Raport przykładowy. Poniższe dane mają na celu zaprezentowanie formy oraz analiz znajdujacych się w indywidualnym raporcie OBW.

Raport dla przykładowego stanowiska Specjalista ds. personalnych

mediana
4 540
50% osób zarabia mniej 50% osób zarabia więcej
Twoja płaca:
4 900,00 PLN
55% osób w Polsce zarabia mniej
3 405 PLN
4 200 PLN
5 076 PLN
6 243 PLN
znacznie poniżej rynku
poniżej rynku
rynkowa
powyżej rynku
znacznie powyżej rynku


Twoje całkowite wynagrodzenie brutto na stanowisku Specjalista ds. personalnych jest zbliżone do rynkowych zarobków.
55% badanych osób na Twoim stanowisko zarabia mniej od Ciebie

Twoje wynagrodzenie całkowite brutto
w porównaniu do wynagrodzeń osób o podobnym stażu pracy

1
0
0
PLN (brutto)
4900
244,105,107
Twoja płaca :n 4900 PLN
1
90
3328
25% zarabia poniżej
88,104,137
4560
mediana
225,100,81
6760
25% zarabia powyżej
88,104,137
Mediana wynagrodzenia całkowitego osób o podobnym stażu do Twojego wynosi 4 560 PLN brutto
i jest niższa od Twojego wynagrodzenia o 340

Twoje wynagrodzenie całkowite brutto
w porównaniu do wynagrodzeń osób o podobnym wykształceniu

1
0
0
PLN (brutto)
4900
244,105,107
Twoja płaca :n 4900 PLN
1
90
3250
25% zarabia poniżej
88,104,137
4500
mediana
225,100,81
6480
25% zarabia powyżej
88,104,137
Mediana wynagrodzenia całkowitego osób o podobnym wykształceniu do Twojego wynosi 4 500 PLN brutto
i jest niższa od Twojego wynagrodzenia o 400

Twoje wynagrodzenie całkowite brutto
w porównaniu do wynagrodzeń osób pracujących w firmach o podobnej wielkości zatrudnienia

1
0
0
PLN (brutto)
4900
244,105,107
Twoja płaca :n 4900 PLN
1
90
3120
25% zarabia poniżej
88,104,137
4200
mediana
225,100,81
6000
25% zarabia powyżej
88,104,137
Mediana wynagrodzenia całkowitego osób pracujących w firmach o podobnej wielkości zatrudnienia wynosi 4 200 PLN brutto
i jest niższa od Twojego wynagrodzenia o 700

Twoje wynagrodzenie całkowite brutto
w porównaniu do wynagrodzeń osób pracujących w firmach z kapitałem zagranicznym

1
0
0
PLN (brutto)
4900
244,105,107
Twoja płaca :n 4900 PLN
1
90
4020
25% zarabia poniżej
88,104,137
5508
mediana
225,100,81
7900
25% zarabia powyżej
88,104,137
Mediana wynagrodzenia całkowitego osób pracujących w firmach z kapitałem zagranicznym wynosi 5 508 PLN brutto
i jest wyższa od Twojego wynagrodzenia o 608

Twoje wynagrodzenie całkowite brutto
w porównaniu do wynagrodzeń osób z województwa Opolskiego

1
0
0
PLN (brutto)
4900
244,105,107
Twoja płaca :n 4900 PLN
1
90
2607
25% zarabia poniżej
88,104,137
3432
mediana
225,100,81
4500
25% zarabia powyżej
88,104,137
Mediana wynagrodzenia całkowitego osób pracujących w firmach z województwa Opolskiego wynosi 3 432 PLN brutto
i jest niższa od Twojego wynagrodzenia o 1 468
Twoje dane:
stanowisko: Specjalista ds. personalnych
poziom stanowiska: specjalista
wykształcenie: wyższe magisterskie
kapitał firmy: przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)
staż pracy (w latach): 9
wielkość firmy (zatrudnienie): 60
województwo: Opolskie