Zaproszenie do raportu Sedlak & Sedlak 2017

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

Najmłodsi z listy najbogatszych Polaków w 2017 roku

Edgar Łukasiewicz 530

Robert Gryn 710

Tomasz Domagała 2 190

*dane w mln PLN

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Inkasent 3204 PLN
Account executive 4064 PLN
Ordynator 7500 PLN
Dyżurny ruchu 4018 PLN
Lekarz neurolog 4360 PLN
Bukieciarz/florysta 2100 PLN
Pomoc domowa 2172 PLN
Pracownik biurowy 2396 PLN
Associate 6588 PLN
Operations manager 11175 PLN
Abonament portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

wynagrodzenia - kwiecień 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 489 PLN
- 1.9% (m/m)    4.1% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - III kw. (r/r) 102.5%

inflacja - kwiecień 2017 (r/r) 2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016: wynagrodzenia w pionie zakupów i logistyki

13.04.2017 Konrad Akowacz
Tematem poniższego artykułu są wynagrodzenia w pionie zakupów i logistyki. W analizach uwzględnione zostały dane od 22 587 pracowników na 38 stanowiskach.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji w pionie zakupów i logistyki


Tabela pierwsza przedstawia wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach organizacji w pionie zakupów i logistyki.

Wynagrodzenia całkowite brutto w pionie zakupów i logistyki (w PLN)

Schemat

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Najwyższe wynagrodzenia w 2016 roku otrzymali dyrektorzy, połowa z nich zarobiła więcej niż 21 000 PLN. Ponad dwa razy mniejsze stawki wynagrodzeń były oferowane kierownikom, którzy zarobili w przedziale 7 100 – 11 800 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymali pracownicy fizyczni. Połowa z nich zarobiła w przedziale 2 800 - 3 800 PLN.

Wykres pierwszy przedstawia mediany wynagrodzenia całkowitego brutto w pionie zakupów i logistyki w firmach polskich i zagranicznych.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w pionie zakupów i logistyki w firmach polskich i zagranicznych

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Z wykresu pierwszego wynika, że w firmach zagranicznych pracownicy są wyżej opłacani niż w firmach z przewagą kapitału polskiego. Im wyższy szczebel organizacji, tym większa dysproporcja. Różnica pomiędzy medianą wynagrodzenia całkowitego brutto pracownika fizycznego w polskiej, a zagranicznej firmie to 10%. Natomiast różnica pomiędzy wynagrodzeniem dyrektorów to już 31%.

Wynagrodzenia na stanowiskach


Najliczniej reprezentowana grupą zawodową w pionie zakupów i logistyki byli w 2016 roku pracownicy magazynów (operatorzy wózków widłowych oraz magazynierzy). Poniżej prezentujemy, jak kształtowały się stawki wynagrodzeń całkowitych brutto tych pracowników w różnych województwach. W analizie uwzględniono dane o 12 010 pracownikach.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników magazynów w wybranych województwach (w PLN)

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Z wykresu drugiego wynika, że poza województwem świętokrzyskim, stawki wynagrodzeń pracowników magazynów były w 2016 roku podobne. Najwyższe wynagrodzenie otrzymali pracownicy w województwie mazowieckim, gdzie 25% z nich zarabiało więcej niż 3 900 PLN. Najniższe wynagrodzenia oferowane były w województwach świętokrzyskim i dolnośląskim, gdzie 25% pracowników zarobiło mniej niż 2 800 PLN brutto. Należy jednak zauważyć, że o ile w województwie dolnośląskim jedna czwarta pracowników magazynów zarobiła powyżej 3 800 PLN, o tyle w województwie świętokrzyskim trzy czwarte pracowników zarobiło mniej niż 3 500 PLN.

Kolejnym kluczowym z punktu widzenia pionu zakupów i logistyki stanowiskiem jest specjalista ds. zakupów. Ogółem, w 2016 roku, zostało przebadane 1 635 osób pracujących na tym stanowisku. Poniżej przedstawiamy ich wynagrodzenie całkowite brutto, w zależności od tego, w jakiej branży pracują.

Wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów ds. zakupów w różnych branżach (w PLN)

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Najbardziej zróżnicowane stawki wynagrodzeń wystąpiły w branży spożywczej. Tam połowa specjalista ds. zakupów zarobiła w przedziale 4 300 – 7 000 PLN. Co więcej, 25% z nich zarobiło więcej niż 7 000 PLN, co jest najwyższą wartością w porównaniu z innymi branżami. Najmniejsze zróżnicowanie płac, a także najniższe zarobki dotyczyły przemysłu lotniczego, gdzie połowa pracowników zarobiła w przedziale 4 000 – 5 300 PLN.

Świadczenia dodatkowe oferowane pracownikom


W kolejnym rozdziale postanowiliśmy przyjrzeć się popularnym benefitom oferowanym pracownikom w pionie zakupów i logistyki. Najpopularniejszym benefitem na wszystkich szczeblach organizacji okazały się szkolenia zawodowe. Dostęp do nich został zapewniony 96% dyrektorów, 87% kierowników, 93% specjalistów i 85% pracowników fizycznych. Warto zwrócić uwagę, że dostęp do szkoleń zawodowych był oferowany większemu odsetkowi specjalistów niż kierowników.

Odsetek pracowników na danym szczeblu organizacji, którzy mają dostęp do szkoleń zawodowych

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Dodatkowa opieka medyczna staje się coraz bardziej popularnym świadczeniem w wielu firmach. Jak wynika z raportu płacowego Sedlak & Sedlak za 2016 rok, jest to popularniejszy benefit, niż telefon komórkowy oferowany do użytku prywatnego. Dodatkowa opieka medyczna była oferowana 54% pracowników fizycznych i 63% specjalistów oraz 71% kierowników i 83% dyrektorów.

Odsetek pracowników na danym szczeblu organizacji,
którym oferowany jest pakiet dodatkowej opieki medycznej

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016W końcu ostatnim benefitem, nie tak powszechnym jak poprzednie, jest samochód służbowy. Oferowany jest on głównie osobom pracującym na stanowiskach dyrektorskich. Dostęp do niego ma aż 74% dyrektorów. Samochód służbowy był jeszcze oferowany w 29% przypadków kierownikom. W przypadku specjalistów i pracowników fizycznych benefit ten praktycznie nie jest oferowany.

Odsetek pracowników na danym szczeblu organizacji, którym oferowany jest samochód służbowy

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016Podsumowanie


Pion zakupów i logistyki, to jeden z najważniejszych działów każdej firmy produkcyjnej. Bez jego pracowników nie będzie możliwe zapewnienie surowców potrzebnych do produkcji wytwarzanych dóbr, a także dostarczenie ich do odbiorców końcowych. Znajomość rynkowych stawek oferowanych kluczowym stanowiskom pozwoli na przyciągnięcie do naszego przedsiębiorstwa najlepszych specjalistów. Natomiast dobrze dobrany, atrakcyjny pakiet benefitów może być właściwym dopełnieniem rynkowego wynagrodzenia.


Bibliografia
Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl