Zaproszenie do raportu Sedlak & Sedlak 2017

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

Roczne dochody Indian

plemię Chicksaw 49 663

plemię Choctaw 47 783

plemiona z Alaski 47 401

Dochody Indian

Jakie benefity chciałbyś otrzymywać od swojego pracodawcy?
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk rynku 5430 PLN
Tokarz 2918 PLN
Programista Ruby 6516 PLN
Toromistrz 3750 PLN
Ekonometryk 5000 PLN
Woźny/woźna 1987 PLN
Inżynier systemowy 7620 PLN
Doradca kredytowy 5871 PLN
Starszy wychowawca 3647 PLN
Funt accountant 5497 PLN
Abonament portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

wynagrodzenia - marzec 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 577 PLN
6.3% (m/m)    5.2% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - III kw. (r/r) 102.5%

inflacja - marzec 2017 (r/r) 2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu:
„Świadczenia dodatkowe
w oczach pracowników 2016”

29.08.2016 Łukasz Jaszcz
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe, przeprowadzone w dniach od 9.05.2016 do 6.07.2016. W badaniu wzięło udział 1 679 pracowników. W końcowej wersji raportu uwzględniono odpowiedzi 1 517 osób.
Gdzie najłatwiej otrzymać benefity?
Spośród 1 518 ankietowanych 75% zdeklarowało, że w 2016 roku w ich miejscach pracy zatrudnionym przysługują świadczenia dodatkowe. Duży wpływ na dostępność benefitów ma wielkość przedsiębiorstwa. Z reguły owa dostępność rośnie wraz z liczbą pracowników. 23% osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach otrzymuje świadczenia pozapłacowe, podczas gdy w wielkich organizacjach jest to 90% (schemat 1).

Popularność przyznawania benefitów w przedsiębiorstwach o różnej wielkości*

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”
*mikro (1-9 zatrudnionych), małe (od 10 do 49 zatrudnionych), średnie (od 50 do 249 zatrudnionych), duże (od 250 do 499 zatrudnionych), wielkie (powyżej 500 zatrudnionych)Różnice występują również między przedsiębiorstwami o różnym kapitale. Wśród firm z przewagą kapitału polskiego, 65% oferuje świadczenia dodatkowe. Firmy zagraniczne robią to w 91% przypadków.

Najpopularniejsze benefity


Najpopularniejszym benefitem w 2016 roku są karnety na siłownie i kluby fitness. Otrzymuje je 46,1% zatrudnionych (wśród pracowników otrzymujących benefity). Na kolejnych miejscach znalazły się: telefon służbowy do użytku prywatnego (41,6%) oraz szkolenia i kursy zawodowe (36,5%).

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe w 2016 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”Kolejnym pytaniem skierowanym do tej grupy badanych było: „jakie benefity uważa Pan/i za najbardziej atrakcyjne?” Ponad połowa (50,2%) ankietowanych uznała rozszerzony pakiet opieki medycznej za najbardziej atrakcyjny. Kolejne były samochód służbowy do użytku prywatnego (23,8%) i elastyczny czas pracy (21,9%).

Najatrakcyjniejsze świadczenia dodatkowe w 2016 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”Udział benefitów w wynagrodzeniu całkowitym


Najwięcej osób (43%) jest skłonnych przeznaczyć na świadczenia 5-10% ich wynagrodzenia. Ponad jedna trzecia (35%) ankietowanych wolałaby, żeby ich udział w finansowaniu benefitów nie przekraczał 5% pensji. Z kolei 4% badanych chce otrzymywać 20% swojego wynagrodzenia w formie świadczeń.

Preferencje pracowników co do udziału
pakietu świadczeń dodatkowych w ich wynagrodzeniu całkowitym w 2016 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”Jedynie 19% pracowników jest informowanych o łącznej wartości przysługujących im benefitów. Spośród nich prawie połowa (47,4%) otrzymuje pakiet warty nie więcej niż 200 PLN. Z kolei świadczenia 11,5% z nich warte są ponad 800 PLN. Wśród osób, które zostały poproszone o oszacowanie tych wielkości, aż 19,1% stwierdziło, że ich świadczenia są warte powyżej 800 PLN.

Miesięczna wartość przysługującego pracownikom pakietu świadczeń dodatkowych w 2016 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”O raporcie


Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku” składa się z pięciu części. W części pierwszej przedstawiono dane dotyczące oferowanych w 2016 roku świadczeń dodatkowych. Analizy zaprezentowane w drugiej części obejmują zagadnienia związane z preferencjami pracowników w kwestii benefitów. Część trzecia omawia finansowanie świadczeń. Analizy w tej części dotyczą informowania pracowników o wartości benefitów, ich współfinansowania oraz stosunku wartości świadczeń pozapłacowych do wynagrodzenia całkowitego. Część czwarta skupia się na temacie satysfakcji z posiadanych świadczeń i ich oceny. Z kolei w części piątej omówiono kwestie dotyczące zarządzania pakietem świadczeń dodatkowych.

Infografika

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl