Zaproszenie do raportu Sedlak & Sedlak 2017

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

Najbogatsi ludzie świata w 2016 roku

Bill Gates 86

Warren Buffett 76

Jeff Bezos 73

wartość majątku (mld USD)

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Inkasent 3204 PLN
Pilot samolotów 7294 PLN
Negocjator 5314 PLN
Malarz 2605 PLN
Opiekun/ka do dzieci 2234 PLN
Dyrektor oddziału 10317 PLN
Betoniarz - zbrojarz 2860 PLN
Biolog 3161 PLN
Operations manager 11175 PLN
Kierowca magazynier 2490 PLN
Abonament portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

wynagrodzenia - kwiecień 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 489 PLN
- 1.9% (m/m)    4.1% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - III kw. (r/r) 102.5%

inflacja - kwiecień 2017 (r/r) 2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce w 2015

29.04.2016 Łukasz Jaszcz
Wśród absolwentów studiów drugiego stopnia publicznych uczelniach ekonomicznych, najwięcej zarabiali magistrowie z dyplomem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń w 2015 roku wyniosła 8 000 PLN brutto. Połowa z nich zarabiała między 5 300 PLN a 12 700 PLN. Należy zwrócić uwagę, że może być to w dużej mierze spowodowane miejscem pracy tych osób. 84% z badanych deklaruje, że w 2015 roku pracowało w Warszawie, gdzie wg OBW mediana płac wyniosła 5 400 PLN, a więc o ponad 41% więcej niż ogólnopolska mediana zarobków (3 822 PLN).
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Wśród absolwentów studiów drugiego stopnia publicznych uczelniach ekonomicznych, najwięcej zarabiali magistrowie z dyplomem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń w 2015 roku wyniosła 8 000 PLN brutto. Połowa z nich zarabiała między 5 300 PLN a 12 700 PLN. Należy zwrócić uwagę, że może być to w dużej mierze spowodowane miejscem pracy tych osób. 84% z badanych deklaruje, że w 2015 roku pracowało w Warszawie, gdzie wg OBW mediana płac wyniosła 5 400 PLN, a więc o ponad 41% więcej niż ogólnopolska mediana zarobków(3 822 PLN).

Zestawienie wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów
drugiego stopnia publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce w 2015 roku (w PLN brutto)

 

 

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

1

Szkoła Główna Handlowa

1 679

5 300

8 000

12 700

2

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1 359

3 700

5 500

8 900

3

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1 857

3 500

5 000

8 000

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1 611

3 600

5 000

7 500

5

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1 343

3 200

4 485

6 580

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuInne czynniki


Na wynagrodzenia absolwentów uczelni ekonomicznych, poza wykształceniem odebranym w ich Alma Mater, wpływają takie czynniki jak: miejsce zatrudnienia, szczebel zarządzania i branża zatrudnienia i inne.

Zgodnie z OBW w przypadku studentów SGH aż 84% z nich zdecydowało się na pracę w Warszawie. Odnośnie absolwentów Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu odsetek osób pracujących w mieście, gdzie ukończyli studia wyższe wyniósł od 51,9% do 59,7%. Najmniej absolwentów pracujących w mieście swoich studiów pochodzi z UE w Katowicach, może to być jednak spowodowane specyfiką struktury urbanistycznej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 81% byłych studentów UE w Katowicach pracuje w województwie śląskim.

Odsetek absolwentów publicznych
uczelni ekonomicznych pracujących w 2015 roku w mieście, w którym ukończyli studia

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWysokość wynagrodzeń zależy również od szczebla zarządzania, na którym znajdują się dani pracownicy. W 2015 roku wśród absolwentów szkół ekonomicznych, którzy wzięli udział w OBW jedynie niecałe 10% pracowało na stanowiskach szeregowych (schemat 1.). Więcej informacji na temat wynagrodzeń na różnych szczeblach zarządzania znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Absolwenci publicznych
szkół ekonomicznych na różnych szczeblach zarządzania

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuPrzeciętnie najwięcej zarabiali specjaliści po SGH, lecz ponownie może być to związane z miejscem zatrudnienia. Mediana ich zarobków w 2015 roku wyniosła 6 000 PLN. Wynagrodzenia specjalistów po innych uczelniach ekonomicznych wynosiły od 4 200 PLN (dla UE w Katowicach) do 4 838 PLN (dla UE w Poznaniu). Bardziej szczegółowe dane dotyczące płac znajdą Państwo aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych specjalistów po 
publicznych uczelniach ekonomicznych w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuIstotnym czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzenia jest także branża zatrudnienia. Najwyższe płace otrzymywali pracownicy branży IT po Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – 10 000 PLN brutto miesięcznie. Absolwenci UE w Krakowie związani z branżą IT zarabiali przeciętnie 7 000 PLN. Wśród wybranych branż poniżej 4 000 PLN brutto miesięcznie zarabiali jedynie absolwenci UE w Katowicach, pracujących w branży usług dla biznesu.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
absolwentów państwowych uczelni ekonomicznych, pracujących w wybranych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuŁukasz Jaszcz

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl