Poznaj dobre praktyki wynagradzania - zapisz się na Krakowskie Forum Wynagrodzeń!

Czy w porównaniu do innych osób, pracujących na podobnych stanowiskach, Pana/i zarobki są

Zarobki nauczycieli w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku

w liceum 46 931

w gimnazjum 45 186

w szkole podstawowej 42 990

roczne wynagrodzenie nauczycieli w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

krakowskie forum wynagrodzeń
Zobacz również
Wiedza

Najnowsze artykuly


Jak zadowolić pracownika?

Współcześnie pracodawca musi rozumieć potrzeby pracowników i przygotowywać atrakcyjną ofertę pracy. Samo wynagrodzenie to za mało, pracownicy oczekują również świadczeń dodatkowych, odpowiedniego środowiska pracy oraz obowiązków, które pozwolą im się realizować zawodowo. W artykule poruszona został kwestia tego jakie potrzeby mają pracownicy, jakie świadczenia są istotne, w jaki sposób pracodawcy powinni komunikować się z pracownikami. Ważne jest żeby pracodawcy zrozumieli potrzeby pracowników jeżeli chcą pozyskiwać najlepszych specjalistów. czytaj więcej Data publikacji: 29.04.2016 Autor: Karolina Solawa

Jak i dlaczego oceniać efektywność wynagradzania?

Podobno jeśli nie interesujemy się polityką wtedy polityka zainteresuje się nami. Nie jesteśmy jednak specjalistami w tej dziedzinie i nie będziemy tutaj weryfikować słuszności tej tezy. Znamy się jednak na wynagradzaniu. Dlatego wiemy, że jeśli Państwo, eksperci do spraw personalnych, nie zainteresują się efektywnością wynagradzania, to w momencie kiedy pojawią się problemy zainteresuje się tym kto inny – zarząd, dział controllingu, czy dyrektor finansowy. Warto więc uprzedzić bieg wydarzeń i wdrożyć proces oceny efektywności. Nadszedł bowiem czas, że osoby odpowiedzialne za koszty płac i świadczeń, muszą wiedzieć, jaka jest relacja między tymi nakładami a wynikami organizacji. Na świecie, od wielu lat, kwestia ta jest przedmiotem rosnącej uwagi. Pierwszym tego powodem jest nabierająca rozpędu czwarta rewolucja przemysłowa. Jej fundamentami są tym razem lawinowo rosnące możliwości gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących procesów zachodzących w organizacjach. Najczęściej mówi się o tym w kontekście zarządzania produkcją, jednakże i pozostałe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa czekają zmiany. W zarządzaniu personelem przejawem transformacji jest kształtowanie się i rozpowszechnianie tzw. fact-based HR lub evidence-based HR, czyli „HR-u opartego na faktach”. Jego najważniejszą cechą jest to, że podejmowane działania są osadzone w realiach organizacji i bazujące na twardych danych. Danych dotyczących wielu aspektów, spośród których jednym z najważniejszych jest właśnie efektywność wydatków związanych z wynagrodzeniami. Druga przyczyna zainteresowania efektywnością to zmiana percepcji w postrzeganiu nakładów na płace i świadczenie. Kiedyś były to po prostu koszty, a więc ich optymalizacja polegała przede wszystkim na minimalizacji. Teraz rozpatrujemy je w kontekście inwestycji, których optymalizacja polega na osiąganiu maksymalnych korzyści z każdej wydanej złotówki. Sprawia to, że potrzebne są bardziej wyrafinowane metody oceny, które inicjatywy i narzędzia wynagradzania są opłacalne, a które nie. Nie bez znaczenia jest również to, że koszty wynagrodzeń są coraz wyższe, a więc utracone korzyści wynikające z niewłaściwego zarządzania budżetem płac także rosną. W końcu od specjalistów ds. personalnych i wynagradzania, oczekuje się, że będą oni nie tylko źródłem kosztów, ale również realnych i policzalnych korzyści dla organizacji. Korzyści, których najlepszym dowodem są wskaźniki potwierdzające zasadność wydatków na wynagrodzenia. czytaj więcej Data publikacji: 29.04.2016 Autor: Grzegorz Spólnik

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce w 2015

Wśród absolwentów studiów drugiego stopnia publicznych uczelniach ekonomicznych, najwięcej zarabiali magistrowie z dyplomem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń w 2015 roku wyniosła 8 000 PLN brutto. Połowa z nich zarabiała między 5 300 PLN a 12 700 PLN. Należy zwrócić uwagę, że może być to w dużej mierze spowodowane miejscem pracy tych osób. 84% z badanych deklaruje, że w 2015 roku pracowało w Warszawie, gdzie wg OBW mediana płac wyniosła 5 400 PLN, a więc o ponad 41% więcej niż ogólnopolska mediana zarobków (3 822 PLN). czytaj więcej Data publikacji: 29.04.2016 Autor: Łukasz Jaszcz

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów wybranych niepublicznych uczelni wyższych w Polsce w 2015 roku

Poniższe zestawienie przedstawia wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów drugiego stopnia siedmiu wybranych uczelni niepublicznych, dla których próba badawcza przekroczyła 100 osób. Należy pamiętać, że taka próba nie jest reprezentatywna, a ostateczne wyniki zależały od wielu innych czynników. Powinno się zatem zachować szczególną ostrożność przy analizie i interpretacji tych danych. Szczególnie duże znaczenie może mieć tutaj miejsce pracy oraz szczebel zarządzania, na którym znajduje się dany pracownik. Duża część z badanych osób pracuje w Warszawie, gdzie mediana zarobków wyniosła 5 400 PLN, a więc o 1 578 PLN więcej niż w całym kraju. czytaj więcej Data publikacji: 29.04.2016 Autor: Łukasz Jaszcz

Jak zwiększyć wśród pracowników poczucie sprawiedliwości wynagrodzenia

Podstawowym elementem systemu motywacyjnego jest wynagradzanie pracowników. Aby faktycznie był on narzędziem motywującym, należy zadbać o jego sprawiedliwość, inaczej może nawet mieć demotywujący wpływ na personel. Sprawiedliwość jest przekonaniem, że wszyscy będący w takiej samej sytuacji są traktowani przez pracodawcę w jednakowy sposób[PRZYPIS]Z. Sekuła Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008. [/PRZYPIS]. Autor teorii sprawiedliwości, J. Stacey Adams wyróżnił jej dwa rodzaje, sprawiedliwość dystrybutywną oraz proceduralną. Sprawiedliwość dystrybutywna odnosi się do subiektywnej oceny dotyczącej podziału wynagrodzeń, natomiast sprawiedliwość proceduralna dotyczy procedur wynagradzania oraz sposobu ich przestrzegania[PRZYPIS] M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.[/PRZYPIS]. Aby zapewnić odpowiedni poziom motywacji pracowników należy dbać o sprawiedliwość w obu tych wymiarach. Konsekwencje poczucia niesprawiedliwości mogą być bardzo dotkliwe, zarówno dla samego pracownika jaki i dla pracodawcy. Każdy zatrudniony porównuje swój wkład w pracę i otrzymywane wynagrodzeniem z wkładem i płacami innych pracowników na podobnych stanowiskach. W wyniku tego porównania dany pracownik może dojść do wniosku, że jest wynagradzany wyżej lub niżej w stosunku do innych. Na ogół pracownicy gorzej znoszą sytuacje przewartościowania ich pracy niż niedowartościowania, w szczególności w przypadku mężczyzn[PRZYPIS]Ibidem.[/PRZYPIS]. Skutki sprawiedliwego i niesprawiedliwego systemu wynagradzania zostały zaprezentowane na poniższym schemacie[PRZYPIS]Z. Sekuła Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.[/PRZYPIS]. czytaj więcej Data publikacji: 27.04.2016 Autor: Jagoda Zygiert

Ile zarabiają e-sportowcy?

Rozwijający się rynek gier komputerowych daje graczom coraz nowe możliwości. Szczególnie rozpowszechnienie się szybkiego Internetu pozwoliło na nową formę rozrywki, która została nazwana e-sportem. Zmaganiom zawodników przygląda się coraz więcej widzów, nie tylko za pośrednictwem Internetu, ale również na różnego rodzaju turniejach i konwentach. czytaj więcej Data publikacji: 25.04.2016 Autor: Łukasz Jaszcz

Wynagrodzenia absolwentów studiów drugiego stopnia wybranych uczelni wyższych w Polsce w 2015 roku

Poniższe zestawienie uwzględnia 35 uczelni wyższych, dla których próba badanych przekroczyła 500 osób. W analizie uwzględniono osoby, które zadeklarowały ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na danej uczelni, a więc posiadające tytuł magistra. Prosimy pamiętać, że na wysokość wynagrodzeń, poza ukończoną uczelnią wyższą, wpływa także szereg innych czynników, takich jak: miejscowość zatrudnienia, jej wielkość, specjalizacja uczelni, branża zatrudnienia, szczebel zarządzania, itp. czytaj więcej Data publikacji: 25.04.2016 Autor: Łukasz Jaszcz

Zestawienia wynagrodzeń absolwentów uczelni przyrodniczych i rolniczych w Polsce w 2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dzieli publiczne uczelnie akademickie na 7 kategorii. Podział ten ułatwia zestawienie ze sobą wyników uczelni o podobnych profilach. Wyróżnia się tu: • uniwersytety, • uczelnie techniczne, • uczelnie ekonomiczne, • uczelnie pedagogiczne, • uczelnie rolnicze/przyrodnicze, • uczelnie wychowania fizycznego, • uczelnie teologiczne. czytaj więcej Data publikacji: 25.04.2016 Autor: Łukasz Jaszcz

Wynagrodzenia w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 roku

Przeciętne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w woj. kujawsko-pomorskim wyniosło w 2015 roku 3 487 PLN brutto miesięcznie. Połowa zatrudnionych zarabiała w przedziale 2 500 PLN – 5 000 PLN brutto za miesiąc – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. czytaj więcej Data publikacji: 25.04.2016 Autor: Artur Szeremeta

Wynagrodzenia w województwie wielkopolskim w 2015 roku

Mediana wynagrodzeń w województwie wielkopolskim według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2015 roku wyniosła 3 800 PLN. Można zaobserwować różnicę między wysokością płac mężczyzn i kobiet. Przeciętnie zarabiali oni odpowiednio 4 210 PLN oraz 3 400 PLN. Oznacza to, że luka płacowa w województwie wielkopolskim wyniosła ponad 19%. czytaj więcej Data publikacji: 25.04.2016 Autor: Łukasz Jaszcz