Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

Duże rozbieżności w płacy minimalnej

Luksemburg 1 998,59

Polska 453,48

Albania 154,61

miesięczna płaca minimalna w Euro

Jakie benefity chciałbyś otrzymywać od swojego pracodawcy?
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Główny księgowy 6148 PLN
Nauczyciel 3387 PLN
Lekarz weterynarii 3491 PLN
Położna 2823 PLN
Tłumacz 4500 PLN
Media Manager 6773 PLN
Konserwator 2710 PLN
Konduktor 3960 PLN
Monter okien/drzwi 2715 PLN
Fototechnik 3500 PLN
Abonament portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

wynagrodzenia - luty 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 304 PLN
0.6% (m/m)    4% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 0%

inflacja - luty 2017 (r/r) 2.2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuly


Historia wynagrodzeń

Artykuł prezentuje historię wynagrodzeń od starożytności do czasów współczesnych, analizując zagadnienia charakterystyczne dla każdej epoki historycznej w kontekście czynników społecznych, ekonomicznych, politycznych, będących siłą napędową rozwoju tej problematyki. Wszystkie okresy historyczne opisane zostały z uwzględnieniem najważniejszych koncepcji oraz prądów myślowych dotyczących wynagrodzeń. Wiedza zaprezentowana w artykule niesie ze sobą praktyczną wartość, umożliwiając zrozumienie mechanizmów funkcjonowania różnych systemów wynagradzania oraz zapobieganie błędom przeszłości. czytaj więcej Data publikacji: 15.02.2002 Autor: Grzegorz Przęczek

Metody wynagradzania menedżerów

czytaj więcej Data publikacji: 30.04.2001 Autor: Jacek Lipiec

Wynagradzanie w Japonii

Sukces gospodarki japońskiej od lat fascynuje niejednego ekonomistę na świecie. Jednakże od kilku lat zauważyć można zwolnienie dynamizmu jej wzrostu. Co jest tego przyczyną? Niewątpliwie nie bez znaczenia jest system wynagradzania w Japonii, którego główną cechą jest stałe inwestowanie firmy w pracowników (poprzez program szkoleń czy transfer pracowników), a także chęć samodoskonalenia się pracowników. Stałe inwestowanie firmy w rozwój pracownika wydaje się, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw amerykańskich, dużo bardziej opłacalne, ze względu na etykę stosowaną w przedsiębiorstwach japońskich, a także przywiązanie pracownika do firmy. Jednocześnie najdłuższa aktywność zawodowa Japończyków na całym świecie wpływa niekorzystnie na rozwój gospodarki. Artykuł przybliża problem systemu wynagradzania w Japonii, koncentrując się na występujących różnicach w stosunku do systemów zachodnich oraz wynikających z nich wadach oraz zaletach. Przedstawia on również zaproponowane oraz już wprowadzone zmiany w wynagradzaniu w firmach japońskich, mające na celu ciągły wzrost gospodarki japońskiej. czytaj więcej Data publikacji: 23.04.2001 Autor: Jacek Lipiec

Wynagrodzenia w handlu w 2009 roku

Artykuł jest podsumowaniem wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2009, koncentrującym się na wynagrodzeniach w handlu. W badanym okresie mediana zarobków w omawianej branży wyniosła 3 000 PLN. Najwyższe płace odnotowano w handlu międzynarodowym (mediana 4 400 PLN), a najniższe w detalicznym (2 400 PLN). Dalsza część analizy została poświęcona różnicom w zarobkach, jakie pojawiły w się w firmach o różnej wielkości i odmiennym dominującym kapitale. Okazuje się iż mediana zarobków kierowników w firmach polskich była o 31% niższa od mediany wynagrodzeń tej grupy pracowniczej w firmach zagranicznych. Opracowanie uwzględnia również takie aspekty jak wiek, wykształcenie i staż pracy osób na poszczególnych szczeblach zarządzania. Ostatnia część artykułu stanowi krótką analizę wynagrodzeń na wybranych stanowiskach. Artykuł zawiera 2 tabele oraz 8 wykresów. czytaj więcej Data publikacji: 01.01.2000 Autor: Patrycja Grzesińska