wynagrodzenia.pl Sedlak & Sedlak
Rejestracja O nas Kontakt Dla mediów

Wiadomości z Polski

Zobacz wiadomości ze świata

Podwyżki w polskich sądach.
Akcjami protestacyjnymi pracownicy sądowi próbują zwrócić uwagę na niezadowalającą ich zdaniem wysokość swoich zarobków. Wynagrodzenie wspomnianych pracowników od ośmiu lat pozostaje zamrożone. Minister Sprawiedliwości zapowiada jednak w tej sprawie zmiany. Przedstawia ofertę podwyżek dla pracowników administracji sądowej o 193 PLN, asystentów sędziów o 174 PLN oraz zawodowych kuratorów o 315 PLN brutto. Jednak protestujący uważają, że są to kwoty zbyt niskie. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 28.09.2015
Problemy polskich taksówkarzy..
Wynagrodzenie miesięczne warszawskich taksówkarzy wynosi od 1,5 tys. PLN do 2,5 tys. PLN netto miesięcznie. Jednak takie zarobki są możliwe tylko wtedy gdy pracują oni po kilkanaście godzin przez cały tydzień na okrągło. Ich kiepską sytuację spowodowało kilka czynników. Głównie deregulacja zawodu taksówkarzy oraz pojawienie się na rynku taniej konkurencji takiej jak UBER. Kierowcy protestowali 24 września w tej sprawie, zapowiadając że będą walczyć o swoje prawa. (więcej: wyborcza.biz)
Data publikacji: 28.09.2015
Podwyżki dla pielęgniarek.
W nocy z dnia 22 na 23 września, zostało popisane porozumienie pomiędzy Ministrem Zdrowia i Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Zarobki pielęgniarek mają wzrosnąć po 400 PLN brutto przez cztery lata, czyli łącznie o 1 600 PLN. Tak jak domagały się pielęgniarki, otrzymane podwyżki zostały na stałe wpisane w pobory pielęgniarskie. (więcej: www.money.pl)
Data publikacji: 28.09.2015
Ile wynosi maksymalna kwota odprawy?
Z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika wynika, że wartość odprawy nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek wypłaty odprawy w przypadku zatrudnienia co najmniej 20 pracowników. Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata, przysługuje mu odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Natomiast gdy pracował od 2-8 lat jest to wartość dwumiesięcznej pensji. Natomiast kwotę równą trzymiesięcznemu wynagrodzeniu otrzyma, gdy pracuje dłużej niż 8 lat. (więcej: www.samorzad.pap.pl)
Data publikacji: 21.09.2015
Ministerstwo ogłasza decyzję w sprawie płacy minimalnej.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało wysokość wynagrodzenia minimalnego na 2016rok. Będzie ono wynosić 1 850 PLN brutto, czyli o 100 PLN więcej niż w bieżącym roku (wzrost o 5,7%). Wynika z tego, że pracownik otrzyma netto o 69,53 PLN więcej. Natomiast pracodawca poniesie dodatkowy miesięczny koszt w wysokości 120,74 PLN. (więcej: www.bankier.pl)
Data publikacji: 21.09.2015
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sierpniu.
Jak podaje GUS średnie zarobki w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim miesiącu wyniosły 4 024,95 PLN brutto miesięcznie. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego była to poprawa o 3,4%. Natomiast w zestawieniu z lipcem wystąpił niewielki spadek tej kwoty – o 1,7%. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 21.09.2015
Wstępny plan budżetu na 2016 rok.
Według projektu resortu finansów przyszłoroczne dochody z budżetu mają wynieść 296 mld 879,2 mln PLN, natomiast kwota wydatków jest szacowana na 351 mld 499,2 mln PLN. Dodatkowe 2 mld PLN ma zostać przeznaczone na podwyżki dla pracowników, których wynagrodzenia od 2010 roku były zamrożone. Około 1,4 mld PLN będzie rozdysponowane na jednorazowe dodatki pieniężne. Na takie wsparcie będą mogli liczyć niektórzy emeryci, renciści oraz osoby pobierające zasiłki lub świadczenia przedemerytalne. Wyższe wydatki, bo ponad 1 mld PLN są zaplanowane na świadczenia rodzinne. Planowane jest również podniesienie kryteriów dochodowych niektórych świadczeń. (więcej: pulshr.pl)
Data publikacji: 14.09.2015
Według danych GUS wynagrodzenia rosną.
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło od stycznia do lipca 2015 roku o 3,6% w skali roku, ale wzrost ten jest powolniejszy niż w roku 2014. Pensje urosły we wszystkich województwach, szczególnie w województwie małopolskim (o 5,9%), a najmniejsze wzrosty zanotowano w wielkopolskim i mazowieckim (o 2,7%). Jednak w dalszym ciągu najwięcej zarabiają mieszkańcy województwa mazowieckiego, czyli 122,2% średniej krajowej. (więcej: stat.gov.pl)
Data publikacji: 14.09.2015
Strajk pielęgniarek i położnych w Warszawie.
Pielęgniarki nie zgadzają się na propozycję Ministerstwa Zdrowia, czyli stopniowego podwyższania wynagrodzeń o 300 PLN brutto. Ich dochody miałyby urosnąć we wrześniu 2015 i 2017 i osiągnąć ostateczną wartość w 2020 roku. Pielęgniarki żądają natomiast podniesienia o 1500 PLN i zapowiadają, że nie chcą czekać latami na spełnienie obietnic Ministerstwa. Ogólnopolski Zawiązek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych szacuje, że w manifestacji udział mogło nawet 10 tysięcy osób. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 14.09.2015
Nowy dodatek służbowy dla żołnierzy.
MON przygotował rozporządzenie zmieniające zasady przyznawania dodatku żołnierzom zawodowym wojsk specjalnych. Do ich miesięcznego wynagrodzenia będzie dodana kwota z tytułu pełnienia służby w wysokości 450 PLN brutto. Dodatkowo, żołnierzom pełniącym służbę w Jednostce Wojskowej Komandosów oraz Formozie proponuje się zwiększenie tego dodatku do kwoty 900 PLN brutto miesięcznie. Rozporządzenie daje też dowódcom jednostek specjalnych możliwość zróżnicowania wysokości dodatku w zależności od realizowanych zadań. (więcej: gazetapraca.pl)
Data publikacji: 07.09.2015
Planowane podwyżki dla posłów?
Od przyszłej kadencji polscy parlamentarzyści mogą liczyć na wyższe zarobki. Ich uposażenie ma wzrosnąć o 5%, czyli około 500 PLN brutto miesięcznie. W chwili obecnej zawodowi posłowie zarabiają 9 892 PLN brutto miesięcznie. Do ich wynagrodzenia trzeba też dodać niecałe 2,5 tys. PLN diety poselskiej oraz 12 tys. PLN na prowadzenie biura. Minister finansów tłumaczy swoją decyzję tym, że skoro zostały odmrożone płace w strefie budżetowej, to posłowie też mogą oczekiwać podwyżek. (więcej: regiopraca.pl)
Data publikacji: 07.09.2015
Rok 2016 bez podwyżek pensji dla nauczycieli.
Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostowska zapowiada, że w roku 2016 wynagrodzenia nauczycieli nie zmienią się. W pierwszej kolejności wyższe pensje dostaną pracownicy uczelni, co nastąpi jak tylko znajdą się na to fundusze. Pani Minister zapowiada również rozmowy dotyczące zmian w Karcie Nauczyciela, chcąc wprowadzić premie zachęcające nauczycieli do bardziej wydajnej pracy. W związku z brakiem podwyżek nauczyciele zapowiadają strajki. (więcej: serwisy.gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 07.09.2015
Ile zarobi Polak w tureckiej Super Lig?
Łukasz Szukała podpisał trzyletni kontrakt z tureckim klubem Osmanlispor. Jego wynagrodzenie ma wynieść w pierwszym roku 600 tys. EUR. Natomiast w kolejnych latach, będzie rosnąć co roku o kolejne 100 tys. EUR. Dodatkowo za samo podpisanie kontraktu klub przyznał mu dodatek w wysokości 350 tys. EUR. (więcej: sport.wp.pl)
Data publikacji: 01.09.2015
Wyższa kwota wolna od podatku.
W naszym kraju kwota ta jest jedną z najniższych w Europie – w ciągu 10 lat wzrosła zaledwie o 11%. W chwili obecnej jest to 3 091 PLN. Nowy prezydent uważa, że wartość kwoty wolnej od podatku powinna być nawet na poziomie 8 000 PLN. Takie zmiany pozwoliłyby osobom, które nie przekraczają tego progu zwiększyć swoje dochody,nawet o 900 PLN. (więcej: forbes.pl)
Data publikacji: 01.09.2015
Najwyżej płatne branże w Polsce.
Jak wynika z danych GUS, najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w przemyśle tytoniowym. W lipcu ich średnie wynagrodzenie wyniosło 7 735 PLN brutto. Taki poziom płac jest związany z wysokimi zarobkami przedstawicieli handlowych oraz wysokim poziomem automatyzacji produkcji w tej branży. Atrakcyjne zarobki oferowano też w rafineriach – 7 336 PLN oraz górnictwie 6 891 PLN. (więcej: wyborcza.biz.pl)
Data publikacji: 01.09.2015
Problemy związane z podwyżkami dla policjantów.
Poprzedni premier obiecał pracownikom mundurowym podwyżki w wysokości ponad 300 PLN. Wzrost ich pensji prawdopodobnie nastąpi,ale na pewno nie na poziomie, który wcześniej ustalono. Na ten cel zostanie przekazane 267 mln PLN z budżetu państwa. Oznacza to, że na jednego policjanta przypadnie dodatkowo średnio 161 PLN. Wynika to z osobnego skalkulowania podwyżki dla funkcjonariuszy i cywilnych pracowników komend. (więcej: forsal.pl)
Data publikacji: 01.09.2015
Wysokie pensje dla pracowników Lasów Państwowych.
Jak wynika z kontroli NIK, w 2014 roku średnie miesięczne wynagrodzenie w Lasach Państwowych wyniosło 7 229 PLN brutto. Od 2010 roku pensje urosły już o 29,2%. To niemal dwa razy większy wzrost w porównaniu z dynamiką wynagrodzeń w administracji publicznej i gospodarce narodowej oraz w sektorze prywatnym. W Dyrekcji Generalnej tej jednostki przeciętne zarobki to 11 133 PLN brutto miesięcznie. (więcej: pulshr.pl)
Data publikacji: 01.09.2015
Ulgi dla pracowników po 50. roku życia.
Ponad 20% bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy stanowią osoby po 50. roku życia. Dlatego też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) wdrożyło program, którego celem jest obniżenie kosztów zatrudnienia takiego pracownika. Przewidują one roczne zwolnienia z płacenia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodatkowo firma zatrudniająca osobę bezrobotną, która osiągnie za chwilę wiek emerytalny, może ubiegać się o dotację do jej wynagrodzenia. (więcej: infoWire)
Data publikacji: 24.08.2015
Marzenia zarobkowe polskich stoczniowców.
Wynagrodzenie równe około 7 tys. PLN dla wykwalifikowanego pracownika stoczni, to według naszych rodaków zbyt dużo. Niestety stocznie muszą tyle płacić, by zatrzymać specjalistów w naszym kraju. Z kolei sami stoczniowcy nie są zadowoleni ze swoich zarobków. Wielu z nich ucieka z tego powodu za granicę, głównie do Norwegii. Wynagrodzenie minimalne na poziomie 168 NOK za godzinę, oferuje się w Bergen niedoświadczonemu stoczniowcowi. Natomiast pracownicy z kilkuletnim stażem pracy i odpowiednimi kursami mogą liczyć na wyższe zarobki oraz płatne nadgodziny. Dodatkowo przysługują im też dwa posiłki dziennie. (więcej: wyborcza.biz)
Data publikacji: 24.08.2015
Wysokie wynagrodzenia pracowników szkół wyższych.
Zarobki profesorów wyższych uczelni publicznych w ciągu minionych trzech lat wzrosły o 1,5 tys. PLN brutto. Niektórzy z nich zarabiają miesięcznie już 14 tys. PLN. Narzekać też nie mogą inni pracownicy: wynagrodzenia asystentów w ciągu tych lat urosły o 1 tys. PLN, natomiast pracowników administracyjnych o 300 PLN. Są to efekty podwyżek w szkolnictwie wyższym, na które rząd przeznaczył około 5,8 mld PLN. (więcej: Gazeta Prawna)
Data publikacji: 24.08.2015
Wzrost wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.
Jak podaje GUS, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w lipcu w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 095,30 PLN. W porównaniu z rokiem ubiegłym, była to poprawa o 3,3%. Natomiast realne zarobki wzrosły jeszcze więcej bo o 4% w skali roku. Przyczyną takiego wzrostu jest trwająca w Polsce deflacja. (więcej: Gazeta Prawna)
Data publikacji: 24.08.2015
Wynagrodzenia według internautów.
Wielu internautów narzeka na pracę. Jako główne powody niezadowolenia wymieniają niskie zarobki i wymagających przełożonych. Według 32% użytkowników social media, którzy wzięli udział w dyskusjach, to właśnie niskie wynagrodzenie skłania ich do zmiany miejsca zatrudnienia. Analiza przeprowadzona przez Instytut Monitorowania Mediów i portal Gazetapraca.pl wykazała, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy w Internecie pojawiło się około 19,5 tys. wpisów internautów dotyczących zmiany pracy. Ponad 70% wszystkich informacji pochodziło z Facebooka. Internauci skarżą się, że uczelnie niewystarczająco przygotowują ich do podjęcia pracy, dlatego dużo czasu zajmuje im znalezienie zajęcia. (więcej: Gazeta Praca)
Data publikacji: 17.08.2015
Inspektor pomaga w egzekucji wynagrodzeń.
Jeżeli firma nie wypłaci pracownikowi wynagrodzenia, to zatrudniony może zwrócić się do Inspekcji Pracy. Zadaniem Urzędu jest ustalenie czy danej osobie należy się wynagrodzenie, premia kwartalna i inne świadczenia. Inspektor może wydać nakaz wypłaty należnych pieniędzy. Jednak jeżeli pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą będzie istniał spór odnośnie wysokości okresu lub tytułu zapłaty, wówczas pracownik Urzędu nie może podjąć decyzji o należnej wypłacie. (więcej: Gazeta Prawna)
Data publikacji: 17.08.2015
Wynagrodzenie dla praktykantów.
W ostatnich dniach wpłynął do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dotyczący wynagrodzenia dla praktykantów. Wartość wynagrodzenia będzie określona w taki sposób aby nie zniechęcać pracodawców do zatrudniania młodych. Według projektu praktykanci otrzymają wynagrodzenie wynoszące 20% minimalnego wynagrodzenia netto, czyli tylko 250 PLN. Dodatkowo młodzi będą mieli opłacane składki na ubezpieczenia zdrowotne przez firmę, która zatrudni ich na praktyki. (więcej: Internetowy System Aktów Prawnych)
Data publikacji: 17.08.2015
Podwyżki w PKP Cargo.
Zarząd PKP Cargo zdecydował o podwyżkach wynagrodzeń w spółce od 1 lipca 2015. Pracownicy wynagradzani na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy otrzymają podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 110 PLN brutto. Dla pracowników wynagradzanych wskaźnikowo przewidziany jest wzrost wynagrodzenia netto o 110 PLN. Według zarządu spółki podwyżki dla pracowników będą stanowiły koszt w wysokości 50 mln PLN w skali roku kalendarzowego. (więcej: wprost.pl)
Data publikacji: 11.08.2015
Podwyżki dla pracowników MON i MSW.
W ostatnich dniach urzędowania były już prezydent Bronisław Komorowski podpisał rozporządzenie, dzięki któremu w 2016 roku wzrosną wynagrodzenia dla służby wojskowej. Przeciętne uposażenie żołnierza zawodowego wyniesie 4493,71 PLN i będzie wyższe o 198,03 PLN w stosunku do aktualnie obowiązującej kwoty. Na wzrost wynagrodzeń zostanie przeznaczona kwota 340 mln PLN w ramach budżetu Ministra Obrony Narodowej. Natomiast MSW i podległe mu służby przekażą na podwyżki wynagrodzeń kwotę 390 mln PLN. Funkcjonariusze otrzymają w ten sposób wynagrodzenie wyższe o 4%, natomiast pracownicy cywilni dostana podwyżkę 6%. (więcej: wyborcza.biz)
Data publikacji: 11.08.2015
Bony na zasiedlenie a wynagrodzenie.
W 2015 roku wyjazd za granicę do pracy rozważa 20% Polaków. W niektórych regionach naszego kraju bezrobocie sięga 3,9%, a w innych 20%. Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku jedynie 2 675 osób skorzystało z bonów na zasiedlenie. Program aktywizowania bezrobotnych gwarantuje uzyskanie co najmniej minimalnego wynagrodzenia brutto za miesięczną pracę i otrzymania ubezpieczenia społecznego. Z bonu mogą skorzystać osoby w wieku do 30 lat, które podejmują pracę w odległości 80 km lub trzech godzin od miejsca zamieszkania. (więcej: pulshr.pl)
Data publikacji: 11.08.2015
Błędne oświadczenie majątkowe Andrzeja Biernata.
Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi dochodzenie w sprawie zarobków byłego ministra sportu – Andrzeja Biernata. Kontrola rozpoczęła się we wrześniu 2014 roku i obejmowała lata 2010-2014. Prawdopodobnie wątpliwości kontrolerów budzi kupiony przez Biernata kilka lat temu luksusowy samochód. Wykryte nieprawidłowości nie przesądzają jednak o wyniku postępowania. Były minister jest spokojny o wyniki dochodzenia. Uważa, że podczas kontroli nie zostały uwzględnione dochody jego żony. (więcej: money.pl)
Data publikacji: 03.08.2015
Zarobki blogerów.
Whitepress przeprowadził badanie dotyczące zarobków polskich blogerów i wydawców portali. Wzięło w nim udział 183 uczestników, w tym 94 mężczyzn, 77 kobiet i osoby prawne. Z badań wynika, że najwięcej osób (ponad 30%) prowadzi bloga od 5 lat. Około 60% respondentów potwierdziło informację, że zarabia na swojej działalności. W odniesieniu sukcesu w tym zakresie najbardziej liczy się zaangażowanie, systematyczność i cierpliwość. Średnie zarobki 23% ankietowanych mieszczą się w przedziale od 100 do 500 PLN miesięcznie. Około 21% ankietowanych zarabia 1 000-9 999 PLN. Te osoby sporadycznie korzystają z pomocy dziennikarzy, fotografów lub osób technicznych. Większość ich stron istnieje od 5 lat. (więcej: www.whitepress.pl/)
Data publikacji: 03.08.2015
Biało-Czerwoni podniosą płacę minimalną.
Ugrupowanie Biało-Czerwonych ma kilka pomysłów, jak poprawić sytuację na rynku pracy. Po pierwsze:chcą stopniowo, w ciągu trzech lat, podnieść płacę minimalną do 2 500 PLN. Chcą również wprowadzić jednolity kontrakt pracowniczy, który miałby zastępować różnego rodzaju umowy. Zmiana powinna dotyczyć okresu wypowiedzenia, który będzie zależny od długości stażu danego pracownika. Według ugrupowania pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie za pierwszy miesiąc pracy pracownika będącego na wypowiedzeniu. Potem świadczenie przejmowałoby państwo. Biało-Czerwoni dążą także do uzależnienia pensji prezesów firm od pensji pracowników. Wynagrodzenie prezesa, ich zdaniem, powinno wynosić pięciokrotność mediany wynagrodzenia pracowników. (więcej: kadry.abc.pl)
Data publikacji: 03.08.2015
Mundurowi chcą zarabiać więcej.
Pod Kancelarią Premiera w Warszawie zgromadziło się w ubiegłym tygodniu kilka tysięcy policjantów, strażaków, celników, pracowników BOR-u i służby więziennej. Polscy funkcjonariusze domagali się corocznej waloryzacji płac i rekompensaty kosztów inflacji od 2009 do 2015 roku. Pikietujący przedstawiciele służby celnej żądali włączenia ich do systemu emerytalnego służb mundurowych. MSW zapewnia, że w założeniach do budżetu na 2016 rok zapisano kwotę ok. 2 mld PLN, także z przeznaczeniem na podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych. (więcej: pulshr.pl)
Data publikacji: 03.08.2015
Dodatkowe świadczenie dla rodziców.
Od 1 stycznia 2016 roku przez pierwszy rok po urodzeniu dziecka rodzice będą otrzymywali comiesięczne świadczenia w wysokości 1 000 PLN. Nowelizacja ustawy została przyjęta w piątek przez senatorów i czeka na podpis Prezydenta RP. Świadczenie dotyczy wszystkich osób, które poszukują pracy, pracują na umowę o dzieło, są studentami, uczniami lub rolnikami. Zgodnie z ustawą świadczenie ma być wypłacane niezależnie od dochodu w rodzinie i będzie przysługiwać osobom, które urodziły lub adoptowały dziecko i nie są uprawnione do pobierania zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. (więcej: mpips.gov.pl)
Data publikacji: 03.08.2015
Czy Polacy zarabiają mało?
Temat niskich płac w Polsce jest ostatnio często poruszany w debacie publicznej. Jest to związane ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Rząd ma wpływ na wysokość płac w Polsce poprzez ustalanie wynagrodzeń w budżetówce. Minister finansów Mateusz Szczurek mówił niedawno w Sejmie, że wzrost płac prawdopodobnie powinien być wyższy. Również według szefa NBP Marka Belki w ostatnich 15 latach obserwujemy większy wzrost wydajności pracy w Polsce niż na Węgrzech, w Czechach, czy Słowacji. Płace natomiast rosną u nas dwa i pół raza wolniej. Z zebranych danych wynika, że w naszym kraju spośród 16 mln pracujących osób około 5% zarabia wynagrodzenie minimalne albo jeszcze niższe. Od kilku miesięcy trwa również walka o ustalenie minimalnej płacy godzinowej w wysokości 12 PLN brutto. (więcej: bialystok.gazeta.pl)
Data publikacji: 03.08.2015
Niskie podwyżki dla pielęgniarek.
