Zaproszenie do raportu Sedlak & Sedlak 2017

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

10 najbogatszych kobiet świata w 2016 roku

Liliane Bettencourt 39,5

Alice Walton 33,8

Jacqueline Mars 27

wartość majątku (mld USD)

Jakie benefity chciałbyś otrzymywać od swojego pracodawcy?
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Akustyk 2999 PLN
Event manager 4168 PLN
Profesor 6900 PLN
Asesor 4200 PLN
Media buyer 4064 PLN
Geoinformatyk 3647 PLN
Rzecznik patentowy 5710 PLN
Archeolog 2709 PLN
Grabarz 3751 PLN
Doradca kredytowy 5871 PLN
Abonament portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

wynagrodzenia - marzec 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 577 PLN
6.3% (m/m)    5.2% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - III kw. (r/r) 102.5%

inflacja - marzec 2017 (r/r) 2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w mediach, reklamie i wydawnictwach w 2010 roku

26.01.2011 Patrycja Grzesińska
Artykuł jest podsumowaniem wyników VIII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, które w 2010 roku przeprowadziliśmy z największymi polskimi portalami. W badaniu uczestniczyło 101 014 osób. Poniższe opracowanie zostało poświęcone analizie zarobków pracowników w mediach, reklamie i wydawnictwach, gdzie mediana wynagrodzeń całkowitych wyniosła 3 820 PLN. W pierwszej części ukazano dysproporcje w zarobkach w wybranych województwach oraz działach. Zwrócono również uwagę na to, jak kształtowały się płace na poszczególnych szczeblach zarządzania. Przykładowo mediana wynagrodzeń kierowników wyniosła 6 000 PLN, a jedna czwarta z nich otrzymywała pensje powyżej 9 000 PLN. Następna część artykułu ukazuje dysproporcje w zarobkach w firmach różnej wielkości oraz o różnym kapitale. Przeprowadzona została również analiza płac pracowników o różnym stażu pracy oraz poziomie wykształcenia. Specjalista, który swoją edukację zakończył na szkole średniej otrzymywał pensję rzędu 3 000 PLN, podczas gdy jego odpowiednik z wykształceniem wyższym – 3 700 PLN. Na zakończenie zaprezentowano również zarobki na wybranych stanowiskach, charakterystycznych dla omawianej branży. Artykuł zawiera 5 wykresów oraz 3 tabele.
Z dużą przyjemnością oddajemy do Państwa dyspozycji podsumowanie VIII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. W 2010 roku uczestniczyło w nim 101 014 osób co sprawia, że jest to największe w Polsce pozarządowe badanie płac. Podobnie jak w latach ubiegłych dostarczenie Państwu tak dokładnych danych o wynagrodzeniach Polaków było możliwe dzięki współpracy z czołowymi polskimi portalami (Onet.pl, GazetaPraca.pl, Interia.pl, WP.pl, Pracuj.pl, Bankier.pl, MarketingprzyKawie.pl). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 96 527 respondentów.
Jak co roku przypominamy, że wyniki nasze nie zawsze pokrywają się z danymi dostarczanymi przez GUS i inne źródła. W naszym badaniu dominują ludzie młodzi (70% ma nie więcej niż 35 lat) oraz osoby z wykształceniem wyższym (73%). Sprawia to, że nasi respondenci zajmują bardziej specjalistyczne stanowiska, a ich wynagrodzenia są wyższe niż typowych przedstawicieli społeczeństwa. Ważną zaletą takiej struktury grupy jest z kolei to, że w porównaniu do innych badań, z dużo większą dokładnością podajemy jak kształtują się wynagrodzenia na większości specjalistycznych stanowisk.
Przypominamy również, że prezentując dane liczbowe posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.

Ogólne dane na temat branży


Według przeprowadzonego badania mediana wynagrodzeń w 2010 roku w mediach, reklamie i wydawnictwach wyniosła 3 820 PLN. Najwyższe zarobki odnotowano w województwie mazowieckim. Ukształtowały się one na poziomie 4 880 PLN i były prawie dwukrotnie wyższe niż te zaobserwowane w przypadku województwa lubelskiego (2 550 PLN). Wysokie pensje w omawianej branży otrzymywali również pracownicy zatrudnieni w takich regionach Polski jak: Pomorze (4 000 PLN), Wielkopolska (3 500 PLN) oraz Małopolska (3 290 PLN). Więcej danych na ten temat przedstawia tabela numer 1.

Wynagrodzenia całkowite pracowników w poszczególnych województwach

WOJEWÓDZTWO

I kwartyl

MEDIANA

III kwartyl

mazowieckie

3 200

4 880

7 000

pomorskie

3 000

4 000

5 000

wielkopolskie

2 500

3 500

5 313

małopolskie

2 352

3 290

4 800

zachodniopomorskie

2 500

3 150

4 500

dolnośląskie

2 060

3 000

4 020

łódzkie

2 300

3 000

4 700

śląskie

2 000

2 600

3 825

kujawsko-pomorskie

2 000

2 550

3 500

lubelskie

2 000

2 550

3 400

OGÓŁEM

2 600

3 820

6 000

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2010Najwięcej zarabiali pracownicy działów finansów i controllingu. Mediana ich wynagrodzeń ukształtowała się na poziomie 4 875 PLN i była o ponad 62% wyższa niż ta zaobserwowana u osób zatrudnionych w działach technicznych (3 000 PLN). Wysokie zarobki odnotowano również w takich obszarach działalności firmy jak sprzedaż (4 500 PLN) oraz technologie informatyczne (4 360 PLN). Dane na temat pozostałych działów zostały przedstawione na wykresie numer 1.

Wynagrodzenia całkowite pracowników w wybranych działach

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2010Osoby pełniące w omawianej branży funkcje kierownicze otrzymywały pensje w wysokości 6 000 PLN, a jedna czwarta z nich płace powyżej 9 000 PLN. Dla porównania mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych ukształtowała się na poziomie 2 500 PLN, a 25 % z nich mogło liczyć na zarobki powyżej 3 315 PLN.

Wynagrodzenia całkowite pracowników na poszczególnych szczeblach zarządzania

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2010Wielkość firmy oraz kapitał dominujący


Jednym z czynników różnicujących wynagrodzenia pracowników w omawianej branży była wielkość zatrudniającej ich organizacji. Przykładowo, starszy specjalista w mikro przedsiębiorstwie otrzymywał zarobki rzędu 3 400 PLN. Były one jednak aż o 46% niższe niż przyznawane na tym samym szczeblu zarządzania w firmie zatrudniającej ponad 1 000 pracowników (6 300 PLN). Osoby pełniące w mikro przedsiębiorstwach funkcje kierownicze mogły natomiast liczyć na wynagrodzenia na poziomie 4 100 PLN, podczas gdy ich odpowiednicy w dużych firmach – na płace w wysokości 7 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite pracowników w firmach różnej wielkości

WIELKOŚĆ FIRMY

pracownik szeregowy

specjalista

starszy specjalista

kierownik

mikro przedsiębiorstwo

(10-49)

2 000

2 865

3 400

4 100

małe przedsiębiorstwo

(10-49)

2 300

3 200

4 500

5 000

średnie przedsiębiorstwo

(50-249)

2 800

4 000

5 000

6 800

duże przedsiębiorstwo

(250-999)

3 100

3 826

5 650

7 800

duże przedsiębiorstwo

(1000 i więcej)

2 750

4 500

6 300

7 500

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2010Odnotowano także pewne dysproporcje w zarobkach w firmach o różnym kapitale. Największe można było zaobserwować w przypadku najwyższego szczebla zarządzania. Dyrektorzy oraz członkowie zarządu w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego otrzymywali płace na poziomie 17 000 PLN. Ich odpowiednicy w polskich firmach mogli natomiast liczyć na wynagrodzenia rzędu 10 000 PLN. Więcej danych na ten temat zawiera wykres numer 3.

Wynagrodzenia całkowite pracowników w firmach o różnym kapitale dominującym

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2010Staż pracy oraz wykształcenie pracowników


Nie bez znaczenia dla zarobków osiąganych przez pracowników w omawianej branży okazał się ich całkowity staż pracy. Przykładowo, najwyższe wynagrodzenia wśród kierowników osiągały osoby z 11-15 letnim doświadczeniem (7 100 PLN). Były one o prawie 80% wyższe niż te zaobserwowane u osób na tym samym szczeblu zarządzania z 2-3 letnim stażem pracy (3 950 PLN).

Wynagrodzenia całkowite pracowników o różnym stażu pracy

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2010Innym czynnikiem różnicującym wynagrodzenia osób zatrudnionych w omawianej branży był poziom wykształcenia. Kierownik, który swoją edukację zakończył na szkole średniej otrzymywał płacę na poziomie 4 490 PLN. Była ona jednak o prawie 30% niższa niż przyznawana pracownikom na tym samym szczeblu zarządzania z wykształceniem wyższym (6 367 PLN). Dla porównania mediana wynagrodzeń specjalistów z ukończoną jedynie szkołą średnią ukształtowała się na poziomie 3 000 PLN i była o niecałe 19% niższa niż zaobserwowana u ich odpowiedników z wykształceniem wyższym (3 700 PLN).

Wynagrodzenia całkowite pracowników z różnym poziomem wykształcenia

WYKSZTAŁCENIE

pracownik szeregowy

specjalista

starszy specjalista

kierownik

średnie

2 450

3 000

4 200

4 490

wyższe - licencjackie

2 200

3 000

-

5 000

niepełne wyższe

2 500

3 300

5 500

6 000

wyższe –inżynierskie

lub magisterskie

2 700

3 700

5 000

6 367

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2010Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Na zakończenie warto jeszcze zwrócić uwagę na to, jak kształtowały się zarobki pracowników w omawianej branży na wybranych stanowiskach. Spośród tych zaprezentowanych na wykresie numer 5, najwyższe płace odnotowano u account managera. Mediana wynagrodzeń ukształtowała się w jego przypadku na poziomie 5 000 PLN, a jedna czwarta osób zajmujących to stanowisko mogła liczyć na zarobki powyżej 7 300 PLN. Najgorzej opłacanymi pracownikami byli natomiast drukarze oraz dziennikarze (w obu przypadkach 3 000 PLN).

Wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2010

Patrycja Grzesińska

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl