Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

Duże rozbieżności w płacy minimalnej

Luksemburg 1 998,59

Polska 453,48

Albania 154,61

miesięczna płaca minimalna w Euro

Jakie benefity chciałbyś otrzymywać od swojego pracodawcy?
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Audytor wewnętrzny 6398 PLN
Prezes zarządu 12000 PLN
Kontroler jakości 3230 PLN
Lekarz rodzinny 7294 PLN
Prezenter handlowy 3439 PLN
Technik weterynarii 2208 PLN
Programista C/C++ 6773 PLN
Biolog 3161 PLN
Metalurg 4500 PLN
Stary kustosz 3274 PLN
Abonament portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

wynagrodzenia - luty 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 304 PLN
0.6% (m/m)    4% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 0%

inflacja - luty 2017 (r/r) 2.2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Moja Płaca – zarobki na stanowiskach

Ile zarabia inspektor nadzoru bankowego?

Moja Płaca - 851 stanowisk, dane o wynagrodzeniach 445 tysięcy osób

Ostatnia aktualizacja danych: marzec 2017

Grupa stanowisk: sektor publiczny

Próba: 91 - inspektorów nadzoru bankowego

Ilość mężczyzn:
39 (43%)
Ilość kobiet:
52 (57%)

Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Dołącz do ponad 1 275 000 osób, które wzięły udział w naszej ankiecie.

Czym zajmuje się inspektor nadzoru bankowego?

Zadania i obowiązki:

 • bada wypłacalność, płynność płatniczą oraz wyniki ekonomiczne banku,
 • bada zgodność udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • bada zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych,
 • bada stosowane oprocentowanie kredytów i pożyczek oraz rachunków bankowych,
 • dokonuje oceny sytuacji finansowej banku,
 • sporządza raporty i sprawozdania z przeprowadzonych czynności kontrolnych.

Zarobki inspektorów nadzoru bankowego

Miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto na stanowisku inspektor nadzoru bankowego

25% osób zarabia mniej niż 3 149 PLN

mediana 3 766 PLN

25% osób zarabia więcej niż 4 742 PLN

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 3 766 PLN brutto. Co drugi inspektor nadzoru bankowego otrzymuje pensję od 3 149 PLN do 4 742 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych inspektorów nadzoru bankowego zarabia poniżej 3 149 PLN brutto. Na zarobki powyżej 4 742 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych inspektorów nadzoru bankowego.

Potrzebujesz więcej szczegółowych danych o zarobkach inspektorów nadzoru bankowego ?

Od czego zależą płace inspektorów nadzoru bankowego?

Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ czynniki takie jak:

 • wielkość firmy,
 • kapitał firmy,
 • wykształcenie,
 • staż pracy,
 • region zatrudnienia.

Dowiedz się jak powyższe czynniki wpływają na wynagrodzenie!

Na jakie świadczenia pozapłacowe może liczyć inspektor nadzoru bankowego?

Najczęściej otrzymywane przez inspektorów nadzoru bankowego benefity.

zajęcia sportowo-rekreacyjne (karty sportowe, karnety)
prywatna opieka medyczna
telefon komórkowy

Chcesz dowiedzieć się więcej o zarobkach na tym stanowisku?

Przejdź do pełnego raportu

Chcesz porównać swoje
zarobki z innymi?

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać!

* Mediana - jest to wartość dzieląca wszystkie dane na dwa równe zbiory. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% zgromadzonych w badaniu wyników. W przypadku badania wynagrodzeń znaczy to, że połowa badanych zarabia poniżej mediany a połowa powyżej.

Poniższe dane mają charakter orientacyjny i przeznaczone są do użytku osobistego.
Ich kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie w innych celach wymaga pisemnej zgody Sedlak & Sedlak

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij