Zaproszenie do raportu Sedlak & Sedlak 2017

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

10 najbogatszych kobiet świata w 2016 roku

Liliane Bettencourt 39,5

Alice Walton 33,8

Jacqueline Mars 27

wartość majątku (mld USD)

Jakie benefity chciałbyś otrzymywać od swojego pracodawcy?
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Fotograf 3126 PLN
Account director 11895 PLN
Technik dentystyczny 2444 PLN
Dyrektor hotelu 7500 PLN
Agent nieruchomości 3700 PLN
Lekarz rodzinny 7294 PLN
Lekarz ginekolog 4516 PLN
Laborant budowlany 3475 PLN
Robotnik drogowy 2500 PLN
Facility manager 8254 PLN
Abonament portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

wynagrodzenia - marzec 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 577 PLN
6.3% (m/m)    5.2% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - III kw. (r/r) 102.5%

inflacja - marzec 2017 (r/r) 2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia informatyków w oparciu o dane GUS”

08.12.2014
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia informatyków w oparciu o dane GUS” wydanego po raz pierwszy przez Sedlak & Sedlak. Przedstawiono w nim informacje dotyczące zarobków pracowników zatrudnionych na stanowiskach informatycznych w 2012 roku. Dla każdego z 46 stanowisk przedstawiono: rozkład wynagrodzeń podstawowych i całkowitych, rozkład płacy zmiennej, wysokość wynagrodzeń w zależności od regionu, charakteru firmy oraz wykształcenia i doświadczenia pracowników. Ponadto na podstawie dostępnych danych zaprezentowano prognozę wysokości wynagrodzenia na 2014 rok. Artykuł zawiera schemat, tabelę i 3 wykresy.
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia informatyków w oparciu o dane GUS” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Raport oparty jest na najnowszym ogólnopolskim badaniu Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanym w pierwszej połowie 2014 roku. Dane pochodzą od 14 709 pracowników IT z 3 351 firm z całej Polski. Na podstawie obserwacji rynku wynagrodzeń opracowano prognozy płac informatyków na rok 2014.

W raporcie zaprezentowano zestawienia wynagrodzeń na 46 najpopularniejszych stanowiskach IT. Dla każdego ze stanowisk przedstawiono rozkład wynagrodzeń podstawowych, całkowitych oraz rozkład płacy zmiennej. Pokazano również jak kształtowały się płace w zależności od:
  • charakteru firmy (wielkości zatrudnienia, sektora działalności, czy branży),
  • województwa,
  • poziomu wykształcenia, stażu pracy, wieku oraz płci.


Prognoza wysokości wynagrodzeń informatyków w 2014 roku


O dynamicznym rozwoju branży IT regularnie pisze prasa oraz portale internetowe. Apetyt na wykwalifikowanych informatyków pozostaje nienasycony już od kilku lat. Jak wynika z obserwacji rynku wynagrodzeń, informatycy to jeden z najlepiej opłacanych zawodów. Ten fakt sprawia, że kandydaci do pracy coraz częściej dyktują warunki, a firmy są zmuszone do ciągłego monitorowania aktualnej sytuacji występującej na rynku pracy IT. Dynamikę wzrostu płac mogą wytłumaczyć wskaźniki wzrostu gospodarczego, poziom rozwoju danego sektora lub branży, czy po prostu wskaźniki inflacji. Biorąc pod uwagę zmianę tych wskaźników w ostatnich latach, w 2014 roku i w kolejnych latach spodziewamy się wzrostu realnych wynagrodzeń o przynajmniej 4%. Szacujemy, że w 2014 roku miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto kierowników działu IT będzie wynosić około 9 163 PLN. Z kolei programiści aplikacji powinni zarabiać około 6 750 PLN, a testerzy oprogramowania – 5 105 PLN. W związku z tym, jeśli sytuacja na rynku pracy się nie zmieni, naturalną reakcją w kolejnych latach będzie dalszy wysoki wzrost płac specjalistów w dziedzinie IT.

Prognoza miesięcznego wynagrodzenia całkowitego brutto
informatyków na 2014 rok (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia informatyków w oparciu o dane GUS”, Sedlak & Sedlak, 2014O wynagrodzeniach w IT


Z raportu „Wynagrodzenia informatyków w oparciu o dane GUS” wynika, że osoby pracujące na stanowiskach IT nie powinny mieć powodów do narzekań. Co drugi informatyk w 2012 roku zarabiał miesięcznie powyżej 5 597 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto informatyków w 2012 roku

Schemat

Źródło: Raport „Wynagrodzenia informatyków w oparciu o dane GUS”, Sedlak & Sedlak, 2014Nie dziwi również fakt, iż wśród wszystkich pracowników IT najwyższe miesięczne wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy. W 2012 roku mediana ich płacy całkowitej wyniosła 15 123 PLN. Kierownicy zarabiali 8 984 PLN, a specjaliści 5 701 PLN. Co ciekawe w 2012 roku pracownicy wsparcia w IT otrzymywali płacę na poziomie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto pracowników IT 
na różnych szczeblach zatrudnienia (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia informatyków w oparciu o dane GUS”, Sedlak & Sedlak, 2014Zarobki w wybranych branżach


Z raportu wynika, że informatycy otrzymywali najwyższe pensje w przedsiębiorstwach z sektora finansów i ubezpieczeń. Mediana miesięcznych płac pracowników IT w tych firmach wyniosła 7 599 PLN. Nieznacznie niżej wynagradzano informatyków w firmach z branży IT i komunikacji. W handlu połowa specjalistów zatrudnionych na stanowiskach IT zarabiała powyżej 4 800 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto informatyków w różnych branżach (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia informatyków w oparciu o dane GUS”, Sedlak & Sedlak, 2014Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Spośród wybranych stanowisk informatycznych, najwyższe wynagrodzenia w 2012 roku otrzymywali architekci systemowi. Mediana ich miesięcznego wynagrodzenia wyniosła 8 087 PLN. Co ciekawe o 9 PLN niższa była mediana płacy całkowitej kierowników działu IT. Połowa specjalistów ds. rozwoju systemów IT otrzymywała wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż 5 300 PLN. Na podobnym poziomie ukształtowała się mediana płacy całkowitej administratorów baz danych.

Mediana wielkości funduszy wynagrodzeń zarządów spółek w różnych branżach

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2012 roku”,
Sedlak & SedlakO raporcie


Raport „Wynagrodzenia informatyków w oparciu o dane GUS” składa się z pięciu części.

Część pierwsza raportu zawiera analizy stawek wynagrodzeń informatyków w różnych województwach, firmach z sektora prywatnego i publicznego, branży oraz wielkości zatrudnienia. Przeanalizowano również stawki płac osób w różnym wieku, o różnym stażu pracy i wykształceniu.

W drugiej części dokonano analizy stawek płac informatyków na różnych szczeblach zatrudnienia (dyrektorów, kierowników, specjalistów oraz pracowników wsparcia). Na każdym szczeblu pokazano rozkład wynagrodzeń w różnych regionach Polski, branży i sektorze działalności, wielkości zatrudnienia, płci oraz posiadanego wykształcenia.

W części trzeciej zaprezentowano wynagrodzenia na 46 najpopularniejszych stanowiskach informatycznych. Dla każdego stanowiska pokazano:
  1. rozkład wynagrodzeń podstawowych i całkowitych,
  2. rozkład płacy zmiennej,
  3. wysokość wynagrodzeń na stanowisku w zależności od:

  • województwa,
  • charakteru firmy (wielkości zatrudnienia, sektora działalności i branży),
  • poziomu wykształcenia, stażu pracy, wieku oraz płci.


W części czwartej zamieszczono zestawienie wynagrodzeń podstawowych i całkowitych
na 46 omawianych w raporcie stanowiskach.

Na końcu raportu dla każdego z omawianych stanowisk zaprezentowano prognozę wysokości wynagrodzenia podstawowego i całkowitego w 2014 roku.

Marcin Niedużak
Sedlak & Sedlak


Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl