zaproszenie do raportu sedlak & sedlak 2016 ogolnopolskie badanie satysfakcji z pracy 2016

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

Najbogatsi Polacy w poszczególnych województwach

mazowieckie - Zygmunt Solorz-Żak 9,9 mld PLN

świętokrzyskie - Michał Sołowow 9,2 mld PLN

dolnośląskie - Dariusz Miłek 3,55 mld PLN

Najbogatsi Polacy w poszczególnych województwach

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Główny księgowy 7308 PLN
Kustosz 3526 PLN
Copywriter 4178 PLN
Statystyk 3309 PLN
Telemarketer 2748 PLN
Protokolant 2373 PLN
Konduktor 4166 PLN
Pomoc domowa 3092 PLN
Blacharz budowlany 3738 PLN
Opiekun ekspozycji 2622 PLN

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

wynagrodzenia - czerwiec 2016

sektor przedsiębiorstw - 4 250 PLN
2.1% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2016 1 850 PLN

PKB - II kw. (r/r) 0%

inflacja - czerwiec 2016 (r/r) - 0.8%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

18 października 2016

Systemy premiowania

1 grudnia 2016

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

nowy termin wkrótce

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?

nowy termin wkrótce

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuly


Czym jest płaca wydajnościowa? Model Shapiro-Stiglitza

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia płacy wydajnościowej, opracowanego przez Carla Shapiro i Josepha Stiglitza (Shapiro, Stiglitz, 1984). Ekonomiści w swojej teorii próbowali odpowiedzieć na pytanie dlaczego dla firm korzystniejsze jest stosowanie płac wyższych niż rynkowe. Jakie zatem są założenia i implikacje ich modelu? czytaj więcej Data publikacji: 29.09.2016 Autor: Łukasz Jaszcz

Jak wynegocjować podwyżkę?

Rzadkością jest, że pracodawcy inicjują podwyżki. Dlatego jeśli uważamy, że zasługujemy na zwiększenie pensji, sami powinniśmy o to zabiegać. Im bardziej konkurencyjny jest rynek pracy, a branża uboższa w specjalistów, tym większe są możliwości negocjacji wynagrodzenia. Niezależnie od momentu, w którym będziemy negocjować najważniejsze jest dobre przygotowanie. Bez spełnienia tego warunku lepiej nie zaczynać negocjacji z przełożonym, gdyż możemy więcej stracić niż zyskać. Aby przekonać innych, najważniejsze są rzeczowe argumenty, jednak trzeba też wybrać odpowiedni czas. czytaj więcej Data publikacji: 26.09.2016 Autor: Elżbieta Wanat

Waloryzacja płac i aktualizacja systemu wynagrodzeń

W życiu firmy przychodzi moment kiedy trzeba podnieść pensje. Jeśli tego nie zrobimy pracownicy odejdą lub będą mniej produktywni. Po czym poznać, że to ten czas? Jak zbudować system wynagrodzeń odpowiednio reagujący na zmieniającą się rzeczywistość? czytaj więcej Data publikacji: 26.09.2016 Autor: Bartłomiej Kwapisz

Wynagrodzenia menedżerów w spółkach Skarbu Państwa

Ważną kwestią w analizie wynagrodzeń menedżerów jest struktura właścicielska firmy. W Polsce, głównie za sprawą ustawy kominowej, największy wpływ struktury akcjonariatu na wielkość wynagrodzeń możemy zaobserwować w spółkach Skarbu Państwa. czytaj więcej Data publikacji: 22.09.2016 Autor: Iwona Wabik

Co zrobić, aby zatrzymać najlepszych specjalistów IT?

W raporcie „Rynek pracy IT 2015” uczestniczyły 54 firmy działające w Polsce. Większość z nich miała swoje siedziby w województwie mazowieckim i małopolskim. Dominowały przedsiębiorstwa z przewagą kapitału polskiego, o wielkości rocznych przychodów do 10 mln PLN. Przeważały firmy zajmujące się działalnością usługową, zatrudniające do 50 osób. czytaj więcej Data publikacji: 19.09.2016 Autor: Maria Hajec

Determinanty satysfakcji z pracy wśród polskich pracowników

Artykuł podejmuje problematykę czynników warunkujących satysfakcję z pracy polskich pracowników oraz poziom poczucia sprawiedliwości z systemu wynagradzania. Zadowolenie z pracy przyczynia się do efektywnego wykonywania obowiązków, a przez to osiągania zysków przez przedsiębiorstwo. Dokonano analizy, jakie zadowolenie z pracy deklarują Polacy. Zestawione zostały cechy charakteryzujące osoby o największej satysfakcji. Wskazano czynniki mające największe znaczenie w określaniu satysfakcji przez pracownika. Ponadto, przybliżono tematykę przyznawania benefitów pracownikom przez pracodawców w polskiej rzeczywistości, a także wskazano świadczenia, które w największym stopniu przedkładają się na zadowolenie pracowników. Zaprezentowano również wyniki badania ekonometrycznego analizującego determinanty zadowolenia z pracy, a także poziom poczucia sprawiedliwości systemu wynagrodzenia. czytaj więcej Data publikacji: 19.09.2016 Autor: Kinga Suska

Wysokość wynagrodzenia, a podatek dochodowy

O istnieniu podatku dochodowego często przypominamy sobie w pierwszych miesiącach nowego roku, gdy zmuszeni jesteśmy złożyć roczną deklarację PIT. Podatek ten obciąża dochód osób fizycznych, a jego płatnikiem jest pracodawca. To on potrąca z wynagrodzenia pracownika zaliczkę na podatek i odprowadza ją na konto urzędu skarbowego. Pracownik często nie jest tego świadom i nie rozumie, dlaczego musi dokonać corocznego rozliczenia. czytaj więcej Data publikacji: 12.09.2016 Autor: Grzegorz Poręba

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych- kto płaci najwięcej, a kto najmniej?

Większość publikacji, w których analizowane są stawki płac członków rad nadzorczych, koncentruje się na kwotach najwyższych wynagrodzeń. Często pomijane są osoby, które w ogóle nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie funkcji w radach nadzorczych, lub zarabiają znacząco mniej niż płaci rynek. W poniższym artykule przyjrzymy się zarobkom właśnie tych osób. czytaj więcej Data publikacji: 06.09.2016 Autor: Konrad Akowacz

Narzuty na wynagrodzenia

Wynagrodzenie każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę obciążone jest całym szeregiem obowiązkowych składek. Noszą one miano narzutów na wynagrodzenia. Ich płatnikiem jest pracodawca i stanowią one korzyść dla pracownika. Poprzez swój socjalny charakter narzuty zwiększają bezpieczeństwo finansowe pracowników oraz stanowią swego rodzaju zabezpieczenie. Z drugiej strony jednak pomniejszają one wynagrodzenie netto oraz zwiększają koszty jego zatrudnienia. czytaj więcej Data publikacji: 05.09.2016 Autor: Grzegorz Poręba

Specyfika wynagrodzeń w małych firmach

Właściwy system wynagradzania powinien uwzględniać kryterium, jakim jest wielkość organizacji. Inne rozwiązania przyjąć należy w firmach dużych z rozbudowaną strukturą organizacyjną, inne natomiast w firmach małych. W artykule tym omówiona zostanie charakterystyka wynagrodzeń w małych firmach, a także kluczowe obszary, na które należy zwrócić uwagę przy tworzeniu ich systemu wynagradzania. czytaj więcej Data publikacji: 05.09.2016 Autor: Grzegorz Poręba