Propozycja rządu zakłada, że od września, cześć pielęgniarek ma otrzymać podwyżkę w wysokości 174 PLN netto. Pielęgniarki i położne żądają jednak w swoich postulatach około 1 500 PLN podwyżki. Według wiceministra zdrowia Cezarego Cieślukowskiego resort przeznaczy na wzrost wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej około 900 mln PLN od września do końca 2016 roku. Kolejne 1,5 mld PLN zostanie przeznaczone na ten cel od 1 stycznia 2017 roku. Jeśli ministerstwo nie wprowadzi żadnych zmian, od września będą ogłaszane nowe akcje strajkowe. (więcej: wyborcza.biz.pl)
Data publikacji: 03.08.2015
Będą podwyżki w Amazonie.
Dyrektor ds. operacyjnych w firmie Amazon Polska poinformował pracowników, że ich pensje wzrosną o kilkaset złotych miesięcznie. Po dokonaniu corocznej analizy płac i benefitów oferowanych przez lokalne firmy, Amazon porównał wynagrodzenia na podobnych stanowiskach w regionie. Rezultatem analiz są zaktualizowane tabele płac zatrudnionych w centrach w Bielanach Wrocławskich i Sadach koło Poznania. Od 1 sierpnia stawka pracowników niższego szczebla wyniesie 14 PLN za godzinę pracy, natomiast liderzy zespołów otrzymają 18 PLN. Wzrost płac osiągnie nawet 12,5%. (więcej: kariera.pb.pl)
Data publikacji: 27.07.2015
Skąd biorą się milionerzy?
W 2014 roku około 16 tys. osób zadeklarowało roczny dochód do opodatkowania wyższy niż 1 mln PLN. Oznacza to, że nadal utrzymywana jest tendencja systematycznego wzrostu liczby milionerów. Tylko w ostatnim roku ich grono powiększyło się prawie o 1 400 osób. Największa liczba zamożnych jest na Mazowszu, bo aż 4 278 osoby. Polacy dorabiają się głównie prowadząc własną działalność gospodarczą. Równie często milionerami zostają sowicie opłacani pracownicy wysokiego szczebla, a także osoby, które zarobiły znaczne kwoty na giełdzie lub czerpią dochody z inwestycji. Ubiegłoroczne zyski ze sprzedaży akcji były jednak mniejsze niż w 2013 roku. Około 163 tys. podatników wzbogaciło się w ten sposób o prawie 4,1 mld PLN, natomiast rok wcześniej dochód ten wyniósł 4,6 mld PLN. W 2014 roku zwiększyło się również grono osób, które poniosły stratę na giełdzie. (więcej: biznes.gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 27.07.2015
Odszkodowanie za restrukturyzację.
Na początku czerwca spółka Sikorsky zaplanowała zwolnienie 510 osób. Z programu dobrowolnych odejść chciała skorzystać nawet większa liczba pracowników, jednak aż 50 zatrudnionym władze spółki musiały odmówić. Restrukturyzacja obejmie wszystkie spółki, ale najwięcej, bo 25% osób straci pracę w PZL Mielec. Spółka łączy podjęte działania z niedawno przegranym przetargiem wartym 13 mld PLN na stworzenie wielozadaniowego śmigłowca dla polskiej armii. Wśród osób, które zdecydowały się odejść, ponad 60% stanowią pracownicy z 15-letnim stażem pracy. Dla nich przygotowane są najwyższe odszkodowania, bo aż w wysokości 22 pensji. Dodatkowo, dostaną oni odprawy w wysokości 7 pensji wynikające z kodeksu pracy i układu zbiorowego pracy. Spółka wspiera również zwalnianych pracowników w poszukiwaniu nowego zajęcia. (więcej: wyborcza.biz)
Data publikacji: 27.07.2015
Prezydent elekt chce podniesienia kwoty wolnej od podatku.
Według Andrzeja Dudy kwota wolna od podatku powinna wynosić 8 000 PLN. Aktualnie wynosi 3 091 PLN. Ekspert ekonomiczny Łukasz Kozłowski uważa, że argumentem przemawiającym za podniesieniem tej kwoty jest zjawisko zimnej progresji, czyli przy niezmiennej kwocie wolnej od podatku i rosnących płacach, ludzie częściej zarabiają kwoty podlegające opodatkowaniu. Problem z podwyżką kwoty wolnej od podatku polega na tym, że jest to operacja kosztowna dla budżetu. Rząd natomiast ma niedługo przedstawić przygotowaną już propozycję obniżek podatków. (więcej: gazetapraca.pl)
Data publikacji: 20.07.2015
Czy pięć milionów to dużo?
Polacy, którzy wygraliby lub odziedziczyli w spadku 5 000 000 PLN, chcieliby zainwestować pieniądze w zakup mieszkania, budowę domu lub kupno ziemi. Aż 40 % respondentów uważa tę formę inwestycji za najbardziej bezpieczną, stabilną i zyskowną. Część Polaków chciałaby przeznaczyć pieniądze na zmianę mieszkania na nowe, zakup większego lub korzystniej zlokalizowanego. Niektórzy chcą natomiast nabyć swoje pierwsze lokum i wyprowadzić się od rodziców. Prawie 30% respondentów życiową wygraną przeznaczyłoby na zapewnienie swoim dzieciom wysokiego poziomu edukacji, szczególnie poprzez naukę na uczelniach zagranicznych. Dla innych ważne jest wsparcie instytucji charytatywnych. Z kolei 25% badanych otrzymaną wygraną przeznaczyłoby na wyjazd zagraniczny, np. podróż dookoła świata. (więcej: forbes.pl)
Data publikacji: 20.07.2015
Błędy w wynagrodzeniach.
Państwowa Inspekcja Pracy kontrolując firmę Amazon stwierdziła wiele nieprawidłowości w centrach logistycznych w Bielanach Wrocławskich. Kontrola wykazała, że pracownicy nie mają wypłacanych nadgodziny, a wynagrodzenie za czas choroby jest naliczane źle. Inne ważne błędy to wystawianie nieprawidłowych świadectw pracy, stanowiska z komputerami bez krzeseł i zorganizowane niezgodnie z przepisami szatnie dla pracowników. Kontroli poddana została także firma Adecco, która zatrudnia pracowników tymczasowych dla Amazona. Wykazane błędy pozwoliły PIP nałożyć trzy mandaty karne na osoby odpowiedzialne za stworzenie nieprawidłowości w firmach. Największy z nich wyniósł 2 000 PLN. (więcej: strefabiznesu.gazetawroclawska.pl)
Data publikacji: 20.07.2015
Niskie wynagrodzenia w Regionalnych Izbach Obrachunkowych.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem w RIO, w przeliczeniu na średnie zatrudnienie ogółem w 2013 roku wyniosło 4 566 PLN (uwzględniając wynagrodzenia m.in. prezesów). Niskie zarobki (np. w porównaniu do NIK) instytucji mają wpływ na masowe odejścia jej pracowników izb. Przykładowo w ciągu 3 lat w RIO w Kielcach zwolniło się 11 spośród 22 pracowników kontroli. Podobnie jest w Bydgoszczy, gdzie zrezygnowało 12 z 32 zatrudnionych. (więcej: portalsamorzadowy.pl)
Data publikacji: 13.07.2015
Wzrost wynagrodzenia w tyskiej fabryce Fiata.
Sześć związków zawodowych zaakceptowało porozumienie, które przewiduje wzrost wynagrodzeń od 1 lipca. Według ustaleń każdy z 3,3 tys. pracowników otrzyma podwyżkę równą 130 PLN. Dodatkowo zostanie im wypłacona jednorazowa nagroda o wartości 780 PLN. Na takie porozumienie nie godzi się Solidarność, która wnioskowała o 500 PLN podwyżki. Argumentuje swoją decyzję tym że firma jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i notuje wysokie zyski, a stawki zasadnicze nie wzrosły w fabryce od 4 lat. (więcej: pap.pl)
Data publikacji: 13.07.2015
Podwyżki dla pracowników ZUS.
Jest to skutek zakończenia kilkuletnich sporów między związkami zawodowymi, a kierownictwem tej instytucji. Zawarte porozumienie zakłada podwyżki o 60 PLN brutto obligatoryjnie na etat. Mają one objąć wszystkich zatrudnionych 46 tys. pracowników. Średnia pensja w ZUS (bez stanowisk kierowniczych), to około 3 000 PLN brutto. Podwyżek nie było tu od 2011 roku. Uzgodniono też, że zarząd przeanalizuje wszelkie dodatki do pensji i przedstawi związkom ewentualne możliwe zmiany. (więcej: wyborcza.biz)
Data publikacji: 13.07.2015
Dodatkowo 400 PLN dla emerytów.
