zaproszenie do raportu sedlak & sedlak 2016

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

Wynagrodzenia pracowników sztabów wyborczych Hilary Clinton i Donalda Trumpa

J. Palmieri 138 412

M. Keefe 130 068

J. Sullivan 124 001

Najlepiej wynagradzani sztabowcy H. Clinton

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagordzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Kierowca autobusu 3228 PLN
Nauczyciel mianowany 3446 PLN
Dowódca plutonu 5185 PLN
Skarbnik 7332 PLN
Technik farmacji 2929 PLN
Rzeczoznawca 5800 PLN
Portier/dozorca 2192 PLN
Lekarz pulmonolog 6202 PLN
Rejestratorka 2878 PLN
Rzecznik patentowy 7677 PLN

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

wynagrodzenia - czerwiec 2016

sektor przedsiębiorstw - 4 250 PLN
2.1% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2016 1 850 PLN

PKB - II kw. (r/r) 0%

inflacja - czerwiec 2016 (r/r) - 0.8%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Jak pracownicy postrzegają przyznawane im podwyżki wynagrodzenia zasadniczego

Dlaczego warto korzystać z tabeli płac?

Wynagrodzenia w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

20 września 2016

Wprowadzenie do wynagradzania

18 października 2016

Systemy premiowania

nowy termin wkrótce

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

nowy termin wkrótce

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuly


Jak pracownicy postrzegają przyznawane im podwyżki wynagrodzenia zasadniczego

Niniejszy artykuł pokazuje w jaki sposób pracownicy postrzegają przyznawane im podwyżki wynagrodzenia. Bazuje on na badaniach przeprowadzonych w latach 2008-2012 przez Chartered Institute of Personnel and Development. W pierwszej kolejności omówiono zatem jak zmieniały się płace osób biorących udział w badaniu. Następnie zwrócono uwagę na to co według zatrudnionych powinno być powodem przyznania podwyżki. W dalszej części opracowania pokazano jakie są źródła satysfakcji oraz przyczyny niezadowolenia zatrudnionych, wynikające ze wzrostu ich wynagrodzenia zasadniczego. Na zakończenie zwrócono uwagę na istotność komunikacji w procesie przyznawania podwyżek oraz sformułowano pięć najważniejszych wniosków wynikających z badania. Artykuł zawiera 6 tabel. czytaj więcej Data publikacji: 23.08.2016 Autor: Patrycja Grzesińska

Dlaczego warto korzystać z tabeli płac?

Tabele płac stanowią narzędzie w zarządzaniu wynagrodzeniami, zawierają stawki płac przypisane do poszczególnych kategorii zaszeregowania. Dzięki temu pomagają utrzymać przejrzystość systemu wynagradzania. Najczęściej kategorie zaszeregowania w tabelach zachodzą na siebie, co ułatwia zarządzanie wynagrodzeniami. Stanowiska w kategoriach możemy przesuwać m.in poziomo lub pionowo. Przesunięcia poziome to takie, przy których nie zmienia się poziom wynagrodzenia, tylko stanowisko lub zakres obowiązków. Z kolei przesunięcia pionowe dotyczą podniesienia lub obniżenia poziomu płacy bez zmiany stanowiska. W artykule przedstawiono możliwości i korzyści jakie wiążą się z takimi przesunięciami. Artykuł zawiera jedną tabelę i dwa wykresy. czytaj więcej Data publikacji: 22.08.2016 Autor: Barbara Mioduszewska

Wynagrodzenia w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce stanowiło niecałe 40% średnich zarobków dla całej Unii Europejskiej w 2014 roku – wynika z danych Eurostatu. Równocześnie Polacy zarabiali średnio tylko 23% tego, co Luksemburczycy, ale aż 227% tego co Bułgarzy. Sprawdźmy zatem jak wyglądają wynagrodzenia w naszym kraju na tle innych europejskich państw. czytaj więcej Data publikacji: 22.08.2016 Autor: Maria Hajec

Ile zarabiają prezesi spółek giełdowych?

Stanowisko prezesa zarządu jest najważniejszym w hierarchii każdej spółki. To on odpowiada za wyniki całej organizacji i jest rozliczany z ich realizacji przez właścicieli spółki, czyli akcjonariuszy. W niniejszy artykule zostaną zaprezentowane analizy wynagrodzeń prezesów zarządów spółek notowanych na GPW w 2015 roku. Wszystkie dane pochodzą z raportu opracowanego przez Sedlak & Sedlak czytaj więcej Data publikacji: 19.08.2016 Autor: Iwona Wabik

Podsumowanie raportu "Praktyki wynagradzania pracowników produkcji w 2015 roku"

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie pierwszej edycji badania dotyczącego praktyk wynagradzania pracowników produkcji. Zostało ono przeprowadzone wśród 30 organizacji o rozbudowanych strukturach produkcyjnych. 90% z nich to firmy zagraniczne, a blisko 40% - zatrudniające powyżej 1 000 pracowników. czytaj więcej Data publikacji: 16.08.2016 Autor: Renata Kucharska-Kawalec

Skuteczność negocjowania wynagrodzeń wśród kobiet i mężczyzn

W 2015 roku kobiety w Polsce zarabiały średnio o 19% mniej niż mężczyźni. Podobnie sytuacja kształtuje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie od lat 90-tych XX wieku zarobki kobiet stanowią od 75% do 82% wynagrodzeń mężczyzn. Nierówności wynagrodzeń pomiędzy kobietami i mężczyznami pojawiają się wśród pracowników już na początku kariery i zwiększają się wraz z rosnącym stażem pracy. Celem artykułu jest omówienie jednego z czynników - skuteczności w negocjowaniu zarobków - który może mieć wpływ na te różnice. Jeśli kobiety i mężczyźni różnią się skłonnością do inicjowania negocjacji wynagrodzeń lub kompetencjami w zakresie prowadzenia negocjacji, może to prowadzić do akceptacji niższej oferty pierwszego wynagrodzenia, mniejszej skłonności do negocjowania podwyżek i ostatecznie osiągnięcia niższej płacy przez kobiety w porównaniu do mężczyzn. czytaj więcej Data publikacji: 15.08.2016 Autor: Katarzyna Jaśko

Podsumowanie raportu "Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku"

Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”. Raport ten powstał w oparciu o dane pochodzące z XIII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób. Raport bankowy zawiera dane o wynagrodzeniach 7 517 osób, które w 2015 roku pracowały w sektorze bankowym. Przedstawiono analizy dla 83 stanowisk na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Największy odsetek (59%) stanowili specjaliści (4 430 respondentów), a 15% (1 137 respondentów) kierownicy. Najwyższy szczebel zatrudnienia – dyrektorów i członków zarządów – reprezentowała grupa 504 osób, czyli 7% badanej grupy. W raporcie zostały uwzględnione również wynagrodzenia 1 446 pracowników szeregowych (19% badanych). czytaj więcej Data publikacji: 15.08.2016 Autor: Maria Hajec

Audyt systemu wynagradzania – czym jest i dlaczego warto go przeprowadzić?

Zarządzanie systemem wynagrodzeń polega nie tylko na administrowaniu płacami, bieżącej kontroli kosztów oraz informowaniu pracowników o zasadach nagradzania. To również cykliczne analizowanie i usprawnianie systemu, a także porównywanie praktyk płacowych do rynkowych tendencji. Aby zapewnić kompleksową ocenę polityki płac stosowanej w organizacji, zaleca się przeprowadzenie audytu systemu wynagradzania. czytaj więcej Data publikacji: 10.08.2016

Premia retencyjna – sposób na zbyt dużą rotację w firmie

Coraz więcej pracodawców skarży się na zbyt wysoką fluktuację kadr. Oznacza to, że nie wystarczy już zatrudnić pracownika, ale trzeba zadbać o to, aby pozostał w firmie na dłużej. W tym celu niektóre organizacje, poza premią rekrutacyjną czy rekomendacyjną, decydują się na wprowadzenie premii retencyjnej. Czy taki rodzaj gratyfikacji rzeczywiście może okazać się skuteczny? czytaj więcej Data publikacji: 09.08.2016 Autor: Maria Hajec

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Zgodnie z kodeksem pracy pracownik nie może zrzec się urlopu, wynagrodzenia za urlop, ani też ekwiwalentu za urlop. Ekwiwalent przysługuje wyłącznie w przypadku niewykorzystania należnego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W poniższym artykule dowiesz się, jak obliczyć wartość współczynnika ekwiwalentu na 2016 rok oraz wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. czytaj więcej Data publikacji: 09.08.2016 Autor: Elżbieta Wanat