Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

Duże rozbieżności w płacy minimalnej

Luksemburg 1 998,59

Polska 453,48

Albania 154,61

miesięczna płaca minimalna w Euro

Jakie benefity chciałbyś otrzymywać od swojego pracodawcy?
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk bankowy 4897 PLN
Doradca finansowy 4000 PLN
Kierownik działu IT 10200 PLN
Dziennikarz 3839 PLN
Prezes zarządu 12000 PLN
Kontroler finansowy 8688 PLN
Strażak 3334 PLN
Metrolog 3700 PLN
Kierownik muzeum 4887 PLN
Korektor 3161 PLN
Abonament portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

wynagrodzenia - luty 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 304 PLN
0.6% (m/m)    4% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 0%

inflacja - luty 2017 (r/r) 2.2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

tytuł artykułu
data
Od teorii do praktyki motywowania cz. II 2016-11-14 dla zalogowanych
Od teorii do praktyki motywowania cz. I 2016-11-08 dla zalogowanych
Błędne założenia dotyczące motywowania przy pomocy wynagrodzeń 2016-07-04 dla zalogowanych
Wykorzystanie programów uznaniowych do motywowania pracowników 2015-09-28 dla zalogowanych
10 praktycznych wskazówek, jak efektywnie wynagradzać pracowników 2015-07-14 abonament
Pułapki motywowania - jak motywować skutecznie 2014-06-02 abonament
Zarządzanie przez cele a motywowanie i wynagradzanie 2010-04-19 abonament
Świadczenia pozapłacowe a teorie motywowania 2010-01-07 abonament
Motywowanie do osiągania wyników 2009-11-30 abonament
Pieniądze i awans a motywacja wewnętrzna i zewnętrzna 2009-10-26 dla zalogowanych
Wynagradzanie pracowników motywowanych wewnętrznie 2009-05-04 abonament
Czy możliwe jest motywowanie pracowników? 2009-04-20 dla zalogowanych
Jak zmaksymalizować efekt wzrostu pensji 2008-09-22 abonament
Teoria wypierania motywacji 2008-08-25 abonament
Satysfakcja ze świadczeń dodatkowych 2008-05-05 abonament
Rozpiętość wynagrodzeń a motywacja pracowników 2007-09-18 abonament
Motywacyjna rola płacy w kontekście teorii motywacji 2007-04-21 dla zalogowanych
Jakie czynniki powinien uwzględniać dobry system motywacyjny? 2007-01-09 abonament
Znaczenie nagród dla wyników pracy i motywacji 2006-10-03 abonament
Potrzeba osiągnięć a motywowanie pracowników 2006-09-05 abonament
Motywacyjna siła awansu oraz związanej z nim podwyżki - teoria turnieju 2006-06-13 abonament
Motywowanie - teoria behawioralna 2006-05-16 abonament
Dlaczego płaca przestaje motywować do wydajniejszej pracy? 2006-03-21 abonament
Problemy z oceną motywacyjnego znaczenia płacy 2006-01-24 abonament
Motywowanie - teorie oczekiwania, czyli poznaj swoich pracowników 2005-11-02 abonament
Motywowanie - teoria sprawiedliwości 2005-10-18 dla zalogowanych
Nagrody a produktywność pracowników 2005-09-06 abonament
Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga 2005-06-13 abonament
Jak zbudować skuteczny system motywacyjny? Od diagnozy do głównych założeń 2005-04-19 abonament
Współczesne tendencje w motywowaniu do pracy 2003-09-15 abonament
Jak motywować aby zwiększać efektywność działań pracowników? 2002-11-15 abonament
Teoria dwuczynnikowa Herzberga 2002-03-15 abonament
Dlaczego warto motywować? 2002-03-15 abonament
Teoria wzmocnień B. F. Skinnera 2002-03-15 abonament
Motywacyjna funkcja wynagrodzeń 2002-03-15 dla zalogowanych
Teoria Vrooma oraz Portera i Lawlera 2002-03-15 abonament
Pieniądze a motywacja 2002-02-15 abonament

Różne teorie motywacji, pułapki motywowania, praktyczne wskazówki - jak skutecznie motywować pracowników.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij