 2008 roku roczny wzrost PKB wyniósł 5,4%.

Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę mieszkańców kraju to ogólny poziom inwestycji zagranicznych jest tu dużo wyższy niż w Polsce. Inflacja, mimo że ostatnio rośnie, trzymana jest w ryzach – w styczniu i lutym 2008 roku osiągnęła poziom 7,5%. Wiosną zaczęła spadać. Poziom bezrobocia to około 5%.

Władze zapowiadają wprowadzenie podatku liniowego i reform, które mają doprowadzić do obniżenia kosztów pracy i zwiększenia wolności prowadzenia działalności gospodarczej.

Słowacja

Zapóźnienie Słowacji w stosunku do Czech widać w poziomie PKB. Wynosi on ponad 17 tysięcy dolarów na mieszkańca. Słowację wyróżnia jednak coś innego – super szybki rozwój gospodarczy. Pierwszy kwartał 2008 roku zamknął się wzrostem w wysokości 8,7% w skali roku. To bardzo dużo. Mniej jednak niż w roku 2007 – 12,7%. Bezrobocie cały czas spada. W maju osiągnęło poziom 7,8% i jest najniższe od 1994 roku. Zgodnie z prognozami inflacja w 2008 roku osiągnie 4,3%. W tym czasie płace mają wzrosnąć o 6,9%. W 2009 roku oficjalną walutą kraju stanie się euro.

Płace w Czechach


W I kwartale 2008 roku średnia nominalna płaca brutto wynosiła 22 531 koron czeskich (KCZ). To o 2 120 koron więcej niż w I kwartale 2007 roku. Oznacza to, że w skali roku wzrost płac wyniósł 10,4%, a płaca realna urosła o 2,8%. Największe wzrosty zanotowano w sektorze przedsiębiorstw – rocznie o 12,2%, a realnie o 4,5%. Średnia płaca w tym sektorze wyniosła więc 23 174 koron, czyli o 2 512 koron więcej niż w I kwartale 2007 roku. Płace w pozostałych sektorach wzrosły nominalnie o 3,5%, ale realnie straciły na wartości aż 3,6%. Średnia płaca brutto zwiększyła się o 678 koron i osiągnęła poziom 20 204 koron. Ogólny roczny wzrost płac nominalnych był jednak najwyższy od IV kwartału 1998 roku. W skali kwartalnej płace minimalnie spadły. Średnia miesięczna płaca brutto w IV kwartale 2007 roku wynosiła 23 435 koron. W 2008 roku poziom płacy minimalnej pozostaje na tym samym poziomie co w styczniu 2007 roku – 8 tysięcy koron.

Szybki wzrost płac niwelują nieustannie rosnące ceny. Indeks wzrostu cen konsumpcyjnych osiągnął w styczniu i lutym 7,5% w skali roku. To najwyższy poziom od listopada 1998 roku. To właśnie dlatego realny wzrost płac wyniósł tylko 2,8%. W ostatnim kwartale 2007 roku realny wzrost płac był jeszcze mniejszy – 1,7%. To dwa najgorsze wyniki w ciągu ostatnich 9 kwartałów (licząc do I kw. 2008 r.).

Na uwagę zasługuje też pogłębiająca się różnica pomiędzy poziomem płac i szybkością wzrostu w sektorze przedsiębiorstw a resztą. I kwartał 2008 roku był pod tym względem rekordowy.

Prognozy

Zgodnie z przewidywaniami Ministerstwa Finansów tempo wzrostu płac znacznie osłabnie w 2008 roku. Można mówić o krótkoterminowym załamaniu związanym z wysokim poziomem inflacji. Zdaniem ministerstwa rok 2008 zamknie się nominalnym wzrostem wynoszącym 7,7%. Wzrost realny to jednak tylko 1,5%. Kolejne lata przyniosą odbicie. Wzrost nominalny ma w dalszym ciągu wynosić około 7% (7,7% w 2009 r. i 7,1% w 2010 r.), ale wskutek ustabilizowania inflacji wzrost realny ma osiągnąć 4,9% w 2009 r. i 4,5% w 2010 r.

Wysokość i roczny wzrost średniej płacy w poszczególnych branżach
w Czechach (I kw. 2008 roku)

branża

średnia płaca brutto
 (w KCZ)

zmiana
w stosunku
do I kw. 2007

 (w KCZ)

zmiana
w stosunku
do I kw. 2007

(w %)

ogół pracujących

22 531

2 120

10,4

przedsiębiorstwa

23 174

2 512

12,2

pozostałe

20 204

678

3,5

rolnictwo

15 968

1 675

11,7

rybołówstwo i chów ryb

16 584

2 437

17,2

przemysł (ogółem)
 w tym:

21 910

2 341

12,0

wydobycie surowców mineralnych

27 373

3 896

16,6

przetwórstwo przemysłowe

21 341

2 211

11,6

wytwarzanie
i dostarczanie energii,

wody i gazu

30 240

4 650

18,2

budownictwo

22 883

2 876

14,4

handel i naprawy

23 027

2 488

12,1

hotelarstwo
i gastronomia

15 624

951

6,5

transport, magazynowanie
i łączność

24 048

2 122

9,7

pośrednictwo finansowe

52 154

4 683

9,9

obsługa nieruchomości
i firm

26 494

3 869

17,1

administracja publiczna, obrona narodowa
i obowiązkowe ubezpieczenia

23 927

693

3,0

edukacja

18 131

532

3,0

ochrona zdrowia, opieka społeczna i weterynaria

19 872

993

5,3

pozostałe służby publiczne

18 427

1 599

9,5

Źródło: Český statistický úřadZróżnicowanie płac ze względu na miejsce zamieszkania i płeć (2007 rok)

region

płaca średnia (w KCZ)

mediana (w KCZ)

wszyscy

mężczyźni

kobiety

wszyscy

mężczyźni

kobiety

Hl. m. Praha

33 553

37 866

28 148

26 090

28 229

23 744

Středočeský kraj

25 035

27 828

20 636

21 891

23 883

18 917

Jihočeský kraj

21 467

24 028

18 130

19 312

21 227

16 724

Plzeňský kraj

23 330

25 949

19 851

20 921

23 005

18 189

Karlovarský kraj

22 099

24 698

18 457

19 380

21 542

16 724

Ústecký kraj

22 614

24 799

19 167

20 211

21 768

17 567

Liberecký kraj

22 944

25 592

19 331

20 521

22 375

18 249

Královéhradecký kraj

21 735

24 435

18 556

19 327

21 510

17 133

Pardubický kraj

21 520

23 887

18 264

18 927

20 464

16 630

Vysočina

21 733

24 589

17 872

19 737

21 857

16 485

Jihomoravský kraj

23 303

26 178

19 467

19 969

21 982

17 489

Olomoucký kraj

22 282

24 551

18 775

19 992

21 715

17 190

Zlínský kraj

21 614

24 349

18 006

19 238

21 337

16 296

Moravskoslezský kraj

22 514

24 945

19 006

20 365

22 186

17 573

Źródło: Český statistický úřadZróżnicowanie płac ze względu na poziom wykształcenia (2007 rok)

wykształcenie

płaca średnia (w KCZ)

mediana (w KCZ)

wszyscy

mężczyźni

kobiety

wszyscy

mężczyźni

kobiety

podstawowe
i niepełne

16 077

18 544

14 258

14 626

17 190

13 161

średnie zawodowe lub bez matury

19 324

21 233

15 210

18 182

20 172

14 196

średnie

25 118

28 417

21 984

22 372

25 182

20 323

wyższe zawodowe

28 327

33 084

24 575

24 562

28 864

22 117

wyższe

42 472

48 343

33 270

32 269

36 635

27 379

Źródło: Český statistický úřadPłace w firmach różnej wielkości (2007 rok)

ilość pracowników

płaca średnia (w KCZ)

