zaproszenie do raportu sedlak & sedlak 2016

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

Wynagrodzenia pracowników sztabów wyborczych Hilary Clinton i Donalda Trumpa

J. Palmieri 138 412

M. Keefe 130 068

J. Sullivan 124 001

Najlepiej wynagradzani sztabowcy H. Clinton

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagordzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Główny księgowy 7308 PLN
Archiwista 3078 PLN
Dekorator 3130 PLN
Galwanizer 2916 PLN
Lekarz rodzinny 7644 PLN
Glazurnik 3279 PLN
Lekarz neurolog 6026 PLN
Rejestratorka 2878 PLN
Modelarz odlewniczy 3343 PLN
Szpachlarz 2858 PLN

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

wynagrodzenia - czerwiec 2016

sektor przedsiębiorstw - 4 250 PLN
2.1% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2016 1 850 PLN

PKB - II kw. (r/r) 0%

inflacja - czerwiec 2016 (r/r) - 0.8%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Jak pracownicy postrzegają przyznawane im podwyżki wynagrodzenia zasadniczego

Dlaczego warto korzystać z tabeli płac?

Wynagrodzenia w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

20 września 2016

Wprowadzenie do wynagradzania

18 października 2016

Systemy premiowania

nowy termin wkrótce

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

nowy termin wkrótce

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuly


Jak pracownicy postrzegają przyznawane im podwyżki wynagrodzenia zasadniczego

Niniejszy artykuł pokazuje w jaki sposób pracownicy postrzegają przyznawane im podwyżki wynagrodzenia. Bazuje on na badaniach przeprowadzonych w latach 2008-2012 przez Chartered Institute of Personnel and Development. W pierwszej kolejności omówiono zatem jak zmieniały się płace osób biorących udział w badaniu. Następnie zwrócono uwagę na to co według zatrudnionych powinno być powodem przyznania podwyżki. W dalszej części opracowania pokazano jakie są źródła satysfakcji oraz przyczyny niezadowolenia zatrudnionych, wynikające ze wzrostu ich wynagrodzenia zasadniczego. Na zakończenie zwrócono uwagę na istotność komunikacji w procesie przyznawania podwyżek oraz sformułowano pięć najważniejszych wniosków wynikających z badania. Artykuł zawiera 6 tabel. czytaj więcej Data publikacji: 23.08.2016 Autor: Patrycja Grzesińska

Dlaczego warto korzystać z tabeli płac?

Tabele płac stanowią narzędzie w zarządzaniu wynagrodzeniami, zawierają stawki płac przypisane do poszczególnych kategorii zaszeregowania. Dzięki temu pomagają utrzymać przejrzystość systemu wynagradzania. Najczęściej kategorie zaszeregowania w tabelach zachodzą na siebie, co ułatwia zarządzanie wynagrodzeniami. Stanowiska w kategoriach możemy przesuwać m.in poziomo lub pionowo. Przesunięcia poziome to takie, przy których nie zmienia się poziom wynagrodzenia, tylko stanowisko lub zakres obowiązków. Z kolei przesunięcia pionowe dotyczą podniesienia lub obniżenia poziomu płacy bez zmiany stanowiska. W artykule przedstawiono możliwości i korzyści jakie wiążą się z takimi przesunięciami. Artykuł zawiera jedną tabelę i dwa wykresy. czytaj więcej Data publikacji: 22.08.2016 Autor: Barbara Mioduszewska

Wynagrodzenia w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce stanowiło niecałe 40% średnich zarobków dla całej Unii Europejskiej w 2014 roku – wynika z danych Eurostatu. Równocześnie Polacy zarabiali średnio tylko 23% tego, co Luksemburczycy, ale aż 227% tego co Bułgarzy. Sprawdźmy zatem jak wyglądają wynagrodzenia w naszym kraju na tle innych europejskich państw. czytaj więcej Data publikacji: 22.08.2016 Autor: Maria Hajec

Ile zarabiają prezesi spółek giełdowych?

Stanowisko prezesa zarządu jest najważniejszym w hierarchii każdej spółki. To on odpowiada za wyniki całej organizacji i jest rozliczany z ich realizacji przez właścicieli spółki, czyli akcjonariuszy. W niniejszy artykule zostaną zaprezentowane analizy wynagrodzeń prezesów zarządów spółek notowanych na GPW w 2015 roku. Wszystkie dane pochodzą z raportu opracowanego przez Sedlak & Sedlak czytaj więcej Data publikacji: 19.08.2016 Autor: Iwona Wabik

Podsumowanie raportu "Praktyki wynagradzania pracowników produkcji w 2015 roku"

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie pierwszej edycji badania dotyczącego praktyk wynagradzania pracowników produkcji. Zostało ono przeprowadzone wśród 30 organizacji o rozbudowanych strukturach produkcyjnych. 90% z nich to firmy zagraniczne, a blisko 40% - zatrudniające powyżej 1 000 pracowników. czytaj więcej Data publikacji: 16.08.2016 Autor: Renata Kucharska-Kawalec

Skuteczność negocjowania wynagrodzeń wśród kobiet i mężczyzn

W 2015 roku kobiety w Polsce zarabiały średnio o 19% mniej niż mężczyźni. Podobnie sytuacja kształtuje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie od lat 90-tych XX wieku zarobki kobiet stanowią od 75% do 82% wynagrodzeń mężczyzn. Nierówności wynagrodzeń pomiędzy kobietami i mężczyznami pojawiają się wśród pracowników już na początku kariery i zwiększają się wraz z rosnącym stażem pracy. Celem artykułu jest omówienie jednego z czynników - skuteczności w negocjowaniu zarobków - który może mieć wpływ na te różnice. Jeśli kobiety i mężczyźni różnią się skłonnością do inicjowania negocjacji wynagrodzeń lub kompetencjami w zakresie prowadzenia negocjacji, może to prowadzić do akceptacji niższej oferty pierwszego wynagrodzenia, mniejszej skłonności do negocjowania podwyżek i ostatecznie osiągnięcia niższej płacy przez kobiety w porównaniu do mężczyzn. czytaj więcej Data publikacji: 15.08.2016 Autor: Katarzyna Jaśko

Podsumowanie raportu "Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku"

Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”. Raport ten powstał w oparciu o dane pochodzące z XIII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób. Raport bankowy zawiera dane o wynagrodzeniach 7 517 osób, które w 2015 roku pracowały w sektorze bankowym. Przedstawiono analizy dla 83 stanowisk na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Największy odsetek (59%) stanowili specjaliści (4 430 respondentów), a 15% (1 137 respondentów) kierownicy. Najwyższy szczebel zatrudnienia – dyrektorów i członków zarządów – reprezentowała grupa 504 osób, czyli 7% badanej grupy. W raporcie zostały uwzględnione również wynagrodzenia 1 446 pracowników szeregowych (19% badanych). czytaj więcej Data publikacji: 15.08.2016 Autor: Maria Hajec

Audyt systemu wynagradzania – czym jest i dlaczego warto go przeprowadzić?

Zarządzanie systemem wynagrodzeń polega nie tylko na administrowaniu płacami, bieżącej kontroli kosztów oraz informowaniu pracowników o zasadach nagradzania. To również cykliczne analizowanie i usprawnianie systemu, a także porównywanie praktyk płacowych do rynkowych tendencji. Aby zapewnić kompleksową ocenę polityki płac stosowanej w organizacji, zaleca się przeprowadzenie audytu systemu wynagradzania. czytaj więcej Data publikacji: 10.08.2016

Premia retencyjna – sposób na zbyt dużą rotację w firmie

Coraz więcej pracodawców skarży się na zbyt wysoką fluktuację kadr. Oznacza to, że nie wystarczy już zatrudnić pracownika, ale trzeba zadbać o to, aby pozostał w firmie na dłużej. W tym celu niektóre organizacje, poza premią rekrutacyjną czy rekomendacyjną, decydują się na wprowadzenie premii retencyjnej. Czy taki rodzaj gratyfikacji rzeczywiście może okazać się skuteczny? czytaj więcej Data publikacji: 09.08.2016 Autor: Maria Hajec

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Zgodnie z kodeksem pracy pracownik nie może zrzec się urlopu, wynagrodzenia za urlop, ani też ekwiwalentu za urlop. Ekwiwalent przysługuje wyłącznie w przypadku niewykorzystania należnego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W poniższym artykule dowiesz się, jak obliczyć wartość współczynnika ekwiwalentu na 2016 rok oraz wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. czytaj więcej Data publikacji: 09.08.2016 Autor: Elżbieta Wanat