Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

Zarobki w PRL

rok 1980 72 480

rok 1970 26 820

rok 1960 18 720

Zarobki w PRL

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk bankowy 5650 PLN
Pilot samolotów 9069 PLN
Motorniczy tramwaju 4515 PLN
Policjant 4219 PLN
Ratownik WOPR 2989 PLN
Szef kuchni 5015 PLN
Lekarz urolog 4787 PLN
Doradca ds. leasingu 6279 PLN
Piaskarz 3309 PLN
Blacharz budowlany 3738 PLN

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

wynagrodzenia - listopad 2016

sektor przedsiębiorstw - 4 329 PLN
1.7% (m/m)    4% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - III kw. (r/r) 0%

inflacja - listopad 2016 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuly


Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 - wynagrodzenia w pionie finansowym

Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016. Uczestnikami badania było 450 firm zatrudniających w sumie 173 514 pracowników na 445 stanowiskach. Raport składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera ogólne analizy wynagrodzeń dla poszczególnych szczebli hierarchii organizacji. W drugiej części opracowania można znaleźć szczegółowe informacje dla każdego z 445 badanych stanowisk. Wszędzie tam, gdzie pozwoliła na to próba badawcza, dane przeanalizowane zostały w oparciu o następujące kryteria: pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. czytaj więcej Data publikacji: 16.01.2017 Autor: Karolina Legieć

Trendy w wynagradzaniu na 2017 rok

Analiza najnowszych badań dotyczących trendów na rynku pracy prowadzi do podstawowego wniosku – rynek pracy w 2017 roku należeć będzie do wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Według portalu Glassdor z opinią tą zgadza się aż 90% pracodawców. Jak wynika z najnowszych raportów firmy Xerox oraz WorldatWork, największym wyzwaniem dla pracodawców w 2017 roku będzie zatrzymanie kluczowych pracowników oraz przyciągnięcie najlepszych talentów w warunkach wzmożonej konkurencji. Poza rynkowym wynagrodzeniem drugim ważnym czynnikiem wpływającym na retencję pracowników będzie możliwość rozwoju w firmie. czytaj więcej Data publikacji: 16.01.2017 Autor: Karolina Jurczak

Dochody niepełnosprawnych

W Polsce stosuje się dwie definicje niepełnosprawności. Według pierwszej niepełnosprawnymi są osoby uznane za takie przez prawo. Według drugiej są nimi osoby, które same deklarują niepełnosprawność. To tzw. niepełnosprawność biologiczna, często stosowana w statystykach GUS. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku w Polsce niepełnosprawnych jest około 4,7 mln. Według metodologii Eurostatu liczba ta wynosi aż 7,7 mln. To co piąty mieszkaniec naszego kraju! Z czego żyją, jak radzą sobie na rynku pracy i ile zarabiają niepełnosprawni? czytaj więcej Data publikacji: 09.01.2017 Autor: Bartłomiej Kwapisz

Ile Europejczycy zarabiają w godzinę?

Jak powszechnie wiadomo, wynagrodzenia w poszczególnych krajach Europy są bardzo zróżnicowane. Godzinowe zarobki Europejczyków wynikają z ich miesięcznych wynagrodzeń oraz liczby przepracowanych godzin. Różnią się miedzy sobą w zależności od płci i klasyfikacji działalności gospodarczej, którą Eurostat określa za pomocą Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2). Aby najlepiej zobrazować godzinowe płace w poszczególnych krajach, dane na wykresach zostaną przedstawione również według parytetu siły nabywczej (PPS). Dane zawarte w artykule porównują zarobki pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz niebędących jej członkami. czytaj więcej Data publikacji: 09.01.2017 Autor: Karolina Jurczak

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016 - wynagrodzenia w HR

Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016. Uczestnikami badania było 450 firm zatrudniających w sumie 173 514 pracowników na 445 stanowiskach. Raport zawiera ogólne analizy wynagrodzeń dla poszczególnych szczebli hierarchii organizacji oraz szczegółowe informacje dla każdego z 445 badanych stanowisk. Wszędzie tam, gdzie pozwoliła na to próba badawcza, wynagrodzenia omówiono w oparciu o następujące kryteria: pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. czytaj więcej Data publikacji: 09.01.2017 Autor: Barbara Mioduszewska

Zaproszenie do Raportu płacowego dla branży IT - 2017

czytaj więcej Data publikacji: 04.01.2017 Autor: Damian Pokrywka

Dlaczego warto uczestniczyć w klubowych raportach płacowych i jakie dają one korzyści?

Raporty o wynagrodzeniach tworzone są na podstawie danych pozyskanych od uczestników badań płacowych. Osoba korzystająca z raportu ma możliwość analizy danych według różnych kryteriów, takich jak wynagrodzenia w danym województwie, branży, czy też w firmach o różnej wielkości przychodów lub zatrudnienia. Jednak dokładność każdego raportu płacowego ograniczona jest liczbą i strukturą uczestników. Czasami dane płacowe zawarte w raporcie nie są wystarczające dla naszego przedsiębiorstwa. Na przykład potrzebujemy informacji nie co do samej wysokości oferowanych stawek, lecz co do praktyki wynagradzania. Raport klubowy może stanowić najprostsza drogę do pozyskania informacji, których nie znajdziemy w powszechnie dostępnych badaniach płacowych. czytaj więcej Data publikacji: 02.01.2017 Autor: Konrad Akowacz

Wynagrodzenia w branży meblarskiej w 2016 roku

W roku 2016 w ramach raportu płacowego Sedlak & Sedlak po raz pierwszy zostały przebadane stawki wynagrodzeń oferowane w branży meblarskiej. W zestawieniu ujęte zostało 19 zakładów produkcyjnych. W poniższym artykule przedstawiamy kluczowe wnioski płynące z raportu. czytaj więcej Data publikacji: 02.01.2017 Autor: Konrad Akowacz

Wynagrodzenia w Polsce w 2016 roku

Rok 2016 był udany dla polskich pracowników. Malejące bezrobocie, wzrost wynagrodzeń oraz deflacja przyczyniły się do wyższego poziomu życia. Według raportu opublikowanego w listopadzie przez NBP, średnie wynagrodzenie nominalne w 2016 roku wzrosło o 4%. Z Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak za rok 2016 wynika, że w okresie badania podwyżki wyniosły średnio 3,2%. Najwyższe zostały przyznane w grupie pracowników fizycznych i wyniosły 3,5%. Wśród specjalistów przyznano wynagrodzenie wyższe o 3,2%, natomiast kierownicy i dyrektorzy otrzymali podwyżki w wysokości 3%. czytaj więcej Data publikacji: 02.01.2017 Autor: Karolina Jurczak

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016 wynagrodzenia w pionie produkcyjnym

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak za rok 2016 wzięło udział 450 zakładów działających na terenie Polski, które łącznie przekazały dane o 173 514 pracownikach. W rezultacie, w raporcie zostały zaprezentowane analizy dla 445 stanowisk pracy. Raport składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera ogólne analizy wynagrodzeń dla poszczególnych szczebli i poziomów zatrudnienia (np. specjalista młodszy, doświadczony, starszy). W drugiej części opracowania znajdą Państwo szczegółowe informacje dla każdego z 445 badanych stanowisk. Wszędzie tam, gdzie pozwoliła na to próba badawcza, wynagrodzenia przeanalizowano w oparciu o następujące kryteria: pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. czytaj więcej Data publikacji: 02.01.2017 Autor: Iwona Wabik-Szuba