mediana (w KCZ)

wszyscy

mężczyźni

kobiety

wszyscy

mężczyźni

kobiety

do 10 osób

19 036

16 729

19 667

18 529

14 595

19 394

od 10 do 49

23 008

25 170

19 836

19 683

20 991

17 741

od 50 do 249

24 025

26 759

20 166

20 208

21 879

17 605

od 250 do 999

24 603

28 047

20 120

20 476

22 636

17 630

od 1000 do 4999

26 678

30 210

22 412

22 711

25 233

20 139

5000 i więcej

27 199

30 205

22 740

24 558

26 840

20 284

Źródło: Český statistický úřadWynagrodzenia pracowników w różnym wieku (2007 rok)

wiek

średnia płaca (w KCZ)

mediana (w KCZ)

do 19 lat

14 354

13 885

od 20 do 24

17 772

16 908

od 25 do 29

23 203

21 064

od 30 do 34

26 315

22 086

od 35 do 39

26 455

21 619

od 40 do 44

26 185

21 685

od 45 do 49

25 157

21 264

od 50 do 54

23 990

20 628

od 55 do 59

24 078

20 870

od 60 do 64

26 467

21 932

65 i więcej lat

23 917

16 326

Źródło: Český statistický úřadPłace na Słowacji


W I kwartale 2008 roku średnia płaca brutto wyniosła 20 443 koron słowackich (SKK). Oznacza to, że w skali roku płace zwiększyły się nominalnie o 10,4%. Realny wzrost płac wyniósł 6,2%. Według danych Słowackiego Urzędu Statystycznego najlepiej zarabiają pracownicy pośrednictwa finansowego – 46 334 SKK. Drugą najlepiej wynagradzaną grupą są pracownicy branży związanej z wytwarzaniem i dostarczaniem energii, wody i gazu. Najgorzej zarabiają pracownicy hoteli i restauracji – 14 158 SKK. Małe zarobki zanotowano również w branży rolniczej, budowlanej i usługowej.

Co ciekawe najwyższy wzrost wynagrodzeń zanotowano w instytucjach państwowych. Administracja publiczna i obrona narodowa zyskały nominalnie 18,1%. Służba zdrowia i pomoc socjalna 16,4%, a płace w edukacji wzrosły o 11,4%. Minimalne wynagrodzenie w 2008 roku wynosi 8 100 koron miesięcznie (w 2009 r. rząd planuje podniesienie tej stawki).

W ciągu kilku ostatnich lat płace w zawodach opłacanych głównie przez państwo regularnie rosną. Najbardziej zyskują na tym lekarze, których średnia płaca w 2007 roku wynosiła 40 567 SKK miesięcznie. Sporo zyskali też żołnierze i policjanci. W dalszym ciągu najsłabiej wynagradzaną, wysoko wykwalifikowaną grupą zawodową są nauczyciele. W 2007 roku wciąż zarabiali mniej niż wynosi średnie słowackie wynagrodzenie. Średnia pensja nauczyciela to 19 500 SKK.

Miesięczne zarobki pracowników grup zawodowych opłacanych z budżetu (w SKK)

rok

nauczyciele

lekarze

pielęgniarki

żołnierze

policjanci

2000

10 578

20 050

9 613

18 815

20 400

2001

11 189

23 837

11 360

18 974

20 795

2002

12 887

28 311

13 437

21 544

22 820

2003

14 321

28 973

13 635

25 414

22 972

2004

14 755

29 862

14 030

24 337

23 737

2005

16 560

31 345

14 609

24 134

25 830

2006

18 196

34 585

16 380

26 829

28 612

2007

19 500

40 567

19 163

28 191

30 899

Źródło: INESSWedług internetowych badań wynagrodzeń najlepiej zarabiającą grupą zawodową są na Słowacji pracownicy IT. Średnie zarobki to 35 000 SKK miesięcznie. Drugą pod względem wysokości płac jest branża wytwarzania i dostarczania energii, wody i gazu – tutaj średnia płaca to 32 400 SKK. Nie oznacza to jednak, że w innych branżach ludzie zarabiają mniej – płace są jednak dużo bardziej rozwarstwione. W branży bankowej i finansowej najniższe wynagrodzenia osiągają poziom 17 000 SKK, a najwyższe 129 800 SKK.

Ciekawe są różnice w wynagrodzeniach na tym samym stanowisku, ale w różnych branżach. Przykładem niech będzie stanowisko dyrektora handlowego (obchodny raditel).

Płace dyrektora handlowego w różnych branżach (w SKK)

Wykres

Źródło: MercesWiększość Słowaków ma jednak do czynienia z dużo niższymi zarobkami. W 2007 roku aż 60% pracujących otrzymywało wynagrodzenie niższe od średniej krajowej (20 146 SKK w 2007 r.). 3,8% pracowników zarabiało tyle, ile wynosi średnia – od 20 do 21 tysięcy koron. Najwięcej osób otrzymywało od 12 do 17 tysięcy koron. 2% zatrudnionych pracuje za najniższe przewidziane przez prawo wynagrodzenie – 8 100 koron.

Prognozy

Płace będą wciąż rosły. Tempo wzrostu ma jednak trochę zwolnić. Analitycy słowackiego banku centralnego przewidują, że w 2008 roku nominalny wzrost wyniesie 6,9%. Wzrost realny, ma oscylować wokół 4%. Większe wzrosty płac mogą wystąpić w przypadku, gdy na rynku pracy zapanuje niedobór wykwalifikowanych pracowników branży budowlanej, motoryzacyjnej i w przemyśle elektromaszynowym. Wzrosty są jednak niwelowane przez rosnącą międzynarodową konkurencję i konieczność utrzymania niskich kosztów pracy.

Wysokość i roczny wzrost średniej płacy na Słowacji (I kwartał 2008)

branża

średnia płaca brutto

(w SKK)

nominalna zmiana
w skali roku

(w %)

ogólnie

20 443

10,4

rolnictwo, rybołówstwo
i hodowla ryb

16 725

8,3

rolnictwo

15 722

8,3

przemysł (ogółem) w tym:

20 893

8,4

wydobycie surowców mineralnych

24 077

14,8

przetwórstwo przemysłowe

20 427

8,6

wytwarzanie i dostarczanie energii, wody i gazu

27 736

7,8

budownictwo

15 378

7,3

handel i naprawy

19 915

8,5

hotelarstwo i gastronomia

14 158

3,8

transport, magazynowanie, poczta i telekomunikacja

22 565

8,1

pośrednictwo finansowe

46 334

7,2

nieruchomości – sprzedaż

i wynajem

24 740

11,7

administracja publiczna,
obrona narodowa
i obowiązkowe ubezpieczenia

24 707

18,1

edukacja

16 768

11,4

służba zdrowia
i pomoc socjalna

17 741

16,4

pozostałe służby publiczne

14 961

9,6

Źródło: Štatistický úrad Slovenskej republikyRegionalne zróżnicowanie płac (2006 rok)

region

średnia płaca (w SKK)

wszyscy

mężczyźni

kobiety

Słowacja

19 774

22 686

16 575

rejon Bratysławy

26 910

30 584

22 685

zachodnia Słowacja

21 547

24 583

18 080

rejon Trnavy

18 637

21 411

15 527

rejon Trenczyna

18 194

21 117

15 041

rejon Nitry

17 444

22 412

14 810

centralna Słowacja

17 395

19 928

14 899

rejon Żyliny

17 723

20 554

14 819

rejon

Bańskiej Bystrzycy

17 049

19 239

14 979

wschodnia Słowacja

18 141

20 953

14 984

rejon Preszowa

16 253

18 578

14 019

Rejon Koszyc

19 951

22 924

16 072

Źródło: Štatistický úrad Slovenskej republikyZróżnicowanie płac w regionach
ze względu na poziom wykształcenia (2006 rok)

region

średnia płaca (w SKK)

wykształcenie podstawowe

wykształcenie średnie maturalne

wykształcenie wyższe magisterskie

Słowacja

12 657

19 076

32 079

rejon Bratysławy

14 114

24 595

41 005

zachodnia Słowacja

13 021

20 578

35 767

rejon Trnavy

12 785

17 671

30 256

rejon Trenczyna

12 572

17 626

30 054

rejon Nitry

12 192

17 414

28 593

centralna Słowacja

12 073

17 187

26 757

rejon Żyliny

12 583

18 292

27 441

rejon

Bańskiej Bystrzycy

11 410

16 045

26 105

wschodnia Słowacja

12 310

17 110

28 352

rejon Preszowa

11 364

15 512

25 950

Rejon Koszyc

13 470

18 408

30 502

Źródło: Štatistický úrad Slovenskej republikyWysokość płac z podziałem na sektory własnościowe

sektor

średnia płaca (w SKK)

2004 r.

2005 r.

2006 r.

ogółem

17 042

18 504

19 774

sektor publiczny

14 710

17 571

18 192

kapitał międzynarodowy
z przewagą publicznego

 

32 031

36 414

państwowy

15 631

17 387

19 940

własność samorządów

13 762

15 030

15 341

sektor prywatny

18 053

19 094

20 439

sektor prywatny krajowy

16 374

17 473

18 313

sektor spółdzielczy

11 974

13 391

14 681

sektor prywatny zagraniczny

20 404

21 727

24 914

kapitał międzynarodowy
z przewagą prywatnego

25 473

26 894

28 083

Źródło: Štatistický úrad Slovenskej republikyWynagrodzenia osób w różnym wieku (2006 rok)

wiek

średnia miesięczna płaca

(w SKK)

średnia miesięczna płaca
w rejonie Bratysławy

(w SKK)

do 19 lat

11 484

12 556

od 20 do 24

14 768

18 034

od 25 do 29

19 400

26 050

od 30 do 34

20 979

31 724

od 35 do 39

21 046

32 417

od 40 do 44

20 302

29 422

od 45 do 49

19 392

24 975

od 50 do 54

19 392

24 975

od 55 do 59

19 936

24 612

60 lat i więcej

19 152

21 333

Źródło: Štatistický úrad Slovenskej republikyRóżnice w zarobkach w Czechach i na Słowacji


Różnice są wyraźne. Widać to już, gdy porównamy średnie wynagrodzenie brutto w I kwartale 2008 roku przedstawione przez urzędy statystyczne obu krajów. Przeciętny Słowak otrzymywał miesięcznie 20 443 koron słowackich, a przeciętny Czech 22 531 koron czeskich. W przeliczeniu na walutę słowacką Czech zarabia więc około 28 660 SKK. Podobne wyniki daje internetowe badanie wynagrodzeń prowadzone przez firmę Merces na terenie obu krajów. Zgodnie z badaniami średnia miesięczna płaca brutto wynosi w Czechach 21 600 koron czeskich (ok. 27 900 SKK), a na Słowacji 23 000 koron słowackich. Zgodnie z tymi badaniami przeciętne płace w Czechach są o 21% wyższe niż na Słowacji.

Jeszcze większa przepaść jest pomiędzy Pragą, gdzie zarobki są najwyższe, a regionem Słowacji, gdzie wynagrodzenia są najniższe. Średnia płaca w Pradze wynosi 36 100 SKK a w województwie preszowskim w północnowschodniej Słowacji 18 000 SKK. A więc wynagrodzenia w Preszowie to tylko około 50% wynagrodzeń praskich. W poszczególnych regionach da się również zauważyć spore rozwarstwienie. Przyjmując, że średnia krajowa to 100% ludzie pracujący w Pradze zarobią 129% czeskiej średniej krajowej, a mieszkańcy województw, gdzie zarobki są najmniejsze, dostają tylko 87% średniej krajowej. Na Słowacji osoba pracująca w Bratysławie zarobi 125% słowackiej średniej krajowej, a osoba pracująca w województwie preszowskim otrzymuje 78%. W Czechach płace są mniej rozwarstwione niż na Słowacji. Odpowiednio 129% do 87% i 125% do 78%.

Różnice w poziomie płac w Czechach i na Słowacji

Wykres

Źródło: MercesZróżnicowanie regionalne płac w 2007 r. (w KCZ)

Wykres

Źródło: Český statistický úřadZróżnicowanie regionalne płac w 2006 r. (W SKK)

Wykres

Źródło: Štatistický úrad Slovenskej republikyDane urzędów statystycznych obu państw mówią, że w I kwartale 2008 roku nominalny roczny wzrost płac wyniósł 10,4% - i w Czechach i na Słowacji. Różnica pojawia się, gdy porównamy realny wzrost płac – na Słowacji 6,2% rok do roku, a w Czechach jedynie 2,8%. Oznacza to, że różnica w poziomie zarobków będzie się zmniejszać.

Wynika to głównie z wysokiego poziomu inflacji w Czechach. W styczniu i lutym 2008 roku roczna inflacja osiągnęła poziom 7,5%. W kolejnych miesiącach nieznacznie się obniżyła, osiągając w czerwcu 6,8%. Zgodnie z rządowymi prognozami na koniec 2008 roku ma wynosić 6%. W 2009 roku inflacja będzie spadać, by pod koniec roku osiągnąć poziom 2,7%. Słowacja trzyma inflację w ryzach. Głównym powodem jest euro. Wspólna europejska waluta zostanie tu wprowadzona w styczniu 2009 roku. Prognozy Ministerstwa Finansów mówią, że pod koniec roku inflacja osiągnie poziom 4,3%, by w 2009 roku spaść do 3,4% - 3,2%.

Duże znaczenie dla poziomu płac ma także szybkość rozwoju gospodarczego. Tu Słowacja znacznie wyprzedza zachodniego sąsiada. W I kwartale 2008 roku wzrost PKB wyniósł 8,7% rok do roku, na Słowacji i 5,3% w Czechach.

Tabela 12 pokazuje różnice w zarobkach pomiędzy Czechami i Słowacją. Wyszczególniono w niej branże i zawody. Porównanie oparte jest na internetowym badaniu wynagrodzeń, a więc nie odzwierciedla w 100% rzeczywistości.

Porównanie płac w poszczególnych branżach i zawodach w Czechach i na Słowacji w czerwcu 2008 roku
(płace każdego z krajów podane są w lokalnej walucie)

 

 

Słowacja (w SKK)

Czechy (w KCZ)

 

 

średnie płace rzeczywiste

oczekiwania kandydatów

(od do)

sumy akceptowane przez pracodawców

(od do)

średnie płace rzeczywiste

oczekiwania kandydatów

(od do)

sumy

akceptowane przez pracodawców

(od do)

administracja

pracownicy administracji - referent

17 600

16 900

24 100

17 000

23 100

18 000

15 800

22 400

18 600

26 600

menedżer

25 400

20 900

29 700

19 200

27 000

27 200

18 500

26 800

20 200

36 300

sekretarka

16 200

15 400

21 500

15 900

22 100

17 000

14 400

21 000

17 600

27 100

motoryzacja

mechanik samochodowy

18 800

17 400

26 600

15 800

27 100

18 300

16 700

27 900

19 800

31 100

elektromechanik samochodowy

20 600

19 600

30 300

16 400

28 200

19 500

18 300

30 000

 

lakiernik

20 700

16 600

26 000

14 400

17 100

21 200

16 500

29 800

 

inżynier procesu

30 900

25 300

35 100

22 600

33 500

33 000

26 000

43 500

30 000

40 000

inżynier utrzymania ruchu

31 400

23 900

36 000

 

 

 

 

technolog

27 600

23 100

33 500

25 200

36 400

26 300

22 500

36 800

30 000

37 900

branża bankowa

account manager

34 700

23 300

34 000

32 300

63 900

41 100

22 300

34 200

34 000

87 600

analityk finansowy

34 000

24 000

34 400

22 300

45 600

38 700

20 400

34 600

24 600

44 200

doradca finansowy

23 700

18 000

28 300

20 000

48 100

27 600

17 300

29 700

 

specjalista kredytowy

25 500

19 500

29 300

24 100

58 500

27 300

16 900

27 100

 

kierownik oddziału

48 700

21 900

32 300

28 400

39 000

41 800

19 400

37 600

 

dziennikarstwo

i branża wydawnicza

edytor

30 000

18 500

27 500

 

28 300

15 600

33 900

 

grafik

20 600

18 300

28 700

16 800

29 500

20 900

15 100

26 500

 

dziennikarz

25 700

18 400

27 800

30 000

24 000

15 700

27 200

 

redaktor

22 100

19 500

28 100

16 700

24 500

23 600

17 100

28 100

 

kierownik wydawnictwa

46 100

23 200

83 100

 

49 300

17 300

33 200

 

opieka zdrowotna

lekarz

27 600

24 200

34 800

24 200

58 900

32 400

19 200

54 800

20 000

30 400

dentysta

29 500

 

 

29 700

 

 

farmaceuta

31 100

19 800

32 100

22 900

31 400

27 400

17 000

39 300

 

pielęgniarka

15 400

17 000

24 400

13 200

19 900

17 700

15 100

22 800

 

pracownik socjalny

14 500

16 400

24 000

 

15 300

14 600

22 300

 

obsługa klienta

doradca klienta

23 200

18 300

26 900

18 500

27 800

21 000

16 600

25 900

19 600

28 300

ekonomia
i finanse

audytor

47 300

23 800

35 600

43 000

85 900

36 400

18 600

36 300

39 500

97 300

doradca podatkowy

43 800

19 700

33 500

38 200

87 500

34 900

16 300

35 100

 

analityk finansowy

35 700

25 500

36 700

25 300

39 600

32 100

20 800

34 500

26 900

47 700

doradca inwestycyjny

29 200

22 000

40 100

18 900

60 500

41 000

19 400

30 800

 

menedżer
ds. finansów

55 100

26 200

38 200

36 600

69 400

56 000

22 800

44 600

42 400

84 100

konsultant personalny

doradca personalny

25 000

20 700

28 400

21 400

47 500

24 200

17 800

28 100

20 500

47 400

specjalista
ds. rekrutacji

29 000

22 700

33 100

23 400

31 500

28 800

21 200

33 500

18 500

31 500

zarządzanie jakością

inżynier
ds. jakości

27 400

23 700

35 100

28 700

44 000

28 900

22 400

36 700

27 100

43 000

specjalista ISO

29 700

25 800

40 500

24 200

57 700

29 300

23 200

39 600

 

marketing, reklama i PR

account manager

31 700

26 800

37 800

25 400

53 400

31 300

24 400

42 400

35 700

91 700

brand manager

41 000

28 600

49 200

21 300

59 500

44 700

24 900

54 200

31 600

69 100

copywriter

25 700

20 200

30 200

 

27 900

16 800

29 200

 

PR manager

39 000

26 900

38 800

33 800

45 000

37 600

23 100

42 300

46 000

81 000

specjalista
ds. marketingu

37 900

27 500

38 200

27 300

48 600

31 700

22 900

40 500

28 100

66 800

handel

sprzedawca

14 100

14 400

20 500

14 400

21 700

13 200

13 000

18 500

15 200

35 300

telemarketer

19 900

16 400

25 200

16 100

29 400

21 400

14 900

22 700

13 200

48 400

informatyka, IT

analityk baz danych

35 000

28 000

42 100

21 800

57 800

37 800

21 300

35 200

29 100

70 500

programista

36 300

26 400

39 900

30 600

57 200

32 700

19 800

33 100

31 200

55 300

projektant stron www

24 200

18 500

32 500

22 200

60 100

24 500

16 700

31 700

 

administrator systemu

30 400

24 400

33 900

33 200

56 800

33 500

22 100

41 100

26 200

50 600

kadra zarządzająca

dyrektor generalny

113 900

51 400

106 900

 

118 700

52 100

132 200

 

dyrektor
ds. marketingu

66 900

37 400

73 900

 

75 700

35 500

81 400

 

dyrektor
ds. personalnych

57 900

29 300

47 800

 

57 900

28 900

57 600

 

budownictwo

architekt

25 300

20 700

31 900

22 600

38 300

26 900

17 200

51 300

 

inżynier budowlany

30 700

27 400

40 300

25 200

48 400

30 100

21 900

37 700

23 000

54 800

administracja państwowa
i samorządowa

referent

16 900

17 300

24 700

16 800

29 100

19 500

16 200

22 800

 

starszy referent - specjalista

 

 

 

27 400

22 900

49 400

 

samodzielny referent

19 200

18 200

27 000

 

 

 

 

Źródło: MercesPodsumowanie


Płace w obydwu krajach rosną szybko. W ostatnim czasie dużo szybciej na Słowacji niż w Czechach. Jednak to ten drugi kraj jeszcze przez co najmniej kilka lat będzie atrakcyjniejszy dla pracowników. Jest dużo bogatszy, a jego gospodarka ma bardziej nowoczesne, innowacyjne i otwarte oblicze. O atrakcyjności Czech może świadczyć popularność, którą kraj ten cieszy się wśród Polaków szukających pracy za granicą. W gronie państw postkomunistycznych jest to zdecydowany lider – ponad 20 tysięcy zatrudnionych osób w 2007 roku. Oferty pracy są atrakcyjne, a zarobki wciąż wyższe niż w Polsce.

Słowacja mimo błyskawicznego wzrostu gospodarczego, nie jest tak atrakcyjna. To efekt gorszej pozycji startowej i kilku zmarnowanych lat. Średnia płaca jest tu wciąż niższa niż w Czechach – przeciętnie o 20%. Jest też niższa niż średnia płaca w Polsce. Może dlatego pracuje tutaj mało Polaków. Nie pomaga nawet spadające bezrobocie i duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Kraj nadrabia zaległości, jednak szybki wzrost PKB w Czechach i w Polsce sprawia, że minie jeszcze kilka lat zanim wysokość zarobków w tych krajach wyrówna się. Pod względem wysokości wynagrodzeń zdecydowanym liderem są Czechy.

Perspektywy dalszego wzrostu płac są optymistyczne i dla Czech, i dla Słowacji. Lata 2007 i 2008 to czas wysokiej inflacji. Oznacza to, że mimo wysokich nominalnych wzrostów wynagrodzeń, realne wzrosty będą mizerne. W Czechach rok 2008 ma zamknąć się realnym wzrostem w wysokości jedynie 1,5%. Na Słowacji będzie to 4%. Kolejne lata to jednak wyraźne odbicie od dna i powrót do szybkiego wzrostu płac. Oba rynki są atrakcyjne i perspektywiczne. Jednak pod względem dynamiki wzrostu Słowacja wyraźnie wysuwa się na prowadzenie.


Bibliografia
1. Český statistický úřad, Analýza vývoje průměrných mezd zaměstnanců [w:] www.czso.cz
2. Český statistický úřad, Výrazně diferencovaný mzdový vývoj [w:] www.czso.cz
3. INESS, Učitelia zarábajú 20 tisíc, lekári 41 tisíc (SME) [w:] www.iness.sk
4. Merces, Česi zarábajú o 21% viac ako Slováci, Maďari len o 2 percentá [w:] www.merces.sk
5. Merces, Prehľad platov na pozícii podľa kategórií [w:] www.merces.sk i www.merces.cz
6. Štatistický úrad SR, Priemerná mesačná mzda [w:] http://portal.statistics.sk
Mateusz Grabowski

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl