zaproszenie do raportu sedlak & sedlak 2016

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

Wartości medali olimpijskich

Singapur 741

Indonezja 381

Kazachstan 250

Państwa najwyżej płacące zawodnikom za złote medale na olimpiadzie w Rio (w tys. USD)

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Geodeta 3758 PLN
Technolog produkcji 4393 PLN
Operator DTP 4146 PLN
Wiceprezes zarządu 17553 PLN
Prokurent 16906 PLN
Asesor 4819 PLN
Główny elektryk 5360 PLN
Murarz 3047 PLN
Programista Ruby 7466 PLN
Ekonometryk 5398 PLN

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

wynagrodzenia - czerwiec 2016

sektor przedsiębiorstw - 4 250 PLN
2.1% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2016 1 850 PLN

PKB - II kw. (r/r) 0%

inflacja - czerwiec 2016 (r/r) - 0.8%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Podsumowanie raportu Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2015 roku

Podsumowanie raportu: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników 2016”

Co można zrobić, gdy wynagrodzenie pracownika jest zbyt wysokie?

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

20 września 2016

Wprowadzenie do wynagradzania

11 października 2016

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?

18 października 2016

Systemy premiowania

1 grudnia 2016

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

nowy termin wkrótce

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuly


Podsumowanie raportu Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2015 roku

Artykuł stanowi podsumowanie raportu Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2015 roku wydanego przez firmę Sedlak & Sedlak. Dane zawarte w raporcie pochodzą z 405 zakładów z całej Polski. Przedstawione informacje dotyczą stanu na dzień 30 kwietnia 2015 roku. czytaj więcej Data publikacji: 30.08.2016 Autor: Karolina Solawa

Podsumowanie raportu: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników 2016”

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe, przeprowadzone w dniach od 9.05.2016 do 6.07.2016. W badaniu wzięło udział 1 679 pracowników. W końcowej wersji raportu uwzględniono odpowiedzi 1 517 osób. czytaj więcej Data publikacji: 29.08.2016 Autor: Łukasz Jaszcz

Co można zrobić, gdy wynagrodzenie pracownika jest zbyt wysokie?

Na skutek zmian w organizacji, płace pracowników, którzy nie charakteryzują się pożądanymi cechami mogą znaleźć się powyżej maksymalnej kwoty przewidzianej dla danej kategorii zaszeregowania. Sytuacje takie mogą prowadzić do zwiększenia poczucia niesprawiedliwego wynagradzania wśród pozostałych pracowników. Najprostszym, ale nie najlepszym rozwiązaniem byłoby obniżenie wynagrodzenia. W artykule zostały zaprezentowane możliwości, jakie może wykorzystać pracodawca, który chce wyrównać płace w firmie bez konieczności obniżania pensji przepłacanych pracowników. czytaj więcej Data publikacji: 29.08.2016 Autor: Jagoda Zygiert

Wynagrodzenia w spółkach giełdowych w 2015 roku

Miło nam zaprezentować wybrane analizy na temat wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2015 roku. Wszystkie prezentowane dane pochodzą z raportów płacowych Sedlak & Sedlak. Z niniejszej publikacji dowiedzą się Państwo m.in. ile zarabiali menedżerowie spółek giełdowych oraz jak ich zarobki zmieniły się w przeciągu ostatnich 10 lat. Opisujemy strukturę wynagrodzenia menedżerów. Podajemy dane o tym, na jakich instrumentach finansowych opierają się długoterminowe programy motywacyjne. Prezentujemy także informacje o wynagrodzeniach członków zarządów banków i spółek z branży IT. Raport prezentuje zarobki członków rad nadzorczych we wszystkich spółkach, jak i bankach notowanych na GPW. czytaj więcej Data publikacji: 29.08.2016 Autor: Konrad Akowacz

Jak pracownicy postrzegają przyznawane im podwyżki wynagrodzenia zasadniczego

Niniejszy artykuł pokazuje w jaki sposób pracownicy postrzegają przyznawane im podwyżki wynagrodzenia. Bazuje on na badaniach przeprowadzonych w latach 2008-2012 przez Chartered Institute of Personnel and Development. W pierwszej kolejności omówiono zatem jak zmieniały się płace osób biorących udział w badaniu. Następnie zwrócono uwagę na to co według zatrudnionych powinno być powodem przyznania podwyżki. W dalszej części opracowania pokazano jakie są źródła satysfakcji oraz przyczyny niezadowolenia zatrudnionych, wynikające ze wzrostu ich wynagrodzenia zasadniczego. Na zakończenie zwrócono uwagę na istotność komunikacji w procesie przyznawania podwyżek oraz sformułowano pięć najważniejszych wniosków wynikających z badania. Artykuł zawiera 6 tabel. czytaj więcej Data publikacji: 23.08.2016 Autor: Patrycja Grzesińska

Dlaczego warto korzystać z tabeli płac?

Tabele płac stanowią narzędzie w zarządzaniu wynagrodzeniami, zawierają stawki płac przypisane do poszczególnych kategorii zaszeregowania. Dzięki temu pomagają utrzymać przejrzystość systemu wynagradzania. Najczęściej kategorie zaszeregowania w tabelach zachodzą na siebie, co ułatwia zarządzanie wynagrodzeniami. Stanowiska w kategoriach możemy przesuwać m.in poziomo lub pionowo. Przesunięcia poziome to takie, przy których nie zmienia się poziom wynagrodzenia, tylko stanowisko lub zakres obowiązków. Z kolei przesunięcia pionowe dotyczą podniesienia lub obniżenia poziomu płacy bez zmiany stanowiska. W artykule przedstawiono możliwości i korzyści jakie wiążą się z takimi przesunięciami. Artykuł zawiera jedną tabelę i dwa wykresy. czytaj więcej Data publikacji: 22.08.2016 Autor: Barbara Mioduszewska

Wynagrodzenia w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce stanowiło niecałe 40% średnich zarobków dla całej Unii Europejskiej w 2014 roku – wynika z danych Eurostatu. Równocześnie Polacy zarabiali średnio tylko 23% tego, co Luksemburczycy, ale aż 227% tego co Bułgarzy. Sprawdźmy zatem jak wyglądają wynagrodzenia w naszym kraju na tle innych europejskich państw. czytaj więcej Data publikacji: 22.08.2016 Autor: Maria Hajec

Ile zarabiają prezesi spółek giełdowych?

Stanowisko prezesa zarządu jest najważniejszym w hierarchii każdej spółki. To on odpowiada za wyniki całej organizacji i jest rozliczany z ich realizacji przez właścicieli spółki, czyli akcjonariuszy. W niniejszy artykule zostaną zaprezentowane analizy wynagrodzeń prezesów zarządów spółek notowanych na GPW w 2015 roku. Wszystkie dane pochodzą z raportu opracowanego przez Sedlak & Sedlak czytaj więcej Data publikacji: 19.08.2016 Autor: Iwona Wabik

Podsumowanie raportu "Praktyki wynagradzania pracowników produkcji w 2015 roku"

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie pierwszej edycji badania dotyczącego praktyk wynagradzania pracowników produkcji. Zostało ono przeprowadzone wśród 30 organizacji o rozbudowanych strukturach produkcyjnych. 90% z nich to firmy zagraniczne, a blisko 40% - zatrudniające powyżej 1 000 pracowników. czytaj więcej Data publikacji: 16.08.2016 Autor: Renata Kucharska-Kawalec

Skuteczność negocjowania wynagrodzeń wśród kobiet i mężczyzn

W 2015 roku kobiety w Polsce zarabiały średnio o 19% mniej niż mężczyźni. Podobnie sytuacja kształtuje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie od lat 90-tych XX wieku zarobki kobiet stanowią od 75% do 82% wynagrodzeń mężczyzn. Nierówności wynagrodzeń pomiędzy kobietami i mężczyznami pojawiają się wśród pracowników już na początku kariery i zwiększają się wraz z rosnącym stażem pracy. Celem artykułu jest omówienie jednego z czynników - skuteczności w negocjowaniu zarobków - który może mieć wpływ na te różnice. Jeśli kobiety i mężczyźni różnią się skłonnością do inicjowania negocjacji wynagrodzeń lub kompetencjami w zakresie prowadzenia negocjacji, może to prowadzić do akceptacji niższej oferty pierwszego wynagrodzenia, mniejszej skłonności do negocjowania podwyżek i ostatecznie osiągnięcia niższej płacy przez kobiety w porównaniu do mężczyzn. czytaj więcej Data publikacji: 15.08.2016 Autor: Katarzyna Jaśko