Rząd planuje we wrześniu wypłatę dodatku dla emerytów. Operacja pochłonie około 3 mld PLN, jednak Polacy w ten sposób odczują, że skończył się kryzys. PO i PSL liczą, że dzięki temu zyskają przychylność wyborców w kolejnej kampanii. Wydatek nie został ujęty w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednak można go sfinansować budżetową pożyczką dla FUS. (więcej: serwisy.gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 06.07.2015
Pracownicy Amazon chcą wyższej stawki godzinowej.
Część pracowników spółki Amazon zaostrza konflikt z pracodawcą. Niedawno przedstawiciele związków zawodowych określili swoje postulaty. Pracownicy żądają podniesienia stawki podstawowej do 16 PLN brutto za godzinę pracy. Chcą także otrzymywać grafiki rozpisane na cały rok pracy, aby swobodnie zaplanować czas wolny. Ponadto dla związkowców ważne jest przyjęcie regulaminu dotyczącego przerw. Zarząd firmy Amazon powinien się na ten temat wypowiedzieć do 4 lipca, w przeciwnym razie Inicjatywa Pracownicza wejdzie w spór zbiorowy z pracodawcą. Jeśli negocjacje nie przyniosą oczekiwanego skutku – rozpocznie się strajk ostrzegawczy. (więcej: natemat.pl)
Data publikacji: 06.07.2015
Wyższe wynagrodzenia dla wojskowych.
Prawdopodobnie uposażenie wojskowych wzrośnie w przyszłym roku średnio o 330 PLN. Podwyżki będą wynikiem wzrostu wskaźnika kwoty bazowej. Środki na ten cel zostaną wygospodarowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Rząd powinien określić na jaką wysokość tego wskaźnika pozwala budżet. Zdaniem żołnierzy prezydent Bronisław Komorowski jako zwierzchnik Sił Zbrojnych powinien na pożegnanie ogłosić podwyżki uposażenia. (więcej: praca.gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 06.07.2015
Rosnące pensje pracowników Huty Pokój.
Od 1 lipca bieżącego roku płace osób zatrudnionych w zakładzie produkującym blachy i konstrukcje stalowe wzrosły średnio o 10%. Wysokość podwyżek jest uzależniona od liczby przepracowanych godzin, ilości nadgodzin i charakteru powierzonych obowiązków. Osoby zatrudnione na stanowiskach nierobotniczych dostaną średnio aż 300 PLN brutto podwyżki. Według związkowców, podwyżek w hucie nie było od trzech lat, jednak dobra wola pracodawcy wpłynęła na zmianę polityki wynagrodzeń. (więcej: pulshr.pl)
Data publikacji: 06.07.2015
Wyższe dodatki dla strażaków.
Strażacy, po przepracowaniu 20 lat będą otrzymywali dodatki w wysokości 2% uposażenia za każde przepracowane dwa lata, aż do osiągnięcia 32-letniego stażu pracy. Dla wytrwałych pozostających w służbie powyżej 35 lat, przewidziany jest dodatek wynoszący 35% uposażenia zasadniczego. Na ten cel zostanie przekazanych 8 mln PLN. Podobne rozwiązania będą również obejmowały innych funkcjonariuszy w tym BOR, policjantów, strażników granicznych. (więcej: pulshr.pl)
Data publikacji: 29.06.2015
Marszałek Sejmu zarobi dużo więcej niż zwykły poseł.
Małgorzata Kidawa-Błońska zarobi przez najbliższe cztery miesiące ponad 65 000 PLN. Przysługuje jej również trzymiesięczna odprawa wynosząca 50 000 PLN, jeżeli nie zostanie wybrana na następną kadencję. Marszałek Sejmu ma dodatkowo do dyspozycji służbowy samochód, a także pokój w służbowym hotelu. Jednak według kalendarza spotkań do końca kadencji pozostało już tylko pięć posiedzeń. (więcej: money.pl)
Data publikacji: 29.06.2015
Wakacyjne wynagrodzenia w Amazon.
Amerykański gigant zaczął prowadzić rekrutacje dla pracowników sezonowych w swoich oddziałach w Poznaniu i Wrocławiu. Kandydaci mogą otrzymać wynagrodzenie w wysokości około 2 150 PLN brutto, 15% premię, darmowy transport i obiad za złotówkę. Rejestracja chętnych odbywa się za pośrednictwem Internetu i trwa niewiele ponad 30 minut. (więcej: pulshr.pl)
Data publikacji: 29.06.2015
rynekpracy.pl sedlak.pl raportyplacowe.pl badaniaHR.pl wskaznikiHR.pl